Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

Trình tự kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên và các nghiệp vụ kế toán bán hàng điển hình của doanh nghiệp hiện nay


Trình tự kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên bao gồm các nghiệp vụ kế toán bán hàng, thành phẩm điển hình thường xuyên xảy ra trên thực tế của các doanh nghiệp

Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên sử dụng chứng từ nào

- Hóa đơn, hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho,…các chứng từ thanh toán như phiếu thu, giấy báo có

kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

Các tài khoản sử dụng trong kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

Để phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp kế toán sử dụng các tài khoản sau trong trường hợp Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên: 

TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”
TK 632 “Giá vốn hàng bán”
TK 155 “Thành phẩm”
TK 521 “Các khoản giảm trừ doanh thu”
Ngoài ra còn sử dụng các TK 111, 112, 131, 154, 157, 333, 635, 641...

- Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Kế toán giá vốn hàng bán

kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Kế toán chiết khấu thanh toán khi bán hàng
kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Kế toán chi phí bán hàng
Chi phí tiền lương và các khoản trích  theo lương;
Chi phí vật liệu, bao bì;
Chi phí dụng cụ, đồ dùng;
Chi phí khấu hao tài sản cố định;
Chi phí bảo hành;
Chi phí dịch vụ mua ngoài;
Chi phí bằng tiền khác.
kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

Trình tự kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
Ví dụ: Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên (Đơn vị tính: 1000 đồng).
Tại doanh nghiệp A trong tháng 01/20XX có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
(1) Xuất kho 500 sản phẩm bán cho khách hàng B, giá vốn là 50, giá bán là 70. Khách
hàng đã chấp nhận thanh toán. Thuế GTGT 10%.
(2) Khách hàng B trả lại 100 sản phẩm do sản phẩm không đạt yêu cầu như đã  ký kết trong hợp đồng. Doanh nghiệp đã nhận lại hàng và trừ vào số tiền phải thu khách hàng.
(3) Khách hàng B thanh toán hết số tiền còn nợ cho doanh nghiệp A bằng chuyển khoản, do thanh toán sớm trước hạn nên được chiết khấu thanh toán 1 % trên tổng số tiền thanh toán.
Các nghiệp vụ trên được định khoản như sau:
(1) Xuất bán hàng hóa:
Ghi nhận giá vốn: Nợ TK 632: 25.000
Có TK 155: 25.000.
Ghi nhận doanh thu:
Nợ TK 131(B): 38.500
Có TK 511: 35.000
Có TK 3331: 3.500 .
(2) Hàng bán bị trả lại
Ghi giảm giá vốn:
Nợ TK 155: 5.000
Có TK 632: 5.000.
Ghi nhận hàng bán bị trả lại:
Nợ TK 521 (5212) 7.000
Nợ TK 3331: 700
Có TK 131: 7.700.
(3) Nhận tiền của khách hàng
Nợ TK 112: 27.720
Nợ TK 635:
Có TK 131: 3.080
30.800.
Trên là kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên dành cho các bạn mới bắt đầu học kế toán online 1 kèm 1 trên chứng từ gốc do đội ngũ chuyên làm dịch vụ kế toán thuế trực tiếp cầm tay chỉ việc
Ngoài ra nếu bạn cần tìm hiểu thêm về kế toán tiêu thụ tham khảo thêm: Kế toán tiêu thụ theo phương pháp trực tiếp


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Tiêu thụ sản phẩm là gì
Tiêu thụ sản phẩm là gì và một số chỉ tiêu cơ bản liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, Xác định doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong một số trường hợp

Ngày đăng: 25/02/2022 16:13:20
Doanh thu tiêu thụ là gì
Doanh thu tiêu thụ là gì và xác định một số chỉ tiêu liên quan đến doanh thu và kết quả tiêu thụ

Ngày đăng: 24/02/2022 15:21:23
Phân biệt thành phẩm và hàng hóa
Phân biệt thành phẩm và hàng hóa có những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào

Ngày đăng: 12/01/2022 17:35:02
Tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định
Tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định ? Anh chị hãy cho biết các tiêu chuẩn để ghi nhận một tài sản là TSCĐ theo quy định hiện hành

Ngày đăng: 29/12/2021 10:31:58
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được áp dụng hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam và nên lựa chọn phương pháp tính khấu hao TSCĐ nào

Ngày đăng: 25/12/2021 17:49:02
Nếu hàng tồn kho bị âm thì xử lý như thế nào
Nếu hàng tồn kho bị âm thì xử lý như thế nào ? Các phương án cách khắc phục xử lý trường hợp khi mua hàng hóa, nguyên vật liệu bị âm kho

Ngày đăng: 25/12/2021 17:47:25
Kế toán công cụ dụng cụ theo thông tư 200
Kế toán công cụ dụng cụ theo thông tư 200 hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ tăng giảm công cụ dụng cụ

Ngày đăng: 23/12/2021 12:08:46
Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200
Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200 có tên là S36-DN ban hành tại phụ lục III thông tư 200/2014/TT-BTC được sử dụng dùng trong việc tập hợp chi phí

Ngày đăng: 22/12/2021 10:18:10
Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là tài khoản tổng hợp để tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp khi tính giá thành sản phẩm có tài khoản sử dụng là 154

Ngày đăng: 22/12/2021 09:53:52
Phân biệt giữa chi phí và chi tiêu
Phân biệt giữa chi phí và chi tiêu khác nhau như thế nào và mối quan hệ giữa chi phí và chi tiêu

Ngày đăng: 20/12/2021 16:45:13

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.