Khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế a-z


Khóa học kế toán tổng hợp từ a-z thực hành trên chứng từ thực tế dành cho người mới bắt đầu chưa biết gì về kế toán hoặc đã học qua rồi muốn nâng cao kinh nghiệm thực tế , học viên được thực hành trên các loại hình doanh nghiệp như thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu, xây dựng, nhà hàng khách sạn, vận tải, du lịch,..kể cả các công ty vốn nước ngoài dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm trực tiếp đào tạo cầm tay chỉ việc bài bản chỉ sau 25- 30 buổi đảm bảo học viên nắm vững kỹ năng nghiệp vụ và tự lập được báo cáo thuế, lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

khóa học kế toán tổng hợp

Trong khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế chúng tôi sẽ dạy đầy đủ các quy trình chuẩn từ bản chất kế toán, chế độ kế toán, luật thuế để giúp các bạn có một nền tảng vững chắc trong quá trình theo đuổi nghề kế toán, tiếp theo sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về xử lý hóa đơn chứng từ, thủ thuật kế toán, cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp

Đối tượng tham gia khóa học kế toán tổng hợp thực hành

- Chưa biết gì về kế toán độ tuổi từ 20-45

- Đã học qua chuyên ngành kế toán nhưng bị mất gốc

- Sinh viên đang theo học tại các trường nhưng chưa được làm thực tế

- Người đi làm muốn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thực tế chuyên sâu

- Chủ doanh nghiệp muốn đi học về để quản lý công ty

Nội dung của khóa học kế toán tổng hợp

Chương trình của khóa học kế toán tổng hợp như sau:

Phần 1: Nguyên lý kế toán – Tổng ôn toàn bộ kiến thức cơ bản nền tảng

Kế toán cần biết công việc của kế toán phải làm là những công việc gì

Những quy định về chuẩn mực, chế độ, thông tư, nghị định cần nắm và cách cập nhật

+ Tại sao công ty nào cũng phải có kế toán? (hay Kế toán có vai trò với những Cơ quan nào?)

+ Phân biệt kế toán nội bộ và kế toán tài chính? (Tại sao trong DN tồn tại hai bộ sổ kế toán?)

+  Bạn hiểu gì về thuế GTGT? Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT ntn?

+  Thuế TNDN là gì? Chi phí hợp lý là gì?

+  Quyết toán thuế, thanh tra thuế là gì?

+  Quy mô của doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc hạch toán kế toán ntn? Bạn hiểu gì về TT200 và TT133? So sánh 2 TT?

+  Phân biệt Doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức thương mại và Sản xuất, dịch vụ, xây lắp? điều đó ảnh hướng đến hạch toán kế toán như thế nào?

+  Trong doanh nghiệp, cần lập và in những sổ gì là đủ yêu cầu với cơ quan Thuế? Hình thức ghi sổ?

Câu hỏi đặt ra: Phân biệt sổ tổng hợp, sổ chi tiết? quy trình hạch toán ghi sổ của doanh nghiệp, phương pháp mở sổ được thực hiện như thê nào?

Các đối tượng cần hiểu rõ bản chất:

+ Tài sản (Tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn)      

+ Nguồn vốn (Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu)

+ Doanh thu

+ Chi phí   

+ Kết quả kinh doanh   

Nguyên tắc hạch toán của từng loại đối tượng

Nguyên tắc hạch toán nhóm đối tượng là tài sản kế toán

Nguyên tắc hạch toán nhóm đối tượng là nguồn vốn kế toán

Nguyên tắc hạch toán nhóm đối tượng là doanh thu kế toán

Nguyên tắc hạch toán nhóm đối tượng là chi phí kế toán

Nguyên tắc hạch toán các trường hợp đặc biệt: Tài khoản lưỡng tính (TK131. TK331) Tài khoản điều chỉnh giảm (TK214, TK dự phòng…)

Hệ thống tài khoản kế toán và nguồn hình thành nên chúng?

Định khoản kế toán là gì? Nguyên tắc định khoản?

Các bước hạch toán cho 1 nghiệp vụ kế toán?

