Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân 2023


Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân 2023 được quy định tại điều 7 luật thuế TNCN 2007 và khoản 3 điều 1 luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 quy định

kỳ tính thuế thu nhập cá nhân 2023

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế TNCN mà người nộp thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước.

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân 2023 đối với cá nhân cư trú

Kỳ tính thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhân được tính theo năm

Có 2 trường hợp xảy ra:

TH1: Cá nhân có nơi ở thường xuyên theo quy định của phát luật về cư trú

- Cụ thể là có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, lưu ý ngày đến và ngay đi được tính là 1 ngày

- Nếu cá nhân cư trú có thu nhập từ khoản

+ Thu nhập từ đầu tư vốn

+ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

+ Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

+ Thu nhập từ trúng thưởng

+ Thu nhập từ bản quyền

+ Thu nhập từ thừa kế

+ Thu nhập từ quà tặng

=> Thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhận được tính theo từng lần phát sinh thu nhập

- Nếu cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhân được tính theo từng lần phát sinh hoặc theo năm

TH2:  Nếu cá nhân có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở với thời hạn thuê nhà từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân 2023 đối với cá nhân không cứ trú

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với các nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập

Nếu cá nhân kinh doanh không cư trú có địa điểm kinh doanh cố định như cửa hàng, quầy hàng thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhân được tính theo năm dương lịch như đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh

Như vậy bài viết trên đã giải thích rõ về kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là gì cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu học kế toán thực hành tham khảo, nếu bạn còn chưa hiểu rõ về thuế TNCN thì có thể tham khảo thêm bài viết

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2023

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân năm 2023

 

dịch vụ báo cáo tài chính