Mã ngành 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm


1. Căn cứ pháp lý khi đăng ký Mã ngành 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định danh mục mã ngành nghề kinh doanh, ban hành ngày 06/07/2018, có hiệu lực thi hành ngày 20/08/2018
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ban hành ngày 04/01/2021, có hiệu lực thi hành ngày 04/01/2021
Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, ban hành ngày 16/03/2021, có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2021
 
Mã ngành 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 
2. Chi tiết các mặt hàng được kinh doanh buôn bán tại Mã ngành 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm như sau:
 
46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Nhóm này gồm:
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn phần mềm.
Loại trừ:
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông được phân vào nhóm 46520 (Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) được phân vào nhóm 46594 (Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi));
- Bán buôn máy móc, thiết bị được điều khiển thông qua máy vi tính được phân vào các mã tương ứng theo công dụng của máy trong nhóm 4659 tùy theo công dụng của máy.

3. Ví dụ cách ghi chi tiết Mã ngành 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm khi làm thủ tục đăng ký mới doanh nghiệp hay bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

+ Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng, phần mềm.

+ Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Chi tiết: Bán phần mềm, máy tính và linh kiện kèm theo.

+ Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

chi tiết: mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, linh kiện máy vi tính.

+ Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Chi tiết: Mua bán hàng điện tử. Mua bán máy vi tính.

+ Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Chi tiết: Bán buôn thiết bị tin học, thiết bị văn phòng.
 
.......Và còn rất nhiều cách ghi chi tiết khác nữa.
 
Quý doanh nghiệp đang cần bổ sung ngành nghề kinh doanh Mã ngành 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm trên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi được hỗ trợ dịch vụ với chi phí tốt nhất.
 
Tel/Zalo: 0862.662.530
 
Xin chân trọng cảm ơn !
dịch vụ báo cáo tài chính