Ví dụ và bài tập đi kèm về định khoản và các tình huống thực tế trên hoá đơn, học viên nhìn hoá đơn GTGT và định khoản?

Sau khi đã biết định khoản kế toán chắc, trong khóa học kế toán tổng hợp  sẽ hướng dẫn chi tiết từng phần hành để học viên nắm rõ bản chất sau này vào vận dụng thực hành thực tế như sau:

+  Kế toán và các khoản phải thu

Kế toán tiền,Các loại tiền và đặc điểm của chúng, Quản lý tiền, Chứng từ sử dụng, Sổ kế toán sử dụng liên quan đến tiền, Phương pháp kế toán , Tiền tăng lên trong các trường hợp nào, định khoản và hạch toán ntn? Tiền giảm trong các trường hợp nào, định khoản và hạch toán ntn?

Chú ý Học viên được thực hành trên chứng từ thật và thực hiện như đi làm: Bạn là kế toán, nếu rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, bạn phải làm gì để Ngân hàng cho bạn rút tiền?

Nếu giám đốc yêu cầu bạn chuyên khoản trả nợ cho nhà cung cấp, bạn phải làm thủ tục gì với ngân hàng để chuyển khoản thành công? 

+ Kế toán vật tư, hàng hoá

Hướng dẫn học viên phân biệt được đâu là NVL, CCDC, hàng hóa của cty bạn ( Đặc điểm của từng loại)

So sánh giống và khác nhau NVL, CCDC từ đó chúng chi phối đến hạch toán kế toán ntn?

Cách quản lý vật tư, hàng hóa và Phương pháp kế toán

Hạch toán Kế toán tăng, giảm của vật tư, hàng hoá

+ Kế toán hàng tồn kho

Đặc điểm hàng tồn kho, nguyên tắc hạch toán

Các phương pháp tính giá xuất kho: FIFO, Bình quân, Thực tế đích danh, ví dụ minh hoạ và vận dụng thực tế cho từng phương pháp

Hiểu bản chất về hàng tồn khó, bảng xuất nhập tồn, và cách tính giá xuất kho

+ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Điều kiện ghi nhận lương là chi phí

Các khoản trích theo lương: Bảo hiểm các loại và tỷ lệ trích lập

Xác định các đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Xác định số thuế TNCN phải nộp cho từng trường hợp (tương ứng với 3 trường hợp trong tờ khai thuế TNCN trên HTKK)

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

+ Kế toán Tài sản cố định

Điều kiện ghi nhận tài sản cố định

Áp dụng theo thông tư nghị định hướng dẫn và khung trích khấu hao TSCĐ đối với từng loại

Hiểu bản chất rõ và so sánh giữa TSCĐ và công cụ dụng cụ, những ảnh hưởng đến nguyên tắc hạch toán của chúng

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, ví dụ cụ thể và vận dụng phương pháp nào phổ biến trên thực tế, thời điểm lập bảng khấu hao TSCĐ

+ Kế toán các khoản phải thu – phải trả

Đặc điểm các khoản phải thu phải trả

Cách hạch toán định khoản các nghiệp vụ liên quan tới phải thu phải trả

Vị dụ và vận dụng tình huống thực tế trên hoá đơn đối với phải thu, phải trả

+ Kế toán giá thành

Hiểu bản chất về các loại chi phí cấu tạo nên giá thành

Các phương pháp tính giá thành và cách vận dụng tình huống thực tế đối với từng loại hình doanh nghiệp

Cách lập bảng tính giá thành sản phẩm

Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán về giá thành sản phẩm

+ Kế toán doanh thu – chi phí

Bản chất về doanh thu và chi phí

Nguyên tắc hạch toán và định khoản

+ Kế toán xác định kết quả kinh doanh

+ Quy trình phương pháp lập báo cáo tài chính

Lập bảng cân đối kế toán

Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh BCTC

 Ví dụ cụ thể từng báo cáo?

