​Lịch Nộp Báo Cáo Thuế Năm 2023


Lịch Nộp Báo Cáo Thuế Năm 2023 bao gồm lịch nộp các tờ khai theo tháng, theo quý, hạn nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế giúp doanh nghiệp đảm Bảo Tuân Thủ Thời Hạn nộp các loại tờ khai thuế đúng hạn tránh những xử phạt không đáng có xảy ra. Trong bối cảnh hệ thống thuế liên quan ngày càng phức tạp, việc tuân thủ thời hạn nộp báo cáo thuế là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp.
lịch nộp báo cáo thuế 2023
Lịch nộp báo cáo thuế năm 2023 đã được công bố, đưa ra tất cả các thời điểm quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải tuân theo để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các rủi ro liên quan đến việc nộp thuế.

Lịch nộp báo cáo thuế năm 2023 cần lưu ý gì

Tháng 1 - Tháng 3: Giai Đoạn Quyết Toán Năm Trước và Khai Báo Đầu Năm
Trong giai đoạn này, doanh nghiệp cần hoàn thành việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho năm trước. Quyết toán thuế TNDN và TNCN là một phần quan trọng trong việc định rõ số tiền thuế thực tế cần nộp hoặc được hoàn lại. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần phải khai báo thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho quý đầu năm và thực hiện các nộp thuế tạm tính nếu cần.
Tháng 4 - Tháng 7: Nộp Thuế Quý và Tạm Tính
Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp cần phải thực hiện việc khai báo và nộp thuế GTGT và TNCN cho từng kỳ quý. Điều này đòi hỏi sự chính xác và tính toán kỹ lưỡng để tránh sai sót trong việc tính toán số tiền thuế nộp. Đồng thời, nếu có, các doanh nghiệp cần thực hiện nộp thuế TNDN tạm tính cho các quý tương ứng.
Tháng 8 - Tháng 10: Nắm Bắt Kỳ Quyết Toán Quý và Năm
Trong giai đoạn này, doanh nghiệp cần phải nắm bắt thời hạn nộp quyết toán thuế TNDN và TNCN cho từng quý. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng mọi số liệu thuế đã được cập nhật đúng cách và nộp đúng hạn. Nếu có, nộp thuế TNDN tạm tính cho quý tương ứng cũng cần được thực hiện.
Tháng 11 - Tháng 12: Kết Thúc Năm Với Sự Hoàn Thành
Giai đoạn cuối năm đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ thuế. Các doanh nghiệp cần phải nộp thuế quý cuối cùng và thực hiện quyết toán thuế năm cho cả thuế TNDN và TNCN. Ngoài ra, việc nộp báo cáo tài chính cũng là một phần quan trọng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm vừa qua.
Với lịch nộp báo cáo thuế năm 2023 và các bước quan trọng tương ứng, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả quản lý thuế và đảm bảo sự tuân thủ chính xác và đúng hạn đối với các quy định thuế.

Bảng tổng hợp lịch nộp tờ khai báo cáo thuế năm 2023

Thời hạn nộp Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng Căn cứ pháp lý
20-01-23

