Hóa đơn điện tử có được xuất gộp không


Hóa đơn điện tử là một hình thức thanh toán phổ biến hiện nay. Nó tiết kiệm thời gian và giảm thiểu tài liệu giấy tờ trong quá trình giao dịch. Một trong những câu hỏi thường được đặt ra là liệu hóa đơn điện tử có xuất gộp được không?
hóa đơn điện tử có được xuất gộp không
Nếu công ty lập hóa đơn gộp mà không tuân thủ yêu cầu của khách hàng hoặc không đáp ứng được yêu cầu của cơ quan thuế khi kiểm tra, công ty có thể bị xử phạt. Lỗi xử phạt được tính trên mỗi hóa đơn, do đó nếu công ty lập hóa đơn gộp và không tuân thủ quy định, thì công ty sẽ bị xử phạt trên mỗi hóa đơn bị vi phạm. Việc xử phạt có thể bao gồm mức phạt tiền và/hoặc thu hồi hóa đơn. Do đó, công ty nên tuân thủ quy định về lập hóa đơn để tránh bị xử phạt.

Câu hỏi hóa đơn điện tử có được xuất gộp không ?

Công ty tôi kinh doanh về dịch vụ viễn thông, mỗi ngày cung cấp dịch vụ cho rất nhiều khách hàng mà phải xuất hóa đơn có giá trị dưới 200.000đ - cung cấp cho cả trăm, cả nghìn khách hàng thì có bắt buộc phải xuất hóa đơn cho từng khách không? Nếu cuối ngày xuất gộp lại một hóa đơn tổng thì có được không? Nếu không được mà công ty tôi vẫn xuất hóa đơn gộp thì bị xử phạt như nào? Có phải xử phạt do không lập hóa đơn không? Lỗi không lập hóa đơn tính trên mỗi hóa đơn hay chỉ tính cho hành vi thôi? Xin cảm ơn

Trả lời câu hỏi hóa đơn điện tử có được xuất gộp không ?

Kết luận: Trường hợp cung cấp dịch vụ viễn thông thông qua bán thẻ trả trước, thu cước phí hòa mạng mà khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì cuối mỗi ngày hoặc định kỳ trong tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ lập chung một hóa đơn GTGT.
Tuy nhiên, khi doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT chung cho nhiều khách hàng trong một ngày hoặc định kỳ trong tháng, doanh nghiệp cần đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của thông tin trên hóa đơn GTGT. Cụ thể, doanh nghiệp cần phải có các thông tin sau trên hóa đơn GTGT:
Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) của khách hàng.
Ngày cung cấp dịch vụ hoặc ngày xuất hóa đơn.
Tên, số lượng và đơn giá của các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp.
Tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ, bao gồm cả thuế GTGT.
Xem thêm bài:  Viết sai tên công ty trên hóa đơn điện tử xử lý như nào
Căn cứ pháp lý về việc có được xuất hóa đơn gộp không ? ở trường hợp trên như sau:
Theo quy định tại khoản 4, Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ:
Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn
1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung
[...]
4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:
a) Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác như trường hợp cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung ứng nhiên liệu hàng không cho các hãng hàng không, hoạt động cung cấp điện (trừ đối tượng quy định tại điểm h khoản này), nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi hộ), dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ logistic, dịch vụ công nghệ thông tin (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) được bán theo kỳ nhất định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua.
b) Đối với dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ công nghệ thông tin (bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin) phải thực hiện đối soát dữ liệu kết nối giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối.
Trường hợp cung cấp dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng) thông qua bán thẻ trả trước, thu cước phí hòa mạng khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ mà khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì cuối mỗi ngày hoặc định kỳ trong tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ lập chung một hóa đơn GTGT ghi nhận tổng doanh thu phát sinh theo từng dịch vụ người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.
[...]
Như vậy câu trả lời là: Có

Có, việc gộp tất cả hóa đơn bán hàng trong tháng để xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng là hoàn toàn khả thi và cũng là một trong những phương pháp quản lý hóa đơn hiệu quả.
Thông thường, khi doanh nghiệp bán hàng, họ sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng sau mỗi lần bán hàng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có số lượng hóa đơn bán hàng lớn, thì việc quản lý và xuất hóa đơn có thể trở nên khó khăn và tốn thời gian.
Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp có thể áp dụng việc gộp tất cả hóa đơn bán hàng trong tháng và xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng một lần duy nhất. Việc này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời cũng giúp khách hàng dễ dàng quản lý và thanh toán hóa đơn của mình.
Tuy nhiên, để thực hiện việc gộp hóa đơn và xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định và quy trình của pháp luật về kê khai, xuất hóa đơn và thanh toán thuế.
Doanh nghiệp cần phải giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến việc lập hóa đơn GTGT chung này để đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế khi được yêu cầu. Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định này, có thể bị xử phạt hoặc chịu trách nhiệm về việc thu tiền thuế GTGT cho cơ quan thuế..
 Trên là bài viết hóa đơn điện tử có được xuất gộp không ? nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán thực tế thì có thể tìm hiểu các khóa học kế toán của Kế Toán Minh Việt do trực tiếp đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp trực tiếp giảng dạy dưới 2 hình thức đào tạo
- Đào tạo trực tiếp tại các địa điểm như
Học kế toán thực hành tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán thực hành tại Long Biên
⇒ Học kế toán thực hành tại Thủ Đức
⇒ Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh
- Đào tạo online trực tuyến 1 kèm 1: Học kế toán thực hành online
dịch vụ báo cáo tài chính