Mã ngành 1701 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa


Căn cứ pháp lý khi đăng ký Mã ngành 1701 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định danh mục mã ngành nghề kinh doanh, ban hành ngày 06/07/2018, có hiệu lực thi hành ngày 20/08/2018
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ban hành ngày 04/01/2021, có hiệu lực thi hành ngày 04/01/2021
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, ban hành ngày 16/03/2021, có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2021
 
Mã ngành 1701 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
 
1. Chi tiết các mặt hàng được kinh doanh tại Mã ngành 1701 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa:
 

17010 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Nhóm này gồm:
- Sản xuất bột giấy được tẩy trắng, tẩy trắng một phần hoặc chưa được tẩy trắng bằng cơ học, hoá học (hoà tan hoặc không hoà tan) hoặc xử lý hóa chất một phần;
- Sản xuất bột giấy từ xơ bông;
- Loại bỏ mực và sản xuất bột giấy từ giấy bỏ;
- Sản xuất giấy và giấy bìa với quy trình công nghệ cao;
- Chế biến giấy và giấy bìa như:
+ Sơn phủ, tẩm thấm giấy và giấy bìa,
+ Sản xuất giấy kếp,
+ Sản xuất giấy cán mỏng thành tấm từ giấy và bìa giấy,
- Sản xuất giấy thủ công;
- Sản xuất giấy báo và giấy để in ấn khác hoặc giấy viết;
- Sản xuất giấy sợi để chèn lót và giấy sợi xenlulo cuộn;
- Sản xuất giấy than hoặc giấy nền cuộn hoặc bản rộng.
Loại trừ:
- Sản xuất giấy nhăn và giấy bìa được phân vào nhóm 1702 (Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa);
- Sản xuất các sản phẩm chế biến kỹ hơn từ giấy, giấy bìa, bột giấy được phân vào nhóm 17090 (Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu);
- Sản xuất giấy được tráng, phủ hoặc tẩm thấm, trong đó tẩm thấm và tráng phủ là thành phần chính, được phân vào nhóm sản xuất các sản phẩm tẩm thấm, tráng phủ;
- Sản xuất giấy ráp được phân vào nhóm 23990 (Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu);
- Sản xuất áo cứu đắm được phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa được phân vào đâu).

2. Ví dụ cách ghi chi tiết Mã ngành 1701 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa khi làm thủ tục đăng ký mới doanh nghiệp hay bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

+ Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Chi tiết: Sản xuất thùng carton

+ Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Chi tiết: Thu mua, sản xuất chế biến nguyên liệu giấy từ gỗ (nguyên liệu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa);

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

(trừ sản xuất bột giấy và không tái chế phế thải tại trụ sở chi nhánh)

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

(chi tiết: sản xuất, gia công bao bì giấy (trừ tái chế phế thải, sản xuất bột giấy)

+ Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Chi tiết: Sản xuất các loại giấy nhám
 
.......Và còn rất nhiều cách ghi chi tiết khác nữa.
 
Quý doanh nghiệp đang cần bổ sung ngành nghề kinh doanh Mã ngành 1701 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa trên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi được hỗ trợ dịch vụ với chi phí tốt nhất.
 
Tel/Zalo: 0862.662.530
 
Xin chân trọng cảm ơn !
dịch vụ báo cáo tài chính