Không kê khai hóa đơn đầu vào có bị phạt không


Kê khai hóa đơn đầu vào là một quyền của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) và bảo vệ quyền lợi tài chính. Tuy nhiên, có thể một số doanh nghiệp sẽ tự đặt ra câu hỏi: Không kê khai hóa đơn đầu vào có bị phạt không?
Không kê khai hóa đơn đầu vào có bị phạt không
Mặc dù việc không kê khai hóa đơn đầu vào không bị xử phạt trực tiếp. Tuy nhiên, điều này không nghĩa là không có tác động hoặc hậu quả với quyền lợi của doanh nghiệp. Trước hết, việc không kê khai hóa đơn đầu vào có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khấu trừ thuế VAT. Doanh nghiệp sẽ không thể trừ được số tiền VAT trên các hóa đơn đầu vào, dẫn đến việc tăng số tiền thuế phải nộp.

Không kê khai hóa đơn đầu vào có bị phạt không

Kê khai hóa đơn đầu vào là một quyền của doanh nghiệp, và việc không thực hiện kê khai này sẽ có tác động trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp (không thể khấu trừ thuế giá trị gia tăng). Tuy nhiên, điều này không được coi là hành vi vi phạm pháp luật, và không bị áp dụng xử phạt.
Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn cần duy trì việc lưu trữ đầy đủ hóa đơn đầu vào để đề phòng khỏi các rủi ro có thể phát sinh, như bị xử phạt do việc làm mất hóa đơn hoặc vi phạm về trốn thuế.
Một cách đơn giản để hiểu, hóa đơn đầu vào bao gồm các hóa đơn liên quan đến việc mua hàng hóa và dịch vụ trong quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp
Theo quy định tại Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC, để được áp dụng khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, doanh nghiệp cần tuân theo các điều kiện sau đây:
+ Phải có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp liên quan đến việc mua vào hàng hóa hoặc dịch vụ;
+ Đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, cần phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt.
Tất nhiên, hóa đơn đầu vào chỉ có thể được áp dụng để khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi doanh nghiệp thực hiện đúng việc kê khai hóa đơn.
Do đó, việc không thực hiện kê khai hóa đơn đầu vào sẽ có tác động trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, việc không thực hiện kê khai hóa đơn sẽ dẫn đến việc không thể áp dụng khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào cho các giao dịch mua hàng hóa hoặc dịch vụ.
Ngoài việc ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp, việc không thực hiện kê khai hóa đơn đầu vào còn có thể tạo ra những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm:
+ Xử phạt về hành vi làm mất hóa đơn: Trong trường hợp không thể xuất trình hoặc chứng minh được hóa đơn đầu vào cho các hàng hóa hoặc dịch vụ doanh nghiệp đã mua, khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra hoặc kiểm tra, doanh nghiệp có thể bị xử phạt về hành vi làm mất hóa đơn. Việc này có thể dẫn đến các khoản phạt tài chính và tạo ra khó khăn cho quyền lợi tài chính của doanh nghiệp.
+ Xử phạt về hành vi trốn thuế: Việc không kê khai hóa đơn đầu vào cũng có thể bị hiểu là hành vi trốn thuế, đặc biệt khi cơ quan thuế có thể chứng minh được rằng việc này có mục đích nhằm trốn thuế. Hành vi này có thể bị xử phạt với mức phạt tương ứng với việc vi phạm về trốn thuế.
Chính vì vậy, mặc dù việc kê khai hóa đơn đầu vào không bắt buộc theo quy định, nhưng doanh nghiệp nên xem xét thực hiện việc này.
Trong trường hợp, nếu doanh nghiệp không muốn thực hiện kê khai hóa đơn đầu vào, họ nên duy trì việc lưu trữ đầy đủ các hóa đơn. Điều này sẽ giúp họ có khả năng xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, từ đó tránh được những rắc rối không đáng có trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế và tài chính.

Thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào mới nhất

Theo quy định tại Điều 12 khoản 1 Luật Thuế GTGT năm 2008, được sửa đổi và bổ sung vào năm 2013, thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào phụ thuộc vào thời điểm phát sinh thuế GTGT đầu vào. Cụ thể, hóa đơn đầu vào phát sinh trong một tháng nào đó phải được kê khai và khấu trừ thuế GTGT khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Điều này đảm bảo rằng việc kê khai và khấu trừ thuế được thực hiện đúng thời hạn và không gây ra tình trạng thiếu sót thuế.
Một điểm quan trọng khác được quy định trong Thông tư số 219/2013/TT-BTC là thời hạn bổ sung kê khai hóa đơn đầu vào khi có sai sót. Theo khoản 8 Điều 14 của Thông tư này, thuế GTGT đầu vào phát sinh trong một kỳ tài chính cụ thể cũng có thể được bổ sung kê khai và khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó. Điều này tạo cơ hội cho doanh nghiệp để điều chỉnh và bổ sung kê khai trong trường hợp có những sai sót không mong muốn.
Thêm vào đó, quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 cũng định rõ quyền bổ sung hồ sơ khai thuế trong trường hợp gặp sai sót. Theo đó, người nộp thuế có thể bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót. Tuy nhiên, điều quan trọng là việc này phải được thực hiện trước khi cơ quan thuế thực hiện kiểm tra thuế hoặc thanh tra thuế.
Như vậy, có nghĩa là doanh nghiệp được kê khai hóa đơn đầu vào ở bất cứ thời điểm nào trong thời hạn 10 năm miễn là trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra.
Do đó thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào được quy định linh hoạt để đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn của việc khấu trừ thuế. Điều này tạo cơ hội cho doanh nghiệp để sửa chữa và bổ sung trong trường hợp sai sót, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về sự cẩn trọng và đúng quy trình quản lý thuế của họ.
Tóm lại không kê khai hóa đơn đầu vào có bị phạt không: Để tránh rủi ro và đảm bảo tính chính xác trong quản lý thuế, doanh nghiệp nên thực hiện việc kê khai hóa đơn đầu vào đúng quy định. Nếu trong quá trình kê khai, họ phát hiện sai sót, họ có thể bổ sung và điều chỉnh trước khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra hoặc thanh tra thuế. Quy định về thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào cũng giúp doanh nghiệp thực hiện quyền này một cách đúng đắn và tuân thủ quy trình quản lý thuế.
Nếu bạn chưa tự tin làm công việc kế toán thuế thì có thể tìm hiểu khóa học kế toán thực hành thực tế của KẾ TOÁN MINH VIỆT do đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ làm sổ sách kế toán, dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm và giải trình quyết toán thuế trực tiếp cầm tay chỉ việc.
Có 2 hình thức học:
Đăng ký trực tiếp tại các địa điểm của trung tâm gồm
Học kế toán thực tế tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán thực tế tại Long Biên
⇒ Học kế toán thực tế tại Bắc Ninh
⇒ Học kế toán thực tế tại Thủ Đức
Học online 1 kèm 1 tham khảo: Học kế toán thực hành online
dịch vụ báo cáo tài chính