+ Thực hành và luyện tập nắm vững định khoản

Sau phần nguyên lý kế toán của khóa học kế toán tổng hợp thực hành các bạn sẽ được hướng dẫn làm trọn vẹn lên báo cáo tài chính bằng tay

BÀI TẬP THỰC HÀNH BAO GỒM TẤT CẢ CÁC NGHIỆP VỤ ĐỊNH KHOẢN, MÔT TẢ THÔNG QUA SƠ ĐỒ CHỮ T VÀ TỰ THIẾT LẬP LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phần thứ 2: Học thực hành làm kế toán thuế tổng hợp và lập báo cáo tài chính

1/ THỰC HÀNH LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN EXCEL

Khai báo thông tin doanh nghiệp, những lưu ý về thông tin doanh nghiệp

Nhận biết và phân biệt về hoá đơn

Vấn đề quan trọng về hóa đơn giá trị gia tăng: Những điều cần lưu ý về hoá đơn GTGT

Kiểm tra hóa đơn hợp lệ và quản lý danh mục khách hàng, nhà cung cấp

Tạo và quản lý danh mục tài khoản kế toán, khai báo số dư đầu kỳ

Kế toán quỹ: Hạch toán quỹ, chứng từ thu - chi và chứng từ ngân hàng

Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ

Xác định, kiểm tra hoá đơn đầu vào và hạch toán chứng từ mua CCDC

Lập bảng phân bổ chi phí trả trước và cách tính giá trị phân bổ

Kế toán tài sản cố định: Chứng từ mua TSCĐ và thiết lập bảng trích khấu hao TSCĐ

Lưu ý về chi phí hợp lý: Chi phí được trừ và chi phí không được trừ

Kế toán chi phí : Hạch toán chi phí mua ngoài

Chứng từ thanh toán công nợ: Lập chứng từ thanh toán bằng Ủy nhiệm chi

Hướng dẫn tải và cài đặt Hỗ trợ kê khai (HTKK)

Lệ phí môn bài: Lập và hạch toán tờ khai lệ phí môn bài

Kê khai và nộp lệ phí môn bài

+ Hướng dẫn các quy định về lệ phí môn bài, nộp lệ phí môn bài

+ Hướng dẫn cách kê khai và nộp lệ phí môn bài (thuế môn bài)

Hướng dẫn nộp thuế điện tử trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử và nộp thuế

Kế toán nguyên vật liệu: Hạch toán mua nguyên vật liệu nhập kho

Kế toán nguyên vật liệu: Hạch toán xuất nguyên vật liệu cho sản xuất

Kế toán thành phẩm: Hạch toán nhập kho thành phẩm từ sản xuất

Kế toán bán hàng và tiêu thụ SP: Hạch toán nghiệp vụ bán hàng

Hạch toán bút toán phân bổ chi phí dài hạn và khấu hao tài sản cố định

Xây dựng bảng lương theo quy định mới nhất

+ Xác định cấu trúc tiền lương theo luật áp dựng

+  Xây dựng bảng lương, xác định lương cơ bản trên bảng lương

+  Xác định các khoản phụ cấp, trợ cấp trên bảng lương

+ Xác định thu nhập khác và tổng thu nhập trên bảng lương

+ Cách xác định các khoản giảm trừ và thu nhập tính thuế TNCN trên bảng lương

+ Lập công thức Tính thuế TNCN và hoàn thiện bảng lương

++ Cách tính các khoản giảm trừ

+ +Hướng dẫn cách đăng ký MST Thu nhập cá nhân trên HTKK và trên trang thuế điện tử

++ Hướng dẫn đăng ký MST Người phụ thuộc trên HTKK

+ +Hạch toán chi phí lương và các khoản trích theo lương

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

+  Bút toán kết chuyển cuối tháng

+  Kết chuyển thuế GTGT cuối quý

+  Kết chuyển doanh thu bán hàng

+ Kết chuyển chi phí

+ Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN

+ Kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN

+  Kết chuyển lãi lỗ

Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán tự động bằng excel

Tạo danh sách chọn tài khoản

Cách lấy tên tài khoản sổ cái

Thiết lập thời gian tùy chọn trong sổ cái

Lấy dữ liệu từ NKC sang Sổ cái

Xây dựng Sổ chi tiết tài khoản

Tạo mẫu sổ chi tiết tài khoản và thiết lập in sổ chi tiết

Tạo danh sách chọn tài khoản chi tiết dựa theo tài khoản tổng hợp

Công thức lấy dữ liệu từ sổ Nhật ký chung sang Sổ chi tiết tài khoản

Công thức tính số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ trên Sổ chi tiết tài khoản

Hướng dẫn lập sổ chi tiết cho nhóm tài khoản có danh sách mã riêng (Kho, công nợ, ngân hàng...)

