Kế toán tiêu thụ theo phương thức gửi bán

Kế toán tiêu thụ theo phương thức gửi bán là một phương thức sử dụng trong trường hợp bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng, quyền sở hữu hàng hóa vẫn thuộc về bên bán


Theo phương thức kế toán tiêu thụ theo phương thức gửi bán thì bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng, quyền sở hữu hàng hóa vẫn thuộc về bên bán.

Hàng hóa chỉ được xác định là tiêu thụ khi:

- Bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.

- Chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua.

Kế toán tiêu thụ theo phương thức gửi bán được thực hiện như sau

(1) Khi xuất sản phẩm, hàng hóa hay thực hiện lao vụ, dịch vụ với khách hàng, ghi:

Nợ TK 157: Trị giá hàng gửi bán

Có TK 155: Trị giá thành phẩm xuất kho

Có TK 154: Số thành phẩm sản xuất gửi bán thẳng.

Có TK 156: Trị giá hàng hóa xuất kho

(2) Khi khách hàng chấp nhận thanh toán số sản phẩm, hàng hóa … kế toán xác định doanh thu, ghi:

Nợ TK 111, 112: Số tiền thu bằng tiền mặt, TGNH

 Nợ TK 131: Số phải thu

Có TK 333 (3331): Số thuế GTGT của hàng hóa bán ra

Có TK 511: Doanh thu chưa thuế thu được.

(3) Xác định giá vốn của hàng gửi bán được chấp nhận, ghi:

Nợ TK 632: Trị giá vốn của hàng gửi bán

Có TK 157: Trị giá vốn của hàng gửi bán

(4) Số sản phẩm, hàng hóa gửi đi bị khách hàng từ chối, trả lại (chưa xác định là tiêu thụ), ghi:

Nợ TK 155, 152: Trị giá thành phẩm nhập kho hoặc phế liệu

Nợ TK 138 (1388), 334: Giá trị cá nhân phải bồi thường

Nợ TK 138 (1381): Giá trị sản phẩm hỏng chờ xử lý

Có TK 157: Trị giá thành phẩm nhập kho.

(5) Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại đối với số hàng được chấp nhận tiêu thụ hạch toán như tiêu thụ trực tiếp.

Sơ đồ kế toán tiêu thụ theo phương thức gửi bán

kế toán tiêu thụ theo phương thức gửi bán

Ví dụ Kế toán tiêu thụ theo phương thức gửi bán

Ví dụ 1: Kế toán tiêu thụ theo phương thức gửi bán (ĐVT: 1000 đồng)

Doanh nghiệp A, trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Xuất bán một số thành phẩm trực tiếp tại bộ phận sản xuất gửi bán đến cho công ty B theo giá vốn 600.000. Tổng giá thanh toán 880.000 trong đó cả thuế GTGT 10%. Công ty B chấp nhận thanh toán 70% số hàng, còn lại 30% hàng không đúng quy cách, công ty B đã trả lại, đơn vị đã kiểm nhận nhập kho.

Nghiệp vụ trên được định khoản như sau:

1) Nợ TK 157:      600.000

Có TK 154: 600.000

2) Nợ TK 632:      420.000

Nợ TK 155:          180.000

Có TK 157: 600.000     

3) Nợ TK 131:      616.000

Có TK 511: 560.000

Có TK 3331:        56.000

Ví dụ 2: Ngày 10, xuất kho một số thành phẩm gửi bán cho Công ty B theo  giá xuất 600.000. Giá bán chưa thuế 700.000, thuế GTGT 10%.  Ngày 15, Công ty B chấp nhận thanh toán 60% số hàng, còn lại 40%  hàng không đúng quy cách, công ty B đã trả lại, đơn vị đã kiểm nhận  nhập kho.

Hạch toán kế toán tiêu thụ theo phương pháp gửi bán được thực hiện như sau

Hàng không bán được

Nợ TK 157: 600.000

Có TK 155: 600.000

Doanh thu

Nợ TK 131: 462.000

Có TK 511: 420.000

Có TK 3331: 42.000

Giá vốn

Nợ TK 632: 360.000

Có TK 157: 360.000

Hàng không bán được

Nợ TK 155: 240.000

Có TK 157: 240.000

Trên là bài viết kế toán tiêu thụ theo phương thức gửi bán dành cho các bạn mới học kế toán thực hành liên quan tới mảng tiêu thụ thành phẩm, ngoài ra các bạn có thể luyện dạng bài tập kế toán tiêu thụ thành phẩm thông qua các ví dụ trên để hiểu rõ vấn đề

Ngoài kế toán tiêu thụ theo phương thức gửi bán còn có: Kế toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý ký gửiCÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Kế toán tiêu thụ theo phương pháp trực tiếp
Kế toán tiêu thụ theo phương pháp trực tiếp sử dụng trong trường hợp giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho hay trực tiếp tại các phân xưởng không qua kho

Ngày đăng: 26/02/2022 11:52:00
Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
Trình tự kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên và các nghiệp vụ kế toán bán hàng điển hình của doanh nghiệp hiện nay

Ngày đăng: 25/02/2022 17:23:45
Tiêu thụ sản phẩm là gì
Tiêu thụ sản phẩm là gì và một số chỉ tiêu cơ bản liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, Xác định doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong một số trường hợp

Ngày đăng: 25/02/2022 16:13:20
Doanh thu tiêu thụ là gì
Doanh thu tiêu thụ là gì và xác định một số chỉ tiêu liên quan đến doanh thu và kết quả tiêu thụ

Ngày đăng: 24/02/2022 15:21:23
Phân biệt thành phẩm và hàng hóa
Phân biệt thành phẩm và hàng hóa có những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào

Ngày đăng: 12/01/2022 17:35:02
Tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định
Tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định ? Anh chị hãy cho biết các tiêu chuẩn để ghi nhận một tài sản là TSCĐ theo quy định hiện hành

Ngày đăng: 29/12/2021 10:31:58
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được áp dụng hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam và nên lựa chọn phương pháp tính khấu hao TSCĐ nào

Ngày đăng: 25/12/2021 17:49:02
Nếu hàng tồn kho bị âm thì xử lý như thế nào
Nếu hàng tồn kho bị âm thì xử lý như thế nào ? Các phương án cách khắc phục xử lý trường hợp khi mua hàng hóa, nguyên vật liệu bị âm kho

Ngày đăng: 25/12/2021 17:47:25
Kế toán công cụ dụng cụ theo thông tư 200
Kế toán công cụ dụng cụ theo thông tư 200 hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ tăng giảm công cụ dụng cụ

Ngày đăng: 23/12/2021 12:08:46
Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200
Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200 có tên là S36-DN ban hành tại phụ lục III thông tư 200/2014/TT-BTC được sử dụng dùng trong việc tập hợp chi phí

Ngày đăng: 22/12/2021 10:18:10

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.