Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023 theo quý


Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023 theo quý bao gồm các báo cáo thuế đó là tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Trước khi hướng dẫn kê khai thuế qua mạng thì các bạn cần nắm được những tờ khai nào phải nộp hàng quý cũng như lịch nộp hạn nộp của các tờ khai thuế, trước tiên để kê khai thuế qua mạng bạn cần cài đặt công cụ dùng thuedientu.gdt.gov.vn trên Google Chrome

Các tờ khai thuế phải nộp qua mạng 2023 gồm:

1/ Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT) - Xem thêm: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT

2/ 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN(TT92/2015) - Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế TNCN

3/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn(BC26/AC) - Xem thêm: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023 theo quý

Bước 1: Mở trang thuedientu.gdt.gov để kê khai thuế qua mạng

Chọn “Doanh nghiệp"

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023

Tiếp theo chọn "Đăng nhập"

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Bước 2: Tiến hành các bước kê khai thuế qua mạng trên trang thuedientu

Tiếp theo nhập các thông tin

Tên đăng nhập: Masothue-ql

Mật khẩu: Nhập mật khẩu

Đối tượng: "Người nộp thuế"

Mã xác nhận: Nhập capcha vào

Rồi nhấn nút "Đăng nhập"

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023

Tiếp theo chọn "Khai thuế"  sau đó chọn "Nộp tờ khai XML"

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023

Sau đó "Chọn tệp tờ khai"

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023

Lưu ý là trước tiên bạn nộp tờ khai thuế GTGT trước, thì bạn tìm tới thư mục chứa tờ khai thuế GTGT .xml chọn "Open"

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023

Tiếp theo chọn "Ký điện tử"

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023

Sau đó nhập xác nhận mã Pin (thường mã pin có ghi trên chữ ký số ) sau đó nhấn "Đăng nhập"

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023

Hiển thị Ký tệp tờ khai thành công nhấn "OK"

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023

Tiếp theo nhấn "Nộp tờ khai"

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Kết quả hiển thị

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023

Sau khi nộp xong tờ khai thuế GTGT thì tiến hành tương tự để nộp tờ khai thuế TNCN và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Bước 3: Kiểm tra các tờ khai thuế đã nộp qua mạng trên trangthuedientu

Vào mục "Tra cứu"  chọn "Tờ khai"

Chọn "Tất ca"

Chọn khoảng thời gian bạn nộp

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Kết quả

hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 2023

Lịch nộp các loại tờ khai thuế qua mạng 2023:

Quý Hạn nộp (Chậm nhất ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp) Các tờ khai phải nộp
Quý 1 Ngày 30/4/2023  Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT) quý 1
 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN(TT92/2015) quý 1
 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn(BC26/AC) quý 1
 Tạm tính thuế TNDN nếu có
Quý 2 Ngày 30/7/2023 Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT) quý 2
05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN(TT92/2015) quý 2
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn(BC26/AC) quý 2
Tạm tính thuế TNDN nếu có
Quý 3 Ngày 30/10/2023 Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT) quý 3
05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN(TT92/2015) quý 3
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn(BC26/AC) quý 3
Tạm tính thuế TNDN nếu có
Quý 4 Ngày 30/10/2023 Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT) quý 3
05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN(TT92/2015) quý 3
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn(BC26/AC) quý 3
Tạm tính thuế TNDN nếu có
Tiền thuế môn bài năm 2022

Nếu nộp không đúng hạn các tờ khai thuế qua mạng sẽ dẫn tới bị phạt từ 2.000.000 cho tới 25.000.000 VNĐ

Trên là bài viết hướng dẫn kê khai thuế qua mạng năm 2023, nếu bạn chưa biết kê khai thuế có thể tham khảo: Dịch vụ kế toán thuế phí chỉ từ 300,000đ

Ngoài ra nếu bạn muốn tự kê khai thuế qua mạng cho doanh nghiệp có thể quan tâm tới khóa học: Học kế toán thực hành online - Dạy 1 kèm 1 sau 2 buổi tự biết kê khai

dịch vụ báo cáo tài chính