Giới thiệu mục tiêu bài học về Sổ chi tiết có mã theo danh mục

Thiết lập danh sách chọn tài khoản tổng hợp

Thiết lập danh sách chọn tài khoản chi tiết theo danh sách

Thiết lập điều kiện chọn ngày cho Sổ chi tiết

Thiết lập nội dung tên đối tượng và ngày trong Sổ chi tiết

Công thức tính số dư đầu kỳ trong sổ chi tiết

Công thức lấy nội dung phát sinh từ Nhật ký chung sang Sổ chi tiết

Công thức tính số dư cuối kỳ trong Sổ chi tiết

Thiết lập in sổ chi tiết

Thiết lập phiếu Thu- Chi tự động, in phiếu Thu - Chi và NKC

Hướng dẫn lọc dữ liệu NKC để in sổ NKC

Lập các báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng

+ Lập bảng cân đối phát sinh tài khoản

+ Lập bảng cân đối kế toán

+ Lập bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh SXKD

+ Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Lập thuyết minh báo cáo tài chính

+ Lập BCTC trên ứng dụng HTKK, in sổ và lưu trữ sổ kế toán

+ Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập TNCN và TNDN trên Hỗ trợ kê khai HTKK

+ Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính lên hệ thống Nộp tờ khai thudientu

+ Hướng dẫn in sổ và lưu trữ tài liệu kế toán để phục vụ cho quyết toán

Kết thúc phần excel của lớp học kế toán tổng hợp bạn hoàn toàn tự tin và hiểu bản chất làm báo cáo tài chính và sổ sách

2/ THỰC HÀNH LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN MISA

Học Cách sử dụng phần mềm, cách nhập chứng từ, cách lập báo cáo kế toán tổng hợp

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm Misa

Tìm hiểu hệ thống và khai báo quản lý người dùng

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu và kết nối máy chủ - máy trạm

Thủ tục khai báo số dư ban đầu

Khai báo danh mục tài khoản, quản lý tài khoản

Cách hạch toán phiếu thu tiền - Cách sửa chứng từ đã hạch toán

Cách hạch toán thu tiền công nợ

Cách hạch toán chi tiền - lập phiếu chi

Cách hạch toán mua công cụ, dụng cụ

Cách hạch toán ghi tăng, giảm công cụ - dụng cụ

Cách hạch toán mua tài sản cố định

Cách hạch toán ghi tăng tài sản cố định

Hướng dẫn cách phân bổ CCDC và trích khấu hao TSCĐ

Cách hạch toán nộp tiền vào tài khoản ngân hàng

Cách hạch toán ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho nhà cung cấp

Cách khai báo trong phân hệ tiền lương

Cách hạch toán nhập kho nguyên vật liệu

Cách hạch toán xuất nguyên vật liệu cho sản xuất

Cách hạch toán nhập kho thành phẩm từ sản xuất

Hướng dẫn cách tập hợp chi phí và tính giá thành

Cách hạch toán nghiệp vụ bán hàng

Hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT

Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn lập tờ khai thuế và nộp tờ khai thuế

Hướng dẫn khai báo thông tin trong phần mềm HTKK

Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế GTGT

Hạn nộp tờ khai và quy định về kê khai điều chỉnh bổ sung

Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN và thuế TNDN

Hướng dẫn nộp tờ khai qua trang thuế điện tử

Lập lệnh các bút toán kết chuyển để lên báo cáo tài chính

3/ THỰC HÀNH KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đối với khóa học kế toán tổng hợp thực hành học viên sẽ được hướng dẫn kiểm tra các sai sót và rà soát lại báo cáo tài chính và được chia sẻ những kỹ năng kinh nghiệm thực tế từ các kế toán trưởng

