Mã ngành 7710 Cho thuê xe có động cơ


1. Căn cứ pháp lý khi đăng ký Mã ngành 7710 Cho thuê xe có động cơ
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định danh mục mã ngành nghề kinh doanh, ban hành ngày 06/07/2018, có hiệu lực thi hành ngày 20/08/2018
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ban hành ngày 04/01/2021, có hiệu lực thi hành ngày 04/01/2021
Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, ban hành ngày 16/03/2021, có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2021
 
Mã ngành 7710 Cho thuê xe có động cơ
 
2. Chi tiết các mặt hàng được kinh doanh buôn bán tại Mã ngành 7710 Cho thuê xe có động cơ như sau:
 


77101 Cho thuê ôtô

Nhóm này gồm:
- Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm);
- Cho thuê xe tải, bán rơmooc.
Loại trừ:
- Cho thuê xe ôtô có lái xe đi kèm được phân vào nhóm 493 (Vận tải đường bộ khác);
- Cho thuê tài chính được phân vào nhóm 64910 (Hoạt động cho thuê tài chính).

77109 Cho thuê xe có động cơ khác

Nhóm này gồm: Cho thuê xe giải trí, xe trượt tuyết...

3. Ví dụ cách ghi chi tiết Mã ngành 7710 Cho thuê xe có động cơ khi làm thủ tục đăng ký mới doanh nghiệp hay bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

+ Cho thuê xe có động cơ

Chi tiết: Cho thuê xe du lịch

+ Cho thuê xe có động cơ

Chi tiết: Cho thuê ô tô.

+ Cho thuê xe có động cơ

chi tiết: cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý phương tiện vận tải bao gồm xe ô tô hành khách, xe vận tải thương mại, xe nâng hàng, các thiết bị khai thác hàng hóa trong kho hàng (doanh nghiệp không được cung cấp người điều khiển đối với các phương tiện, thiết bị cho thuê).

+ Cho thuê xe có động cơ

Chi tiết: Cho thuê ôtô: cho thuê xe chở khách (không có lái xe)

+ Cho thuê xe có động cơ

Chi tiết: Cho thuê xe cơ giới công trình xây dựng
 
.......Và còn rất nhiều cách ghi chi tiết khác nữa.
 
Quý doanh nghiệp đang cần bổ sung ngành nghề kinh doanh Mã ngành 7710 Cho thuê xe có động cơ trên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi được hỗ trợ dịch vụ với chi phí tốt nhất.
 
Tel/Zalo: 0862.662.530
 
Xin chân trọng cảm ơn !
 
dịch vụ báo cáo tài chính