Khóa học nguyên lý kế toán online cho người chưa biết gì


Khóa học nguyên lý kế toán online cho người mới bắt đầu chưa biết gì về kế toán sẽ giúp học viên có nền tảng vững chắc để theo đuổi nghề kế toán từ bản chất hạch toán kế toán, vai trò của kế toán, nguời sử dụng thông tin kế toán, nguyên tắc kế toán, đối tượng kế toán và hệ thống phương pháp hạch toán kế toán, hiểu tổ chức bộ máy kế toán, và hệ thống sổ sách báo cáo tài chính.

Nguyên lý kế toán là học phần được đào tạo ở nhiều cấp độ và chương trình đào tạo trong khối ngành kinh tế các trường đại học ở Việt Nam và các nước trên thế giới dành cho các đối tượng chưa được đào tạo nguyên lý kế toán bài bản do vậy ở khóa học nguyên lý kế toán online này sẽ giúp cho học viên, sinh viên có kiến thức nền để học lên kế toán tài chính, thực hành kế toán, các môn kinh tế khác

học nguyên lý kế toán online

Như các bạn đã biết việc đi học tham gia các lớp học nguyên lý kế toán tại các trung tâm mất nhiều thời gian đi lại đồng thời học trong một môi trường lớp đông học viên, giảng viên không hỗ trợ được từng bạn, nếu có việc bận chỉ cần bạn nghỉ một buổi thì sẽ rất khó theo được lớp học, do vậy đăng ký khóa học nguyên lý kế toán online sẽ giúp bạn chủ động hoàn toàn về thời gian đồng thời bạn sẽ được các chuyên gia cao cấp thạc sĩ, tiến sĩ về kế toán trực tuyến hỗ trợ đảm bảo bạn sẽ nắm chắc kiến thức nghiệp vụ bản chất hạch toán kế toán chỉ sau khóa học này.

Khóa học nguyên lý kế toán online dành cho những ai:

Dành cho đối tượng chưa biết gì về kế toán, mới bắt đầu theo đuổi nghề kế toán

 Dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học nhưng khi học nguyên lý kế toán ở trường không tập trung dẫn tới bị mất gốc không theo kịp

 Dành cho sinh viên hoặc các bạn đã học qua đại học ở các ngành khác chuyển sang

 Dành cho chủ doanh nghiệp muốn học để có cái nhìn tổng quan về kế toán

 Dành cho những đối tượng bận rộn không thể sắp xếp được công việc trong ngày thì lựa chọn khóa học nguyên lý kế toán online sẽ giúp bạn chủ động về thời gian có thể học ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần có điện thoại là hoàn toàn có thể tham gia được khóa học

Nội dung của khóa học nguyên lý kế toán online:

Phần 1: Tổng quan về kế toán

Trong phần 1 tổng quan về kế toán học viên nắm được

+ Bản chất và vai trò của kế toán

+ Các đối tượng sử dụng thông tin kế toán

+ Các nguyên tắc kế toán cơ bản

+ Khái niệm, nhận biết và phân loại các đối tượng của kế toán, các công thức kế toán căn bản

+ Hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Sau phần 1 tổng quan về kế toán của khóa học nguyên lý kế toán online các bạn sẽ làm bài tập vận dụng thông qua bài test để ôn lại những điểm chính cần nhớ trong phần này

Phần 2: Chu trình kế toán

Trong phần 2 về chu trình kế toán thì học viên sẽ nắm được:

+ Quy trình nghiệp vụ của kế toán

+ Phân tích nghiệp vụ kinh tế bằng các công thức kế toán

+ Tài khoản kế toán và phương pháp ghi sổ kép

Kết quả sau phần 2 của khóa học nguyên lý kế toán online học viên sẽ làm bài test để kiểm tra và ôn lai kiến thức cần nhớ, sau khi làm bài test đạt học viên sẽ nắm được quy trình nghiệp vụ cơ bản của kế toán,  phân tích được các nghiệp vụ kinh tế, biến động của từng đối tượng kế toán trong mối quan hệ với các công thức kế toán cơ bản và công thức kế toán mở rộng, hiểu được bản chất và nắm được cách sử dụng tài khoản kế toán trong việc ghi chép và xử lý thông tin kinh tế

Phần 3: Kế toán doanh thu – chi phí

+ Ý nghĩa của doanh thu đối với hoạt động của doanh nghiệp

+ Nhận dạng các loại doanh thu trong doanh nghiệp

+ Giải thích được nguyên tắc ghi nhận doanh thu

+ Mô tả cách thức và phương pháp kế toán doanh thu

+ Chi phí và tầm quan trọng của chi phí đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

+ Phân loại được chi phí

+ Phân biệt được chi phí sản xuất và chi phí phi sản xuất

+ Quy trình và phương pháp kế toán chi phí

+ Xác định được giá trị sản phẩm sản xuất trong kỳ

Kết thúc phần 3 của khóa học nguyên lý kế toán online học viên sẽ làm bài test để ôn lại những kiến thức cần nhớ về doanh thu và chi phí

Phần 4: Kế toán tài sản

Gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

-Tài sản ngắn hạn:

+ Khái niệm và phân loại tài sản ngắn hạn

+ Quy trình và phương pháp kế toán hàng tồn kho

+ Quy trình và phương pháp kế toán thu, chi tiền

+ Quy trình và phương pháp kế toán các khoản phải thu khách hàng

+ Chi phí trả trước ngắn hạn

+ Phân tích thông tin về tài sản ngắn hạn trên báo cáo tài chính

-Tài sản dài hạn:

+ Khái niệm và phân loại tài sản dài hạn

+ Kế toán tài sản cố định hữu hình

+ Khấu hao tài sản cố định

+ Kế toán tài sản cố định vô hình

+ Phân tích thông tin về tài sản dài hạn trên báo cáo tài chính

Kết thúc phần 4 của khóa học nguyên lý kế toán online học viên phải làm bài test để ôn lại toàn bộ kiến thức về tài sản

Phần 5: Kế toán nợ phải trả, xác định kết quả kinh doanh và vốn chủ sở hữu

- Phương pháp kế toán nợ phải trả

+ Giải thích nợ ngắn hạn và xác định các loại nợ ngắn hạn chính

+ Kế toán thương phiếu phải trả

+ Kế toán phải trả người bán

+ Kế toán các khoản nợ ngắn hạn khác

+ Kế toán nợ phải trả dài hạn

- Phương pháp Kế toán xác định kết quả kinh doanh

- Phương pháp Kế toán vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán cổ phiếu quỹ, kế toán các quỹ doanh nghiệp

Kết thúc phần 5 của khóa học nguyên lý kế toán online học viên nắm rõ bản chất về nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, và kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Thời gian và hình thức đào tạo nguyên lý kế toán online:

Học viên có thể chọn bất kỳ ca học nào trong ngày để tham gia

Sáng, chiều, tối bất kỳ ca học nào trong ngày để tham gia học

Khóa học nguyên lý kế toán online có 2 hình thức học

1/ Gia sư nguyên lý kế toán

Nếu bạn cần một giảng viên dạy nhanh cấp tốc, luyện kiến thức cơ bản nhanh nhất thì có thể lựa chọn hình thức gia sư nguyên lý kế toán 1 kèm 1

Học theo hình thức 1 giảng viên kèm 1 học viên trực tuyến xem tại: Học kế toán thực hành online

2/ Hình thức tự học online:

Học viên có thể tự học ở bất kỳ đâu, chỉ cần điện thoại smartphone là có thể tự học bất kỳ lúc nào trong ngày

Học theo hình thức tự học xem video bài giảng liên hệ hotline để đăng ký mua khóa học

Tài liệu giáo trình nguyên lý kế toán:

Khi đăng ký khóa học nguyên lý kế toán online các bạn sẽ được chúng tôi gửi tài liệu đầy đủ gồm giáo trình nguyên lý, các dạng bài tập luyện, bài test kết thúc môn học trên hệ thống trang KETOANTAICHINH của chúng tôi

Tài liệu nguyên lý kế toán được phát hoàn toàn miễn phí

Đội ngũ giảng viên:

Giảng viên đều là các kế toán trưởng có trình độ từ đại học, thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm trong việc giảng dạy và làm kế toán thực tế tại các doanh nghiệp

Điểm mạnh mà khóa học nguyên lý kế toán online của chúng tôi đem lại là giảng viên dạy kiến thức cơ bản về lý thuyết nhưng gắn liền với những kinh nghiệm thực tế mà đội ngũ giảng viên đã tích lũy được khi làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp trong 10 năm qua do vậy khi học lý thuyết nhưng học viên được vận dụng các tình huống thực tế giúp học viên hiểu bản chất tài khoản, sơ đồ chữ T một cách hiệu quả nhất

học nguyên lý kế toán online

Kết quả sau khóa học nguyên lý kế toán:

⇒ Nắm chắc các nguyên tắc cơ bản về kế toán

⇒ Tự định khoản được các nghiệp vụ kế toán

⇒ Nắm vững về kế toán hàng tồn kho

⇒ Nắm vững về kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu

⇒ Nắm vững về kế toán tài sản cố định

⇒ Nắm vững kế toán nợ phải trả

⇒ Nắm vững kế toán vốn chủ sở hữu

⇒ Hiểu rõ vè hệ thống báo cáo tài chính gồm những gì

⇒ Hiểu đặc thù về nghề kế toán, sau khi học xong nguyên lý kế toán bạn sẽ biết được kế toán làm những công việc gì, sau này những nghề nghiệp mà bạn lựa chọn là làm gì

Liên hệ đăng ký khóa học nguyên lý kế toán ở đâu

KẾ TOÁN MINH VIỆT

Hotline: 0972 868 960 (Zalo) 
CS1: 198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS3: Lê Thái Tổ - Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh
CS4: Tô Vĩnh Diện - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TPHCM

 

dịch vụ báo cáo tài chính