Quy trình hướng dẫn cách kiểm tra Báo cáo tài chính như sau:

Cách đối chiếu Bảng cân đối phát sinh với Sổ cái

Kiểm tra chi tiết tài khoản 111 và 112

Kiểm tra tài khoản công nợ và 141, 334

Kiểm tra tài khoản 211, 214, 242

Kiểm tra tài khoản 133, 333

Kiểm tra tài khoản kho

Kiểm tra các tài khoản khác

Kiểm tra bảng cân đối kế toán

Kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Kiểm tra bản thuyết minh báo cáo tài chính

Phần 3: Chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm làm kế toán thực tế

Chia sẻ cách sắp xếp chứng từ khoa học

Chia sẻ kỹ năng đi giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế

Chia sẻ những kỹ năng đọc và hiểu báo cáo tài chính, từ đó phân tích tình hình tài sản, hiệu suất sử dụng vốn và khả năng sinh lời trong doanh nghiệp

Phần 4: Làm bài test nghiệm thu khóa học cho học viên khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế

Cam kết 100% học viên kết thúc khóa học kế toán tổng hợp phải lên được báo cáo tài chính, nếu không lên được BCTC kể cả kết thúc khóa học đều có thể đăng ký học lại

Hướng dẫn cách viết CV xin việc và hỗ trợ kết nối việc làm kế toán

học kế toán tổng hợp

Phương pháp giảng dạy lớp học kế toán tổng hợp:

+ Trực tiếp giảng viên cầm tay chỉ việc trên chứng từ gốc, hướng dẫn thực hành trực tuyến trên máy tính của học viên
+ Học viên nắm vững nghiệp vụ hạch toán và được làm bài test đạt yêu cầu mới sang phần thực hành thực tế trên excel hoặc phần mềm

DANH MỤC CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ DẠY HÌNH THỨC THEO LỚP

Đối tượng đăng ký

Khoá học kế toán tổng hợp cho người đã học qua kế toán

(THỰC HÀNH THỰC TẾ)

Khoá học kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì về kế toán

(THỰC HÀNH THỰC TẾ)

Học phí (Chưa giảm)

3.500.000đ

4.500.000đ

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ  

  • Giảm 50% dành cho nhóm 6 người trở lên
  • Giảm 10% Dành cho các đối tượng còn lại 
  • Đăng ký nhóm 2 người trở lên giảm thêm 100.000 đ /1 người
  • TẶNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN
  • HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH ĐI LÀM SAU NÀY
  • TẶNG THẺ THỰC TẬP KẾ TOÁN TẠI PHÒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

CHƯƠNG TRÌNH CHỈ ÁP DỤNG TRONG THÁNG NÀY

Hình thức học

+ Học trực tiếp tại trung tâm: Theo lớp tại hoặc kèm theo yêu cầu
Bạn có thể tham gia các khóa đào tạo trực tiếp ở các địa chỉ sau:
Học kế toán tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán tại Long Biên
⇒ Học kế toán tại Thủ Đức
⇒ Học kế toán tại Bắc Ninh

+ Học online trực tuyến: 1 giảng viên kèm 1 học viên  - Chi tiết về hình thức học 1 kèm 1 xem thêm tạiHọc kế toán thực hành online

