Khóa học kế toán sản xuất thực hành thực chiến


Khóa học kế toán sản xuất thực hành trên chứng từ gốc dành cho các bạn đang đi làm về các loại hình doanh nghiệp như sản xuất, thương mại sản xuất, sản xuất xuất nhập khẩu, sản xuất đơn hàng, sản xuất đồng loạt, gia công sản xuất, là khoá học đặc thù đòi hỏi người học phải nắm chắc kiến thức cơ bản về hạch toán, chi phí sản xuất, tính giá thành thì mới có thể làm được công việc của doanh nghiêp sản xuất.

học kế toán sản xuất

Trong khóa học kế toán sản xuất thực hành thực chiến học viên sẽ được hướng dẫn về các nghiệp vụ kế toán sản xuất như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc và thiết bị, chi phí quản lý và chi phí khác. Ngoài ra, học viên sẽ được giới thiệu về các phương pháp tính giá thành sản phẩm, phương pháp phân tích biên lợi nhuận, phương pháp quản lý và điều chỉnh chi phí sản xuất.
Khóa học kế toán sản xuất thực hành trên chứng từ gốc do chính đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm của KẾ TOÁN MINH VIỆT trực tiếp đảm nhận đào tạo bài bản tất cả các quy trình tập hợp chứng từ, phân tích số liệu, lập bảng xuất nhập tồn, tính giá xuất kho, tính giá thành sản phẩm, lập bảng tính giá thành, xác định dở dang cuối kỳ, kết chuyển lên báo cáo tài chính và làm các loại tờ khai báo cáo thuế

Khóa học kế toán sản xuất dành cho đối tượng nào:

+ Chưa biết gì về kế toán – Để tham gia được khoá học kế toán sản xuất học viên phải đăng ký học khoá kế toán tổng hợp thực hành a-z trên chứng từ gốc, xem chi tiết: Khóa học kế toán tổng hợp

+ Người đi làm đã học qua kế toán nhưng muốn học để làm thêm về loại hình sản xuất

+ Chủ doanh nghiệp muốn tự học để về làm cho doanh nghiệp hoặc quản lý doanh nghiệp

Nội dung chính của khóa học kế toán sản xuất thực hành:

Khóa học kế toán sản xuất thực hành thực chiến trên chứng từ thực tế được chia làm 5 phần:

Phần 1: Hướng dẫn quy trình tính giá thành sản phẩm

♦ Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành

♦ Các khoản mục chi phí trong giá thành: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung

♦ Đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành

♦ Các phương pháp tính giá thành: Giới thiệu phương pháp sử dụng phổ biến cho các doanh nghiệp tuỳ thuộc đặc thù của từng doanh nghiệp

♦ Lập định mức và dự toán sản xuất

♦ Hướng dẫn lập bảng tính giá thành và xác định dở dang cuối kỳ

Phần 2: Thực hành làm báo cáo thuế

♦ Hướng dẫn cách kiểm tra chứng từ hợp lệ hợp pháp

♦ Hướng dẫn cách sắp xếp chứng từ theo trình tự ngày tháng

♦ Thực hành lập bảng kê mua vào bán ra theo tháng hoặc theo quý

♦ Thực hành lập báo cáo thuế trên HTKK và nộp qua mạng trên trang thuedientu: Tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, tờ khai thuế TNCN (nếu có), tạm tính thuế TNDN

♦ Đối với khóa học kế toán sản xuất thực hành thực chiến thì kế toán cần nắm rõ khi kê khai hoá đơn GTGT đầu vào cho hợp lý hợp lệ, Giảng viên sẽ hướng dẫn cách xử lý tình huống về hoá đơn GTGT đủ điều kiện khấu trừ, các chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Phần 3: Thực hành làm báo cáo tài chính của bộc chứng từ sản xuất trên Phần mềm Misa hoặc excel

♦ Hướng dẫn cách tạo mã nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tạo mã kho NVL, TP

♦ Hướng dẫn nhập hoá đơn chứng từ mua vào bán ra, các chứng từ kèm theo hóa đơn mua vào gồm biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu nhập kho, chứng từ thanh toán, hợp đồng mua bán đối với những hóa đơn trên 20 triệu, xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất

♦ Hướng dẫn cách phân kho của NVL chính và NVL phụ

♦ Hướng dẫn thực hành cách xây dựng định mức cho sản xuất

+ Xây dựng định mức chung cho công ty sản xuất sản phẩm đồng loạt

+ Xây dựng định mức riêng cho từng sản phẩm sản xuất

+ Xây dựng định mức cho đơn hàng đối với loại hình sản xuất gia công theo đơn hàng

+ Cách xác định tỷ lệ hao hụt đối với nguyên vật liệu chính

♦ Hướng dẫn lập bảng tính giá thành theo tháng và xác định dở dang cuối kỳ

♦ Hướng dẫn thực hành hạch toán xuất bán thành phẩm, xuất kho thành phẩm

♦ Hướng dẫn thực hành làm bảng lương, bảng chấm công, hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ, cách trích bảo hiểm xã hội hàng tháng cho doanh nghiệp sản xuất

♦ Hướng dẫn thực hành lập bảng lương, hạch toán lương cho bộ phận sản xuất và các tính tiền lương vào giá thành sản xuất

+ Hướng dẫn tính lương, hạch toán lương và các khoản trích theo lương cho bộ phận sản xuất, cách phân bổ tiền lương tính vào giá thành sản xuất đối với người lao động hưởng lương cố định đóng bảo hiểm và đối với bộ phận lao động thời vụ

+ Hướng dẫn tính lương hạch toán lương và các khoản trích theo lương cho bộ phận quản lý phân xưởng

+ Hướng dẫn tính lương hạch toán lương và các khoản trích theo lương cho bộ phận quản lý doanh nghiệp

+ Cách lập bảng lương và hạch toán lương cho bộ phận sản xuất và phân bổ tiền lương tính vào giá thành sản xuất

+ Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động, đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

+ Khóa học kế toán sản xuấ của Kế Toán Minh Việt còn hướng dẫn phân bổ lương cố định đóng BH, tiền ăn trưa, ăn ca, phụ cấp làm thêm giờ, cách xử lý bảng lương hiệu quả để được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNCN

♦ Hướng dẫn làm các bút toán kết chuyển cuối tháng, cuối quý, cuối năm lập bảng cân đối phát sinh

♦ Hướng dẫn lập báo cáo tài chính gồm 4 mẫu biểu:

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Thuyết minh báo cáo tài chính

♦ Hướng dẫn cách thiết lập hệ thống sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp sản xuất theo quy định của bộ tài chính

♦ Hướng dẫn cách xử lý cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp, cách xử lý chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, tối ưu chi phí đối với công ty thuộc loại hình sản xuất

♦ Hướng dẫn lập báo cáo tài chính trên HTKK

♦ Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trên HTKK

♦ Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN : Đối với khoá học kế toán sản xuất thì sẽ hướng dẫn quyết toán thuế tNCN bao gồm chi tiết về cách quyết toán thuế TNCN đối với lao động cố định ký hợp đồng dài hạn và lao động thuê ngoài hợp đồng lao động thời vụ trên HTKK

♦ Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính và các tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN qua mạng trên trang thuedientu

Phần 4: Hướng dẫn cách kiểm tra số liệu bộ BCTC đã lập và đã nộp

♦ Hướng dẫn học viên tổng quan lại toàn bộ quy trình công việc của kế toán đã làm tại các doanh nghiệp

♦ Hướng dẫn cách kiểm tra Báo cáo tài chính:

♦ Kiểm tra đối chiếu bảng cân đối phát sinh với sổ cái và nhật ký chung

♦ Hướng dẫn các kiểm tra sổ quỹ 111, sổ tiền gửi ngân hàng

♦ Hướng dẫn kiểm tra các tài khoản công nợ 131, 331, và các khoản tạm ứng 141, 334

♦ Kiểm tra các tài khoản 211,214,242

♦ Kiểm tra tài khoản 211, 214, 242

♦ Kiểm tra các tài khoản về kho

♦ Kiểm tra tờ khai thuế GTGT và sổ cái các tài khoản thuế 1331,3331 xem khớp số liệu chưa

♦ Kiểm tra bảng cân đối kế toán

♦ Kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

♦ Kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ

♦ Kiểm tra bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Đối với các bạn học kế toán sản xuất ngoài kiểm tra các chỉ tiêu trên, cần có kỹ năng phân tích số liệu về giá vốn, giá thành sản phẩm xem hợp lý chưa khi làm kế toán thuế cho doanh nghiệp

Phần 5: Hướng dẫn cách in sổ sách, cách giải trình quyết toán thuế, chia sẻ kinh nghiệm thực tế