 
  Tờ khai thuế GTGT T12/2022 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019;
Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP
Tờ khai thuế TNCN T12/2022
30-01-23 Nộp lệ phí môn bài năm 2023 Nộp lệ phí môn bài năm 2023 Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022 Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022 Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
31-01-23 Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2022   Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2022
20-02-23   Tờ khai thuế GTGT T01/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T01/2023
20-03-23   Tờ khai thuế GTGT T02/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2023
31-03-23 Quyết toán thuế TNDN năm 2022 Quyết toán thuế TNDN năm 2022 Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Quyết toán thuế TNCN năm 2022 Quyết toán thuế TNCN năm 2022 Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Báo cáo tài chính năm 2022 Báo cáo tài chính năm 2022 Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019
20-04-23   Tờ khai thuế GTGT T3/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T3/2023
30-04-23) Tờ khai thuế GTGT Quý I/2023   Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019;
Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP
Tờ khai thuế TNCN Quý I/2023
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2023 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2023 (nếu có) Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
20-05-23   Tờ khai thuế GTGT T4/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T4/2023
20-06-23   Tờ khai thuế GTGT T5/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T5/2023
20-07-23   Tờ khai thuế GTGT T6/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T6/2023
31-07-23 Tờ khai thuế GTGT Quý II/2023   Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN Quý II/2023
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2023 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2023(nếu có) Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
21-08-23   Tờ khai thuế GTGT T7/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T7/2023
20-09-23   Tờ khai thuế GTGT T8/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T8/2023
20-10-23   Tờ khai thuế GTGT T9/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T9/2023
30-10-23 Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023 (nếu có) Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023 (nếu có) Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
31-10-23 Tờ khai thuế GTGT Quý III/2023   Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN Quý III/2023
20-11-23   Tờ khai thuế GTGT T10/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T10/2023
20-12-23   Tờ khai thuế GTGT T11/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T11/2023
 

Lưu ý ở lịch nộp báo cáo thuế năm 2023

(1) Ảnh Hưởng Của Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Đối Với Lịch Nộp Báo Cáo Thuế Năm 2023
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023. Đây là khoảng thời gian quan trọng trong việc xác định thời hạn nộp báo cáo thuế cho các doanh nghiệp. Do lịch nghỉ kéo dài, có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch nộp thuế, quyết toán và khai báo thuế trong giai đoạn này.
 Nếu doanh nghiệp dự định thực hiện các thủ tục thuế trong thời gian gần đây hoặc sau kỳ nghỉ Tết, họ cần phải cân nhắc và điều chỉnh lịch trình của mình để đảm bảo rằng mọi thủ tục nộp thuế vẫn được thực hiện đúng hạn và không gây phát sinh rủi ro về việc không tuân thủ thời hạn.
(2) Khả Năng Ảnh Hưởng Của Các Ngày Nghỉ Lễ Khác Trong Lịch Nộp Báo Cáo Thuế Năm 2023
Ngoài lịch nghỉ Tết Nguyên đán, còn có một số ngày nghỉ lễ khác trong năm 2023 có thể ảnh hưởng đến lịch nộp báo cáo thuế. Cụ thể, người lao động sẽ được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động từ ngày 29/04/2023 đến hết ngày 03/05/2023.
Các ngày nghỉ lễ này có thể gây ra sự trì hoãn trong việc thực hiện các thủ tục nộp thuế, quyết toán và khai báo thuế. Do đó, các doanh nghiệp cần phải tính toán và điều chỉnh lịch trình của mình một cách hợp lý để đảm bảo tuân thủ chính xác và đúng hạn đối với các quy định thuế.
Nếu không tuân thủ lịch nộp báo cáo thuế 2023 đúng hạn thì bị phạt như nào
Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt chậm nộp tờ khai thuế báo cáo thuế 2023 đối với tổ chức sẽ được quy định như sau:
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ:
Mức phạt: Cảnh cáo.
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày:
Mức phạt: Từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng.
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 ngày đến 60 ngày:
Mức phạt: Từ 5.000.000 đến 8.000.000 đồng.
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61 ngày đến 90 ngày:
Mức phạt: Từ 8.000.000 đến 15.000.000 đồng.
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế:
Mức phạt: Từ 15.000.000 đến 25.000.000 đồng.
Ngoài các mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế báo cáo thuế 2023, cần lưu ý rằng việc không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cũng có thể bị xem xét và áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng theo quy định của pháp luật.
Trên là bài viết lịch nộp báo cáo thuế năm 2023 nếu bạn chưa có kinh nghiệm về kế toán thuế, chưa biết bắt đầu từ đâu có thể tìm hiểu về các khóa học kế toán thực hành thực tế của Minh Việt tại 4 cơ sở:
Học kế toán thực hành tại Long Biên
⇒ Học kế toán thực hành tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh
⇒ Học kế toán thực hành tại Thủ Đức
dịch vụ báo cáo tài chính