+ Gia sư tại nhà: Giảng viên tới nhà học viên để dạy

Liên hệ Hotline: 0972868960 để được tư vấn và báo học phí

Ngoài ra còn có các khóa học kèm riêng theo yêu cầu

⇒ Khóa học nguyên lý kế toán
⇒ Khóa học kế toán thương mại - dịch vụ 
⇒ Khóa học kế toán kho
⇒ Khóa học kế toán tiền lương
⇒ Khóa học kế toán bán hàng
⇒ Khóa học kế toán sản xuất
⇒ Khóa học kế toán xuất nhập khẩu
⇒ Khóa học kế toán xây dựng
⇒ Khóa học kế toán vận tải
⇒ Khóa học kế toán nhà hàng – khách sạn
⇒ Khóa học kế toán bất động sản đầu tư
⇒ Khóa học kế toán du lịch
⇒ Khóa học kế toán đại lý vé máy bay
⇒ Khóa học kế toán nội bộ
⇒ Khóa học kế toán cho giám đốc
⇒ Khóa học kế toán trên phần mềm Misa
⇒ Khóa học kế toán excel
⇒ Khóa học tin học văn phòng
⇒ Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp (Theo thông tư 107)
⇒ Khóa học kế toán trưởng
 
Xem thêm về khóa học theo yêu cầu tại:  Gia sư kế toán

Giảng viên trực tiếp đào tạo kế toán tổng hợp:

Giảng viên trực tiếp giảng dạy khóa học kế toán tổng hợp thực tế là các kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy đã từng làm BCTC và quyết toán cho nhiều loại hình từ thương mại, xuất nhập khẩu, sản xuất, xây dựng, nhà hàng, khách sạn, vận tải, du lịch, giáo dục, mầm non, đại lý vé máy bay, nông nghiệp, đo đạc,…thiết bị y tế và cả các công ty vốn nước ngoài, Đào tạo cả trên chứng từ gốc của học viên

Chúng tôi đã có kinh nghiệm 12 năm trong lĩnh vực đào tạo kế toán và làm dịch vụ kế toán, do vậy sẽ tuyển chọn được đội ngũ giảng viên chất lượng có đầy đủ trình độ, kinh nghiệm, bằng cấp để đảm nhận tham gia giảng dạy khóa học kế toán tổng hợp từ a-z, Học 1 lần và làm cả đời, nhanh tay liên hệ Hotline và đăng ký học

Thời gian học:

Có đầy đủ các ca học cho học viên lựa chọn

Ca sáng: 8h30 – 11h hoặc 9h -11h30

Ca chiều: 1h30 – 4h  hoặc 3h30-5h30

Ca tối: 6h30 -8h30 hoặc 8h30-10h30

Tuần học 3 buổi theo lịch 2,4,6 hoặc 3,5,7

Có cả ca học kế toán tổng hợp vào ngày thứ 7 và ngày chủ nhật 

Linh động thời gian cho học viên lựa chọn

Thời lượng học:

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành kéo dài 30 buổi, cam kết đảm bảo dạy đủ chương trình theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán. thông tư nghị định mới nhất về thuế và kế toán, học thực hành trên máy tính, công cụ học excel và phần mềm, áp dụng làm ngay được tại doanh nghiệp
Học và làm trên sổ sách thực tế - Vận dụng trên excel hoặc misa

Tài liệu học thực hành kế toán tổng hợp:

- Tài liệu kiến thức cơ bản
- Bộ chứng từ thực tế của các doanh nghiệp
- Phần mềm kế toán

Kết quả sau khi hoàn thành khóa học kế toán tổng hợp thực tế a-z:

- Học viên nắm vững nghiệp vụ kế toán cơ bản
- Tự biết cách làm các loại tờ khai báo cáo thuế nộp qua mạng
- Thành thạo lên sổ sách lập báo cáo tài chính 1 bộ hoàn chỉnh gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính
- Thành thạo lập 2 tờ khai quyết toán thuế: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
- Ra được bộ sổ sách chứng từ gồm đẩy đủ các mẫu biểu 
- Biết cách kiểm tra sổ sách kế toán
- Thành thạo sử dụng excel hoặc phần mềm kế toán misa
- Biết cách in sổ sách kế toán phục vụ quyết toán thuế
- Biết cách cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp
- Cam kết chỉ sau 30 buổi học viên làm được tất cả các nội dung ghi trên khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế , HỌC XONG ÁP DỤNG LÀM ĐƯỢC VIỆC NGAY
- Cấp chứng chỉ sau khóa học

Mọi chi tiết liên hệ

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ

học kế toán tổng hợp

Liên tục khai giảng các khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế