Lệnh PLO là Gì? Điểm Mạnh và Yếu, Cách Đặt Lệnh Hiệu Quả


Lệnh PLO, viết tắt của Post Limit Order, là một trong những loại lệnh giao dịch phổ biến trong thị trường chứng khoán. Đây là loại lệnh cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán chứng khoán với mức giá được xác định dựa trên giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên giao dịch định kỳ.
Điểm mạnh của lệnh PLO là khả năng dự đoán trước mức giá thực hiện giao dịch. Khi phiên giao dịch kết thúc, lệnh PLO sẽ sử dụng giá đóng cửa để thực hiện giao dịch, giúp nhà đầu tư có thể tính toán và ước lượng trước mức giá mà giao dịch sẽ được thực hiện.
Một điểm mạnh khác là linh hoạt về mức giá, do lệnh PLO sử dụng giá đóng cửa của phiên giao dịch. Điều này có thể tạo ra cơ hội giao dịch với mức giá có thể được xác định trước.
Lệnh PLO là gì?

1. Lệnh PLO là gì?

Lệnh PLO (Post Limit Order) là một loại lệnh giao dịch trong thị trường chứng khoán được đặt sau khi kết thúc phiên giao dịch định kỳ. Đây là loại lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

2. Đặc điểm chính của lệnh PLO

    Thời gian đặt lệnh: Lệnh PLO chỉ được đặt trong khoảng 15 phút sau khi phiên giao dịch định kỳ kết thúc, thường từ 14h45 đến 15h từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ Tết.
    Giá thực hiện lệnh: Mức giá thực hiện lệnh PLO sẽ là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
    Lệnh PLO chỉ được ghi nhận và thực hiện khi có thanh khoản. Nếu không có thanh khoản, lệnh này sẽ không được xử lý.
    Không thể sửa, thay đổi hoặc huỷ lệnh sau khi đã đặt lệnh PLO.

3. Cách đặt lệnh PLO trong chứng khoán:

    Đăng nhập vào tài khoản chứng khoán và chọn tùy chọn "Lệnh PLO" cho các cổ phiếu ở sàn HNX sau 14h45.
 

    Điền thông tin yêu cầu như mã cổ phiếu, số lượng, loại lệnh, và các thông tin khác.
    Nhấp vào "Đặt lệnh" và xác nhận thông tin đã nhập. Nhập mã PIN để hoàn tất quá trình đặt lệnh.

4. Ưu và nhược điểm của lệnh PLO trong chứng khoán

Ưu điểm của lệnh PLO trong chứng khoán:

    Dự đoán trước giá thực hiện: Một trong những ưu điểm lớn nhất của lệnh PLO là khả năng dự đoán trước mức giá thực hiện giao dịch. Bằng cách sử dụng giá đóng cửa của phiên giao dịch, nhà đầu tư có thể ước tính được mức giá mà giao dịch sẽ được thực hiện.
    Linh hoạt với giá đóng cửa: Lệnh PLO sử dụng giá đóng cửa của phiên giao dịch, do đó có thể tạo ra cơ hội giao dịch với mức giá có thể xác định trước.
    Tạo thêm cơ hội giao dịch sau phiên: Lệnh PLO cho phép nhà đầu tư tận dụng cơ hội giao dịch sau khi phiên giao dịch chính kết thúc, đặc biệt là khi có sự biến động giá mạnh hoặc thông tin mới được công bố.

Nhược điểm của lệnh PLO trong chứng khoán:

    Không biết chính xác về thanh khoản: Một trong những nhược điểm lớn của lệnh PLO là không biết chính xác về khối lượng cổ phiếu được bán hoặc mua ở mức giá đóng cửa. Điều này có thể tạo ra tình trạng không biết chính xác thị trường sẽ có thanh khoản như thế nào.
    Không thể sửa đổi lệnh sau khi đặt: Sau khi đặt lệnh PLO, nhà đầu tư không thể sửa đổi, điều chỉnh hoặc huỷ lệnh trong quá trình giao dịch, điều này có thể tạo ra rủi ro nếu có sự thay đổi về tình hình thị trường hoặc thông tin mới xuất hiện.

Việc hiểu rõ cả ưu và nhược điểm của lệnh PLO là quan trọng để nhà đầu tư có thể áp dụng nó một cách linh hoạt và thông minh trong giao dịch chứng khoán. Trong môi trường thị trường biến đổi liên tục, việc đánh giá và quản lý rủi ro là một phần quan trọng của quá trình đầu tư.

5. Kết Luận

Lệnh PLO (Post Limit Order) là một công cụ hữu ích cho nhà đầu tư trong việc giao dịch chứng khoán sau khi phiên giao dịch chính kết thúc. Điểm mạnh của lệnh này là khả năng dự đoán trước mức giá thực hiện giao dịch dựa trên giá đóng cửa của phiên giao dịch. Điều này giúp tạo ra cơ hội giao dịch với mức giá có thể xác định trước và linh hoạt với thời gian sau phiên giao dịch chính.
Tuy nhiên, lệnh PLO cũng mang theo nhược điểm là không biết chính xác về thanh khoản và không thể sửa đổi lệnh sau khi đã đặt. Điều này có thể tạo ra những rủi ro trong quá trình giao dịch và đòi hỏi nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng lệnh PLO.
Nhà đầu tư cần hiểu rõ về cách hoạt động của lệnh PLO cũng như ưu và nhược điểm của nó để có thể áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả trong chiến lược giao dịch của mình. Đồng thời, việc quản lý rủi ro và theo dõi thị trường là quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo an toàn trong giao dịch chứng khoán.

Xem thêm: Chu kỳ thị trường chứng khoán là gì?
dịch vụ báo cáo tài chính