Mã ngành 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng


1. Căn cứ pháp lý khi đăng ký Mã ngành 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định danh mục mã ngành nghề kinh doanh, ban hành ngày 06/07/2018, có hiệu lực thi hành ngày 20/08/2018
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ban hành ngày 04/01/2021, có hiệu lực thi hành ngày 04/01/2021
Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, ban hành ngày 16/03/2021, có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2021
 
Mã ngành 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng

2. Các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện trong Mã ngành 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng như sau:

ngành

Tên ngành

7410

Hoạt động thương mại điện tử - Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

7410

Hoạt động thương mại điện tử - Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

7410

Kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam

3. Chi tiết các mặt hàng được kinh doanh buôn bán tại Mã ngành 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng như sau:

74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Nhóm này gồm:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.
Loại trừ: Thiết kế kiến trúc và kỹ thuật được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan).

4. Ví dụ cách ghi chi tiết Mã ngành 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng khi làm thủ tục đăng ký mới doanh nghiệp hay bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Thiết kế thời trang.

+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng

(trừ thiết kế công trình xây dựng)

+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Khắc dấu. Thiết kế tạo mẫu, hoạt động hội họa, điêu khắc, phục chế di vật.Chế tạo mẫu. Thiết kế đồ họa

+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng

chi tiết: Thiết kế website
 
+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Trừ thiết kế công trình, phương tiện vận tải
 
.......Và còn rất nhiều cách ghi chi tiết khác nữa.
 
Quý doanh nghiệp đang cần bổ sung ngành nghề kinh doanh Mã ngành 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng trên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi được hỗ trợ dịch vụ với chi phí tốt nhất.
 
Tel/Zalo: 0862.662.530
 
Xin chân trọng cảm ơn !
 

 

dịch vụ báo cáo tài chính