+ Hướng dẫn cách in sổ sách chứng từ

+ Hướng dẫn kỹ năng giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế

+ Chia sẻ những kinh nghiệm đi làm thực tế của các kế toán trưởng để nắm được kiến thức cần thiết khi đi làm thực tế tại các doanh nghiệp

Ngoài ra khóa học kế toán sản xuấ thực hành thực tế còn hướng dẫn học viên cách đọc và cập nhật các chính sách thuế để vận dụng vào doanh nghiệp như luậ thuế GTGT, thuế TNCN, thuế XNK, thuế TTĐB, thuế TNDN

Phương pháp giảng dạy đối với khoá học kế toán sản xuất:

+ Giảng viên là đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm sản xuất trực tiếp cầm tay chỉ việc trên chứng từ gốc

+ Học viên được hướng dẫn nắm vững nghiệp vụ , học quy trình làm kế toán sản xuất từ a-z, sau đó được là bài test đạt yêu cầu mới sang phần thực hành thực tế trên phần mềm

học kế toán sản xuất

Hình thức đào tạo kế toán sản xuất

1 giảng viên kèm 1 học viên

Đặc biệt khóa học kế toán sản xuất không giới hạn thời gian học, số buổi học, giảng viên chủ động sắp xếp lịch với học viên, dạy đến khi nào lập được báo cáo tài chính thì mới kết thúc khoá học

+ Tại trung tâm: Học viên có thể tới các địa chỉ của trung tâm để học 
Gồm 4 địa chỉ sau:
⇒  Học kế toán sản xuất tại Thanh Xuân
⇒  Học kế toán sản xuất tại Long Biên
⇒  Học kế toán sản xuất tại Thủ Đức
⇒  Học kế toán sản xuất tại Bắc ninh

+ Học online trực tuyến 1 kèm 1: Giảng viên kèm trực tuyến qua mạng cho học viên (chỉ cần có máy tính kết nối mạng)

Để hiểu hơn chi tiết về các hình thức học các bạn tham khảo: Học kế toán thực hành online

Giảng viên:

Là đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm, đang làm kế toán cho các doanh nghiệp sản xuất, đang làm dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp sản xuất trên cả nước với nhiều mảng sản xuất đồng loạt, sản xuất đơn hàng, lĩnh vực sản xuất xuất nhập khẩu, sản xuất thương mại, sản xuất nông nghiệp, ,….và nhiều công ty khác kể cả các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

Đội ngũ giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy khóa học kế toán sản xuất đã được Kế Toán Minh Việt tuyển chọn qua hơn 10 năm đào tạo trong lĩnh vực này, đều tốt nghiệp đại học của các trường đại học top đầu, phải có kinh nghiệm làm thực tế và quyết toán trong doanh nghiệp sản xuất rồi

Tài liệu học kế toán sản xuất:

Bộ chứng từ sản xuất thực tế của các doanh nghiệp (nếu học viên có chứng từ sản xuất thì có thể học trên chứng từ của học viên)

Tài liệu kiến thức cơ bản

Phần mềm kế toán (nếu học viên chưa có)

Kết quả sau khi hoàn thành khóa học thực hành kế toán sản xuất:

► Sau khóa học kế toán sản xuất học viên tự tin làm chủ công việc kế toán tại các doanh nghiệp

► Học viên nắm vững tất cả các nghiệp vụ kế toán cơ bản đến chuyên sâu

► Tự xây dựng được định mức, tự làm được bảng tính giá thành sản xuất

► Tự biết cách làm được các loại báo cáo thuế nộp qua mạng

► Thành thạo lập báo cáo tài chính

► Thành thạo lập các tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN

► Thành thạo sử dụng công cụ excel và phần mềm kế toán Misa

► Biết cách in sổ sách kế toán cho doanh nghiệp sản xuất và phục vụ công tác quyết toán thuế cho doanh nghiệp

► Biết cách cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp

► Cấp chứng nhận với nội dung đã hoàn thành khóa học kế toán sản xuất thực hành thực tế

Mọi chi tiết liên hệ

KẾ TOÁN MINH VIỆT

Chuyên đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu và làm dịch vụ kế toán

Đăng ký học kế toán sản xuất 1 kèm 1 ngay đăng ký được xếp học luôn không phải chờ 

Hotline: 0972 868 960 (Zalo)
CÁC CHI NHÁNH CHÍNH:

CS1: 198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS3: Lê Thái Tổ - Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh
CS4: Tô Vĩnh Diện - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TPHCM

dịch vụ báo cáo tài chính