Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt định khoản


Nghiệp vụ khách hàng trả nợ bằng tiền mặt là một trong những nghiệp vụ thường xuyên xảy ra tại các doanh nghiệp, Khi khách hàng trả nợ bằng tiền mặt hoặc nhân viên tới tận nơi thu tiền nợ mang về nộp lại quỹ thì định khoản khách hàng trả nợ bằng tiền mặt như thế nào  ? Và cần những chứng từ gì ? ghi sổ trên excel hoặc Misa như thế nào ?

Mô tả nghiệp vụ khách hàng trả nợ bằng tiền mặt như sau:

Ở nghiệp vụ khách hàng trả nợ bằng tiền mặt, thì khi nhận tiền mặt, kế toán có trách nhiệm lập phiếu thu gửi cho khách hàng và lưu lại để phục vụ cho công việc ghi sổ kế toán

định khoản khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Mẫu phiếu thu khi thực hiện nghiệp vụ khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Định khoản khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Theo nguyên tắc định khoản kế toán về tài sản ta có

1. Khi thu tiền khách hàng thì hạch toán:

            Nợ TK 111: Tiền mặt (1111, 1112)    - Xem thêm: Hạch toán tài khoản 111

                 Có TK 131: Phải thu của khách hàng          - Xem thêm: Hạch toán tài khoản 131

2. Nếu phát sinh chiết khấu thanh toán hạch toán:

            Nợ TK 635: Tiền chiết khấu thanh toán     - Xem thêm: Hạch toán tài khoản 635

                 Có TK 131: Phải thu của khách hàng

Ghi sổ nghiệp vụ khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

1/ Nếu định khoản khách hàng trả nợ bằng tiền mặt trên Excel:

Lập phiếu thu – Căn cứ chứng từ kế toán Tiến hành ghi nhật ký chung => Ghi sổ cái 111, sổ cái 131 = > Ghi sổ chi tiết tiền mặt, sổ chi tiết phải thu về khách hàng

2/ Nếu định khoản khách hàng trả nợ bằng tiền mặt trên Misa:

Ví dụ: Ngày 12/8/2021 Công ty TNHH Tiến Đạt trả nợ công ty Minh Trường Phát 5.000.000đ

Định khoản:

Nợ TK 1111: 5.000.000đ

  Có TK 131: 5.000.000đ

Định khoản khách hàng trả nợ bằng tiền mặt trên Misa như sau:

Vào Nghiệp vụ chọn "Qũy" chọn "Thu Tiền"

khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Chọn Đối tượng khách hàng

khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Nhập các thông tin khoanh tròn phía dưới và hạch toán, rồi chọn " Cất" , ở phần Lý do nộp của nghiệp vụ khách hàng trả nợ bằng tiền mặt thì các bạn có thể ghi là thanh toán nốt tiền mua hàng...

khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Sau đó là nhấn in phiếu thu

khách hàng trả nợ bằng tiền mặt định khoản

Trên là nghiệp vụ hạch toán khách hàng trả nợ bằng tiền mặt, nếu bạn chưa biết gì về kế toán trước tiên bạn cần học khóa học kế toán tổng hợp thực hành thật vững sau đó tìm đến các khóa học kế toán thực hành trên excel trước rồi hãy học trên phần mềm Misa
Xem thêm nghiệp vụ: Góp vốn điều lệ bằng tiền mặt

dịch vụ báo cáo tài chính