Lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn xử lý thế nào


Xử lý lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn liên quan đến việc đối phó với sai sót trong quản lý hóa đơn, đặc biệt là khi hóa đơn GTGT đóng vai trò quan trọng trong quá trình hạch toán và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT). Hóa đơn GTGT phải được lập và quản lý một cách cẩn thận, với sự rõ ràng và chính xác về số tiền thuế GTGT phải nộp. Khi phát hiện bất kỳ lệch lạc nào liên quan đến số tiền thuế GTGT trên hóa đơn, việc xử lý cụ thể sẽ là bước quan trọng.
Lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn xử lý thế nào
Lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn là một vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi sự chú ý và xử lý cẩn thận từ cả người mua và người bán. Việc tuân thủ quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thuế là rất quan trọng để tránh các hậu quả pháp lý và tài chính nghiêm trọng. Doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp cụ thể để khắc phục lệch tiền thuế GTGT và bảo đảm tính chính xác và tuân thủ quy định về thuế GTGT.

Căn cứ pháp lý giải quyết sai sót trên hóa đơn

Lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn được xếp vào trường hợp xảy ra sai sót về tiền thuế trên hóa đơn điện tử
Khi phát hiện sai sót liên quan đến số tiền thuế GTGT trên hóa đơn, việc giải quyết căn cứ vào các quy định pháp lý, bao gồm:
- Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020: Nghị định này đã quy định rất cụ thể về việc xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử, bao gồm cách điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót và việc lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn có sai sót.
- Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021: Thông tư này đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình và biểu mẫu liên quan đến việc xử lý hóa đơn điện tử và bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, bao gồm các quy định liên quan đến việc điều chỉnh và thay thế hóa đơn điện tử có sai sót.

Lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn xử lý thế nào

1. Phân loại lệch tiền thuế GTGT:

Trước hết, cần xác định loại lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn, nó có thể thuộc một trong hai trường hợp chính:
 a. Lệch làm tăng tiền thuế phải nộp: Điều này xảy ra khi tiền thuế GTGT được ghi trên hóa đơn ít hơn so với số tiền thực tế phải nộp. Điều này có thể gây tăng chi phí cho doanh nghiệp.
b. Lệch làm giảm tiền thuế phải nộp: Điều này xảy ra khi tiền thuế GTGT được ghi trên hóa đơn nhiều hơn so với số tiền thực tế phải nộp. Điều này có thể dẫn đến việc doanh nghiệp trả ít tiền thuế hơn so với phải nộp, và có thể bị phạt vì vi phạm quy định về thuế GTGT.

2. Nguyên nhân dẫn đến lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự lệch lạc trong số tiền thuế GTGT trên hóa đơn. Cụ thể, những nguyên nhân này bao gồm:
- Sai sót của kế toán trong quá trình lập hóa đơn: Đây là khi kế toán ghi chú sai số tiền thuế GTGT trên hóa đơn khi lập nó.
- Sai sót trong quá trình nhập liệu hóa đơn vào hệ thống kế toán: Điều này thường xảy ra khi thông tin từ hóa đơn được nhập sai vào hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
- Sai sót trong quá trình tính thuế VAT: Nguyên nhân này xuất phát từ việc tính toán sai mức thuế GTGT dựa trên quy tắc và hướng dẫn thuế.
Sự lệch lạc trong số tiền thuế GTGT có thể dẫn đến các hậu quả sau:
- Doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Điều này có thể xảy ra khi doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về thuế GTGT và không xử lý sự lệch lạc này kịp thời.
- Doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế: Nếu sai sót liên quan đến số tiền thuế GTGT là một hành vi cố ý để trốn thuế, doanh nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
- Doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh: Sự không chính xác trong các hóa đơn GTGT có thể gây ra mất uy tín và gây khó khăn trong quá trình kinh doanh và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của doanh nghiệp.

