Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là gì


Đối với cá nhân cư trú và không cư trú thì việc tính thuế thu nhập cá nhân sẽ căn cứ trên kỳ tính thuế thì trong bài viết này Ketoantaichinh sẽ giải thích chi tiết về kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là gì

kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là gì

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là gì

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế TNCN mà ngời nộp thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước

Để xác định kỳ tính thuế thu nhập cá nhân thì cần nắm rõ về thế nào là cá nhân cư trú và không cư trú, tham khảo: Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú

Căn cứ pháp lý quy định kỳ tính thuế TNCN:

Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Khoản 3, Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Điều 6 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 

Cách xác định kỳ tính thuế thu nhập cá nhân năm 2021

1. Xác định kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú:

- TH 1: Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, hoặc kinh doanh thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhân được tính theo năm

+ Trong năm dương lịch nếu có mặt >=183 ngày thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhân được xác định theo năm dương lịch tức là từ 01/01 -31/12

+ Trong năm dương lịch nếu cá nhân có mặt <183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam và năm thứ 2 sẽ xác định kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch

Ví dụ:

Ông B là người nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam từ ngày 20/4/2020.

- Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 31/12/2020, ông B có mặt tại Việt Nam tổng cộng 130 ngày.

- Từ ngày 1/1/2021 đếm ngày 19/4/2021 ông B có mặt tại Việt Nam tổng cộng 65 ngày.

Do đó, kỳ tính thuế đầu tiên của ông B được xác định từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 19/4/2021.

Kỳ tính thuế thứ hai được xác định từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Xem thêm chi tiết: Cách tính thuế thu nhập cá nhân - Từ tiền lương, tiền công, kinh doanh

- TH2: Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng BDS, trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ thừa kế, từ quà tặng thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhân được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.

- TH3: Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhân được tính theo từng lần phát sinh hoặc theo năm.

2. Xác định kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Đối với cá nhân không cư trú thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhân được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.

Đối với cá nhân kinh doanh không cư trú có địa điểm kinh doanh cố định như cửa hàng, quầy hàng thì kỳ tính thuế TNCN được tính theo năm dương lịch như đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh.

Trên là bài viết Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là gì và cách xác định kỳ tính thuế TNCN, nếu bạn chưa biết gì về thuế TNCN hãy tham khảo thêm về khóa học thực hành kế toán online về thuế của chúng tôi do group kế toán trưởng trực tiếp đào tạo

dịch vụ báo cáo tài chính