Lọc theo màu trong Excel


Lọc dữ liệu của bạn là một nhiệm vụ phổ biến đối với nhiều người dùng Excel như một phần công việc hàng ngày của họ.
Excel đã có chức năng bộ lọc được phát triển tốt cho phép bạn lọc dựa trên nhiều tiêu chí, chẳng hạn như văn bản hoặc số hoặc ngày tháng.

Không nhiều người biết rằng Excel cũng có một bộ lọc sẵn có theo chức năng màu, nơi bạn có thể dễ dàng lọc tập dữ liệu của mình dựa trên bất kỳ màu ô hoặc màu phông chữ nào có sẵn trong tập dữ liệu của bạn.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách nhanh chóng lọc theo màu trong Excel bằng chức năng bộ lọc sẵn có. Tôi cũng sẽ trình bày cách lọc dựa trên nhiều màu bằng thủ thuật VBA đơn giản.

Lưu ý : Excel cho phép bạn lọc tập dữ liệu của mình dựa trên màu ô cũng như màu phông chữ của văn bản/số trong các ô. Tôi sẽ đề cập đến cả hai khía cạnh này trong hướng dẫn này.

Lọc theo màu bằng menu thả xuống bộ lọc

Cách tốt nhất để lọc tập dữ liệu của bạn theo màu là áp dụng bộ lọc cho dữ liệu của bạn, sau đó sử dụng trình đơn thả xuống trong tiêu đề để lọc các ô theo màu.

Bên dưới, tôi có một tập dữ liệu trong đó tôi có một số hàng được đánh dấu bằng màu xanh lục và tôi muốn lọc các bản ghi này.

Lọc theo màu ô
Dưới đây là các bước để làm điều này:
Chọn dữ liệu (hoặc bất kỳ ô nào trong tập dữ liệu)
Nhấp vào tab data
Nhấp vào biểu tượng Bộ lọc trong nhóm Sắp xếp & Lọc. Thao tác này sẽ áp dụng bộ lọc cho hàng đầu tiên trong tập dữ liệu của bạn.
 
Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Control + Shift + L để áp dụng các bộ lọc.

Nhấp vào biểu tượng Bộ lọc trong cột có các ô có màu. Trong trường hợp này, vì toàn bộ hàng đã được bao phủ nên bạn có thể nhấp vào biểu tượng bộ lọc cho bất kỳ cột nào.

Di con trỏ qua tùy chọn 'Lọc theo màu'. Điều này sẽ tiếp tục hiển thị một menu phụ của các tùy chọn 'Lọc theo màu ô'.
 

Chọn màu dựa vào đó bạn muốn lọc tập dữ liệu này. Trong ví dụ này, vì chúng ta chỉ có một màu nên chỉ có một màu được hiển thị trong các tùy chọn. Trong trường hợp bạn có nhiều màu, tất cả sẽ được hiển thị ở đây.
 
Các bước trên sẽ ngay lập tức lọc tập dữ liệu của bạn và bạn sẽ chỉ nhìn thấy các bản ghi có màu đã chỉ định được điền vào ô.
 
Một hạn chế của phương pháp này là bạn chỉ có thể lọc dựa trên một màu. Không giống như bộ lọc văn bản hoặc số, chức năng lọc theo màu không cho phép bạn lọc dựa trên nhiều màu

Xem thêm:  bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp
 

Lọc theo màu phông chữ

Bạn cũng có thể làm theo các bước tương tự để lọc tập dữ liệu của mình dựa trên màu phông chữ thay vì màu ô.

Dưới đây tôi có một tập dữ liệu trong đó tôi có một số bản ghi có màu phông chữ đỏ và tôi muốn lọc tất cả các bản ghi này
 
Dưới đây là các bước để làm điều này:

Chọn dữ liệu (hoặc bất kỳ ô nào trong tập dữ liệu)
Nhấp vào tab Dữ liệu
Nhấp vào biểu tượng Bộ lọc trong nhóm Sắp xếp & Lọc.
 

Nhấp vào biểu tượng Bộ lọc trong cột có các ô có màu.
Di con trỏ qua tùy chọn 'Lọc theo màu'. Thao tác này sẽ tiếp tục hiển thị menu phụ của các tùy chọn 'Lọc theo màu phông chữ'.
Chọn màu phông chữ mà bạn muốn lọc tập dữ liệu này. Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ có một màu phông chữ. Trong trường hợp tập dữ liệu của bạn có nhiều hơn, tất cả các màu sẽ hiển thị.
Các bước trên sẽ lọc dữ liệu và chúng tôi sẽ chỉ giữ lại những bản ghi hiển thị có màu phông chữ đã chọn.
 
Vì vậy, đây là những phương pháp bạn có thể sử dụng để lọc theo màu trong Excel. Nếu bạn chỉ muốn lọc theo một màu ô hoặc màu phông chữ, thì bạn có thể sử dụng kỹ thuật bấm chuột phải hoặc áp dụng bộ lọc rồi sử dụng các tùy chọn trong danh sách thả xuống của bộ lọc (như được hiển thị tương ứng trong Phương pháp 2 và Phương pháp 1) .

Và nếu bạn cần lọc dựa trên nhiều màu, bạn sẽ phải tạo một hàm do Người dùng xác định bằng VBA, sau đó sử dụng hàm đó trong trang tính để tìm nạp chỉ mục màu, sau đó có thể sử dụng chỉ mục này để áp dụng bộ lọc.
dịch vụ báo cáo tài chính