3. Xử lý lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn

TH1: Trường hợp người mua hoặc người bán phát hiện ra sai sót
Trong trường hợp người mua hoặc người bán phát hiện sai sót trên hóa đơn điện tử, quy trình xử lý căn cứ vào các quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 7, Khoản 6 của Điều 12 trong Thông tư 78/2021/TT-BTC của Cục Thuế. Dưới đây là quá trình xử lý chi tiết:
a. Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh:
Người bán kiểm tra hóa đơn điện tử và phát hiện sai sót liên quan đến thuế suất hoặc tiền thuế GTGT.
Trong trường hợp người bán và người mua đã thỏa thuận trước về việc điều chỉnh hóa đơn, họ lập văn bản thỏa thuận và ghi rõ thông tin sai sót.
Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn này phải có dòng chữ: "Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm."
b. Người bán lập hóa đơn điện tử thay thế:
Trong trường hợp người bán và người mua chưa thỏa thuận trước về việc điều chỉnh hóa đơn, họ lập văn bản thỏa thuận và ghi rõ thông tin sai sót.
Người bán lập hóa đơn điện tử mới để thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn này cũng phải có dòng chữ: "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm."
Lưu ý quan trọng:
Người bán phải ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế và sau đó gửi cho người mua (nếu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế (nếu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).
Trong trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, cần đảm bảo rằng cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua.
Quy trình này giúp bảo đảm rằng thông tin trên hóa đơn điện tử được điều chỉnh hoặc thay thế một cách đúng đắn và tuân thủ quy định pháp luật về thuế GTGT.
TH2: Trường hợp cơ quan thuế phát hiện ra sai sót lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn
Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hoặc lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn điện tử, quy trình xử lý được thực hiện theo các bước sau:
Cơ quan thuế phát hiện sai sót:
 Khi cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế hoặc không có mã cơ quan thuế và có sai sót liên quan đến thuế suất hoặc tiền thuế GTGT, họ tiến hành thông báo cho người bán. Thông báo này được thực hiện theo Mẫu số 01/TB-RSĐT (có sẵn trong Phụ lục IB của Nghị định 123/2020/NĐ-CP).
Người bán kiểm tra sai sót:
Người bán sau khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế, họ tiến hành kiểm tra và xác minh sai sót trên hóa đơn điện tử đã lập.
Sau khi xác định sai sót, người bán thực hiện thông báo cho cơ quan thuế về việc kiểm tra và xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử. Thông báo này phải tuân thủ theo Mẫu số 04/SS-HĐĐ (có sẵn trong Phụ lục IA của Nghị định 123/2020/NĐ-CP).
Thời hạn thông báo và xử lý:
Thời hạn thông báo và xử lý sai sót được ghi rõ trên Mẫu số 01/TB-RSĐT của cơ quan thuế. Người bán phải tuân thủ thời hạn này để thông báo cho cơ quan thuế về kết quả xử lý sai sót.
Thông báo lần 2 và kiểm tra cuối cùng:
Nếu người bán không tuân thủ thời hạn thông báo ban đầu, cơ quan thuế sẽ tiến hành thông báo lần 2 theo Mẫu số 01/TB-RSĐT.
Nếu sau thời hạn thông báo lần 2 mà người bán vẫn không thông báo hoặc không xử lý sai sót, cơ quan thuế sẽ xem xét và tiến hành kiểm tra về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
Sự lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn điện tử được coi là một sai sót nghiêm trọng, và quy trình xử lý được thực hiện để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thuế và tránh bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thay thế không chỉ có sai sót về thuế mà còn có sai sót khác, người bán có quyền quyết định liệu họ nên lập hóa đơn mới để thay thế cho hóa đơn sai sót hay lập hóa đơn điều chỉnh tùy theo tình huống cụ thể.
Bài viết liên quan: Lợi nhuận kế toán trước thuế âm có ý nghĩa gì
Nếu bạn là người chưa có kiến thức về kế toán thì có thể tìm hiểu khóa học kế toán thực hành thực tế chất lượng cao của Kế Toán Minh Việt với phương pháp học tiên tiến hiện nay do kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ kế toán thuế cầm tay chỉ việc cho nhóm 3-5 người đảm bảo cam kết lên báo cáo tài chính từng bạn mới kết thúc khóa học.
Tham khảo các địa điểm học của chúng tôi:
Học kế toán thực tế tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán thực tế tại Long Biên
⇒ Học kế toán thực tế tại Bắc Ninh
⇒ Học kế toán thực tế tại Thủ Đức
 
dịch vụ báo cáo tài chính