Mã ngành 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu


1.Căn cứ pháp lý khi đăng ký Mã ngành 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định danh mục mã ngành nghề kinh doanh, ban hành ngày 06/07/2018, có hiệu lực thi hành ngày 20/08/2018
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ban hành ngày 04/01/2021, có hiệu lực thi hành ngày 04/01/2021
Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, ban hành ngày 16/03/2021, có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2021
 
Mã ngành 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 
2. Các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện trong mã ngành 4669 như sau:
 

ngành

Tên ngành

4669

Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa) – Bán buôn công cụ hỗ trợ

4669

Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ - Kinh doanh pháo

4669

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy) – Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

4669

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy) – Xuất khẩu; nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp

4669

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ - Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

4669

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ - Xuất khẩu; nhập khẩu tiền chất thuốc nổ

4669

Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

4669

Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học – Bán buôn hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

4669

Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học – Bán buôn hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

4669

Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa - Thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa

4669

Kinh doanh khoáng sản – Mua bán, xuất khẩu khoáng sản

4669

Kinh doanh tiền chất công nghiệp – Kinh doanh tiền chất công nghiệp

4669

Kinh doanh tiền chất công nghiệp – Xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

4669

Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng

4669

Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản – Mua bán chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

4669

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật – Bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

4669

Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y – Mua bán thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

4669

Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y – Nhập khẩu thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

4669

Kinh doanh phân bón – Mua bán phân bón

4669

Kinh doanh phân bón – Nhập khẩu phân bón

4669

Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế - Mua bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế

4669

Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế - Xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế

4669

Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ - Nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân

4669

Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

4669

Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4669

Nhập khẩu phế liệu

4669

Hoặc

4659

Kinh doanh thiết bị, phương tiện, vật tư phòng cháy, chữa cháy

3. Chi tiết các mặt hàng được kinh doanh buôn bán tại Mã ngành 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu như sau:
 

46691 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

Nhóm này gồm:
- Bán buôn phân bón;
- Bán buôn thuốc trừ sâu;
- Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp.

46692 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

Nhóm này gồm: Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...

46693 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

Nhóm này gồm: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão.

46694 Bán buôn cao su

Nhóm này gồm: Bán buôn cao su nguyên liệu (cao su thiên nhiên hoặc tổng hợp).

46695 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

Nhóm này gồm:
- Bán buôn tơ, xơ dệt;
- Bán buôn sợi dệt đã xe.

46696 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Nhóm này gồm:
- Bán buôn phụ liệu may mặc: mex dựng, độn vai, canh tóc, khoá kéo...;
- Bán buôn phụ liệu giày dép: mũ giày, lót giày, đế giày, đinh bấm...

46697 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

Nhóm này gồm: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại hoặc phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có thể sử dụng lại (ví dụ tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được mua bán là những loại còn có giá trị.
Loại trừ:
- Thu gom rác thải từ quá trình sản xuất công nghiệp và các hộ gia đình được phân vào nhóm 38110 (Thu gom rác thải không độc hại);
- Xử lý rác thải, không nhằm sử dụng tiếp trong quy trình sản xuất công nghiệp được phân vào nhóm 382 (Xử lý và tiêu hủy rác thải);
- Xử lý phế liệu, phế thải và những sản phẩm khác thành nguyên liệu thô thứ cấp để tiếp tục đưa vào quá trình sản xuất khác (nguyên liệu thô thứ cấp được tạo ra có thể được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không phải là sản phẩm cuối cùng), nếu là sản phẩm kim loại thì được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại), nếu là sản phẩm phi kim loại thì được phân vào nhóm 38302 (Tái chế phế liệu phi kim loại);
- Tháo dỡ ô tô, máy vi tính, tivi và thiết bị khác để lấy nguyên liệu được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại);
- Nghiền ôtô bằng các phương tiện cơ học được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại);
- Phá tàu cũ được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại);
- Bán lẻ hàng đã qua sử dụng được phân vào nhóm 4774 (Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh).

46699 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm:
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;
- Bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu.

4. Ví dụ cách ghi chi tiết mã ngành 4669 khi làm thủ tục đăng ký mới doanh nghiệp hay bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

chi tiết: bán buôn máy lạnh dân dụng và máy lạnh công nghiệp

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết : Bán buôn giấy, mực in, vật tư ngành in

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

(Bán buôn mủ cao su);

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Bán buôn đá quý

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Kinh doanh vật tư tổng hợp

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm ngành nhựa, phế liệu (trừ bán buôn phế liệu tại trụ sở chi nhánh). Bán buôn hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp). Bán buôn hơi công nghiệp (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG).
 
+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hoá chất nguyên liệu để sản xuất phân bón; bao bì các loại
 
.......Và còn rất nhiều cách ghi chi tiết khác nữa.
 
Quý doanh nghiệp đang cần bổ sung ngành nghề kinh doanh mã ngành 4669 trên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi được hỗ trợ dịch vụ với chi phí tốt nhất.
 
Tel/Zalo: 0862.662.530
 
Xin chân trọng cảm ơn !

 

dịch vụ báo cáo tài chính