Lý thuyết sóng Elliot là gì


Lý thuyết sóng Elliot được đặt tên theo Ralph Nelson Elliott, người đã nghiên cứu và đưa ra lý thuyết này vào năm 1938 trong cuốn sách mang tên “The Wave Principle” tạm dịch là “Nguyên lý sóng”). Lý thuyết của Elliott chịu rất nhiều dảnh hưởng của lý thuyết Dow, đặc biệt là người từng nghiên cứu rất kỹ về lý thuyết Dow, ông cho rằng nguyên lý sóng của mình là một phần bổ sung rất cần thiết cho lý thuyết dow. Lý thuyết sóng Elliot đưa ra kết luận rằng có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng cách quan sát và xác định những quy luật lặp đi lặp lại như sóng biển

Năm 1946 hai năm trước khi Elliot mất, ông đã biết một quyển sách về toàn bộ công trình nghiên cứu vĩ đại của mình tên là “Nature of Law- The Secret of The Universe” tạm dịch “quy luật của tự nhiên – Bí  mật của vũ trự). Tuy nhiên ý tưởng của Elliott có lẽ đã bị lãng quên nếu không có A. Hamilton Bolton người đã kiên trì theo đuổi việc nghiên cứu nguyên lý sóng của Elliott trong cuốn sáng “Bank Credit Analysis” dịch là “Phân tích rủi ro tín dụng”. Ông đã nghiên cứu liên tục trong 14 năm từ 1953 đến 1967 năm ông mất. Người kế thừa ông A.J. Frost với sự cộng tác của Robert Prechter vào năm 1978 đã giúp cho việc nghiên cứu lý thuyết sóng Elliot ngày càng được đề cao và được nhiều người quan tâm, ứng dụng rộng rãi.

Lý thuyết sóng Elliot là gì

Lý thuyết sóng Elliot kết luận rằng biến động của thị giá chứng khoán đều theo biến động lặp đi lặp lại như các bước sóng. Lý thuyết này cho rằng có 5 sóng của xu hướng chính và theo sau đó là 3 sóng điều chỉnh (sóng 5-3). Hình mẫu cơ bản này bao gồm có 8 sóng cơ bản như sau

lý thuyết sóng elliot

Sóng 1,3 và 5 được gọi là sóng tới

Sóng 2 và 4 được gọi là sóng điều chỉnh

Sóng 6,7 và 8 điều chỉnh xu hướng chính tạo ra bởi bước sóng 1 đến sóng 5

=> Xu hướng chính tạo ra bởi sóng 1-5 có thể là xu hướng tăng giá hoặc xu hướng giảm giá. Sóng 6,7 và 8 luôn luôn vận động theo xu thế ngược với xu hướng tạo ra bởi sóng 1-5

Lý thuyết sóng Elliot cho rằng mỗi một chu kỳ sóng nhỏ trong một sóng lớn đều gồm sóng 5-3. Elliot chia quá trình biến động giá chứng khoán thành 9 cấp độ.

Sóng kéo dài trong thời gian dài nhất được gọi là Grand Supercyle. Grand Supercycle gồm có sóng Supercycles và sóng Supercycles thì gồm các chu kỳ sóng nhỏ. Quá trình này tạo nên các sóng cấp 1 (primary), sóng trung bình, sóng nhỏ, sóng minute, sóng minuette và sóng sub-minuettee.

lý thuyết sóng elliot

Quy tắc lý thuyết sóng Elliot là gì

Sóng 2 luôn thoái lui ít hơn 100% của sóng 1.

Sóng 3 không thể là ngắn nhất của các sóng vận động (các sóng 1, 3 và 5).

Sóng 4 không chồng chéo với khu vực giá của sóng 1, ngoại trừ trong trường hợp hiếm hoi của một tam giác đường chéo.

Những người áp dụng lý thuyết sóng Elliot thường kết hợp giữa cách xác định sóng của riêng mình với dãy số Fibonacci để ước tính khoảng thời gian cũng như mức độ biến động của thị trường trong tương lai

lý thuyết sóng elliot là gì

Trên là bài viết lý thuyết sóng elliot dành cho các bạn mới tìm hiểu về phân tích kỹ thuật trong chứng khoán, trade coin, forex

Ngoài những kiến thức về phân tích kỹ thuật lý thuyết sóng elliot thì bạn cũng nên tìm hiểu thêm về khóa học kế toán thực hành online giúp bạn hiểu và biết đọc phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp trước khi đầu tư chứng khoán

Ngoài sóng elliot ra thì con có: Lý thuyết dow là gì

 

dịch vụ báo cáo tài chính