Hóa đơn chiết khấu thương mại có được ghi âm không


Hóa đơn chiết khấu thương mại có được ghi âm không? Đây là một câu hỏi mà không ít kế toán và doanh nhân đang băn khoăn. Chiết khấu thương mại là một công cụ quan trọng trong thương mại để thu hút khách hàng, tạo động lực cho họ mua sắm. Tuy nhiên, việc quản lý và ghi nhận hóa đơn liên quan đến chiết khấu thương mại có thể khá phức tạp. Hãy cùng tìm hiểu về cách điều này hoạt động và quy định về ghi âm hóa đơn trong trường hợp này.
hóa đơn chiết khâu thương mại có được ghi âm không
Chiết khấu thương mại là một phần quan trọng của chiến lược bán hàng của các doanh nghiệp. Để thu hút khách hàng, nhiều công ty áp dụng chiết khấu dành cho họ khi mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ. Ví dụ, trong trường hợp một công ty mua sản phẩm trị giá 100 triệu đồng và được hưởng chiết khấu 10%, giá trị thực tế mà họ phải thanh toán chỉ còn 90 triệu đồng. Tuy nhiên, việc quản lý và ghi nhận hóa đơn trong trường hợp này có thể gây ra một số khó khăn.

Hóa đơn chiết khấu thương mại có được ghi âm không

Hóa đơn chiết khấu thương mại là một khía cạnh quan trọng trong quá trình kinh doanh và quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề về việc ghi âm hóa đơn chiết khấu thương mại có được hay không đã được quy định rõ ràng theo các điểm sau đây:

1. Ghi âm hóa đơn chiết khấu thương mại

Hóa đơn chiết khấu thương mại không được ghi âm. Trong trường hợp hóa đơn đã được tạo và không có sai sót về giá trị, bạn không cần phải ghi âm số tiền chiết khấu trên hóa đơn.

2. Quy định về việc ghi âm

Theo Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, nếu một doanh nghiệp áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, họ phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại và khuyến mại trên hóa đơn. Tuy nhiên, chiết khấu thương mại không được ghi âm trừ khi có sai sót về giá trị.

3. Hóa đơn điều chỉnh

Trong trường hợp hóa đơn đã được gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai sót về thuế suất, hoặc tiền thuế, họ có quyền lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn đã lập có sai sót. Điều này cho phép điều chỉnh tăng (ghi dấu dương) hoặc điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) dựa trên tình huống cụ thể.

4. Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Trong trường hợp số tiền chiết khấu được lập sau khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán, bên bán cần lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền và tiền thuế điều chỉnh. Điều này đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc quản lý chiết khấu thương mại.
Như vậy:
Trong việc quản lý hóa đơn chiết khấu thương mại, quy tắc quy định rõ ràng là hóa đơn không nên ghi âm chiết khấu thương mại, trừ khi có sai sót về giá trị hoặc các thông tin liên quan. Trong trường hợp có sai sót, việc lập hóa đơn điều chỉnh là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật.

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại

Trường hợp 1: Chiết khấu ngay khi mua hàng

Trên hóa đơn, ghi giá bán đã chiết khấu dành cho khách hàng, thuế GTGT, và tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
Ví dụ: Công ty A tổ chức chương trình mua tủ lạnh Samsung 236 lít trị giá 5.500.000 đồng/cái (giá chưa thuế) được chiết khấu ngay 5% (275.000 đồng/cái). Giá bán chưa thuế là: 5.500.000 - 275.000 = 5.225.000 đồng.

Trường hợp 2: Chiết khấu theo số lượng, doanh số

Số tiền chiết khấu sẽ được điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hoặc dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc lần mua của kỳ tiếp theo.
Nếu số tiền chiết khấu nhỏ hơn so với số tiền trên hóa đơn của lần mua cuối cùng, có thể trừ trực tiếp trên hóa đơn đó.
Nếu số tiền chiết khấu lớn hơn so với số tiền trên hóa đơn của lần mua cuối cùng, phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kê chi tiết các hóa đơn trước đó.
Ví dụ :
Công ty A ký hợp đồng với Công ty B mua 10 cây lọc nước Sunhouse trị giá 4.000.000 đồng/cái được chiết khấu 10% (400.000 đồng/cái).
Lần 1: Công ty B mua 4 cái, đơn giá ghi trên hóa đơn 4.000.000 đồng/cái vì chưa đủ điều kiện hưởng chiết khấu.
Lần 2: Công ty B mua 2 cái, đơn giá ghi trên hóa đơn 4.000.000 đồng/cái vì chưa đủ điều kiện hưởng chiết khấu.
Lần 3: Công ty B mua 4 cái, đủ điều kiện hưởng chiết khấu, nên công ty sẽ được chiết khấu 10%.

Trường hợp 3: Số tiền chiết khấu được lập sau khi kết thúc chương trình hoặc kỳ chiết khấu

Sau khi kết thúc chương trình chiết khấu, người bán sẽ lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh số tiền, tiền thuế điều chỉnh trước đó.
Hãy lưu ý rằng chiết khấu thương mại không phải là khoản điều chỉnh giảm do hóa đơn có sai sót, và không áp dụng việc ghi số âm. Chỉ trong trường hợp hóa đơn chiết khấu thương mại có sai sót về số tiền, thuế suất, tiền thuế thì mới được lập hóa đơn điều chỉnh tăng (ghi dấu dương) hoặc điều chỉnh giảm (ghi dấu âm).
Hóa đơn chiết khấu thương mại là một phần quan trọng của chiến lược kinh doanh và quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Việc ghi âm hóa đơn trong trường hợp chiết khấu thương mại được quy định cụ thể và tuân thủ quy tắc này là điều quan trọng để tránh sai sót và xử lý hóa đơn một cách chính xác.
Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán thì có thể tìm hiểu về các khóa học kế toán thực hành thực tế do đội ngũ kế toán trưởng chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế và dịch vụ làm báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp ở nhiều loại hình từ thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng, xnk.
dịch vụ báo cáo tài chính