Mã ngành 1812 Dịch vụ liên quan đến in


1. Căn cứ pháp lý khi đăng ký Mã ngành 1812 Dịch vụ liên quan đến in
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định danh mục mã ngành nghề kinh doanh, ban hành ngày 06/07/2018, có hiệu lực thi hành ngày 20/08/2018
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ban hành ngày 04/01/2021, có hiệu lực thi hành ngày 04/01/2021
Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, ban hành ngày 16/03/2021, có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2021
 
Mã ngành 1812 Dịch vụ liên quan đến in
 
2. Chi tiết các mặt hàng được kinh doanh buôn bán tại Mã ngành 1812 Dịch vụ liên quan đến in như sau:
 

18120 Dịch vụ liên quan đến in

Nhóm này gồm:
- Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catalo,... bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách;
- Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;
- Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp-sét và in sắp chữ);
- Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;
- Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);
- Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và dán tem;
- In thử;
- Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản (phiến gỗ để làm các bản khắc);
- Sản xuất các sản phẩm sao chụp;
- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp;
- Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra thứ tự và sắp xếp.

3. Ví dụ cách ghi chi tiết Mã ngành 1812 Dịch vụ liên quan đến in khi làm thủ tục đăng ký mới doanh nghiệp hay bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

+ Dịch vụ liên quan đến in

Chi tiết: Khắc dấu, kinh doanh thiết bị ngành con dấu và công cụ hỗ trợ

+ Dịch vụ liên quan đến in

Chi tiết: Khắc dấu tiêu đề, dấu tên, dấu ngày tháng, dấu tiếp nhận công văn, dấu chữ ký (chỉ được kinh doanh khi có giấy phép khắc dấu).

+ Dịch vụ liên quan đến in

Chi tiết: In sơn, in cao tầng, phun sơn trên giày.

+ Dịch vụ liên quan đến in

Chi tiết: Đóng, xén, bế hộp. Gia công nẹp lịch.

+ Dịch vụ liên quan đến in

chi tiết: bế hộp, ép nhũ vàng, bồi giấy, cán màng OPP, UV

Dịch vụ liên quan đến in

Chi tiết: Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp.
 
.......Và còn rất nhiều cách ghi chi tiết khác nữa.
 
Quý doanh nghiệp đang cần bổ sung ngành nghề kinh doanh Mã ngành 1812 Dịch vụ liên quan đến in trên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi được hỗ trợ dịch vụ với chi phí tốt nhất.
 
Tel/Zalo: 0862.662.530
 
Xin chân trọng cảm ơn !

 

dịch vụ báo cáo tài chính