Kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp

Kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp thường được dùng trong phương pháp tiêu thụ tiền nhiều lần trên cơ sở hợp đồng mua bán trả góp


Kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp thì hàng giao cho bên mua được xác định là đã tiêu thụ. Doanh thu bán hàng được tính theo giá bán tại thời điểm thu tiền một lần nhưng khách hàng chỉ thanh toán một phần giá trị của hàng, phần còn lại trả dần trong thời gian sau và chịu một khoản lãi tương ứng với số tiền trả sau đó

Kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp

- Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

(1) Khi xuất kho sản phẩm, hàng hóa để bán, kế toán xác định giá vốn hàng tiêu thụ, chi phí tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh giống như tiêu thụ trực tiếp. Phần doanh thu được phản ánh như sau:
Nợ TK 111, 112: Số thanh toán lần đầu Nợ TK 131: Số còn phải thu
Có TK 511: Theo giá bán trả ngay một lần chưa thuế Có TK 333 (3331): Thuế GTGT (tính theo giá trả ngay)
Có TK 338 (3387): Chênh lệch giữa giá bán trả chậm với trả ngay.
(2) Khi thu tiền các kỳ tiếp theo, căn cứ vào chứng từ thanh toán, ghi:
Nợ TK 111, 112: Số tiền mặt, TGNH thu được Có TK 131: Giảm số phải thu.
(3) Định kỳ, kế toán xác định và kết chuyển doanh thu chưa thực hiện:
Nợ TK 3387: Số doanh thu được kết chuyển
Có TK 515: Số doanh thu được kết chuyển.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

(1) Khi phản ánh doanh thu, ghi:
Nợ TK 111, 112: Số thanh toán lần đầu bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Nợ TK 131: Số còn phải thu
Có TK 511: Tổng giá thanh toán theo số tiền trả ngay một lần
Có TK 3387: Số chênh lệch giữa tổng số tiền bán theo giá trả chậm với tổng giá thanh toán gồm cả thuế GTGT theo số tiền trả một lần.
(2) Các bút toán thu tiền kỳ sau và kết chuyển doanh thu chưa thực hiện hạch toán như các trường hợp trên.

Sơ đồ kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp
kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp

Ví dụ về kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp

(ĐVT: 1000 đồng)
Doanh nghiệp A trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
Xuất kho bán trả góp một số thành phẩm theo giá vốn là 296.000. Tổng giá thanh toán trả góp là 356.000. Khách hàng X đã trả lần đầu bằng tiền mặt 136.000. Số còn lại sẽ thanh toán dần trong 10 tháng tới. Được biết giá bán thu tiền ngay của số hàng trên theo giá chưa thuế GTGT là 310.000. Thuế GTGT 31.000.
Nghiệp vụ kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp trên được định khoản như sau:
1) Phản ánh giá vốn
Nợ TK 632:    296.000
Có TK 155:    296.000
3) Phản ánh số tiền thu được ngay
Nợ TK 111:    136.000

Có TK 131:    136.000    

2) Phản ánh doanh thu
Nợ TK 131:    356.000
Có TK 511:    310.000
Có TK 3331:    31.000
Có TK 3387:    15.000

Trên là bài viết kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp dành cho người mới bắt đầu tham gia khóa học kế toán thực hành online thực tế, nếu bạn chưa biết gì về kế toán thì có thể tham khảo thêm các dạng bài tập nguyên lý kế toán và các dạng bài tập kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định doanh thu

Ngoài kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp còn có: Kế toán tiêu thụ theo phương thức đổi hàngCÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Kế toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý ký gửi
Kế toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý ký gửi là hình thức gửi số hàng mà bên chủ hàng giao cho bên nhận đại lý, ký gửi để bán, bên đại lý hưởng thù lao

Ngày đăng: 27/02/2022 11:02:33
Kế toán tiêu thụ theo phương thức gửi bán
Kế toán tiêu thụ theo phương thức gửi bán là một phương thức sử dụng trong trường hợp bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng, quyền sở hữu hàng hóa vẫn thuộc về bên bán

Ngày đăng: 26/02/2022 13:01:06
Kế toán tiêu thụ theo phương pháp trực tiếp
Kế toán tiêu thụ theo phương pháp trực tiếp sử dụng trong trường hợp giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho hay trực tiếp tại các phân xưởng không qua kho

Ngày đăng: 26/02/2022 11:52:00
Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
Trình tự kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên và các nghiệp vụ kế toán bán hàng điển hình của doanh nghiệp hiện nay

Ngày đăng: 25/02/2022 17:23:45
Tiêu thụ sản phẩm là gì
Tiêu thụ sản phẩm là gì và một số chỉ tiêu cơ bản liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, Xác định doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong một số trường hợp

Ngày đăng: 25/02/2022 16:13:20
Doanh thu tiêu thụ là gì
Doanh thu tiêu thụ là gì và xác định một số chỉ tiêu liên quan đến doanh thu và kết quả tiêu thụ

Ngày đăng: 24/02/2022 15:21:23
Phân biệt thành phẩm và hàng hóa
Phân biệt thành phẩm và hàng hóa có những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào

Ngày đăng: 12/01/2022 17:35:02
Tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định
Tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định ? Anh chị hãy cho biết các tiêu chuẩn để ghi nhận một tài sản là TSCĐ theo quy định hiện hành

Ngày đăng: 29/12/2021 10:31:58
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được áp dụng hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam và nên lựa chọn phương pháp tính khấu hao TSCĐ nào

Ngày đăng: 25/12/2021 17:49:02
Nếu hàng tồn kho bị âm thì xử lý như thế nào
Nếu hàng tồn kho bị âm thì xử lý như thế nào ? Các phương án cách khắc phục xử lý trường hợp khi mua hàng hóa, nguyên vật liệu bị âm kho

Ngày đăng: 25/12/2021 17:47:25

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.