Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu


1. Căn cứ pháp lý khi đăng ký Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định danh mục mã ngành nghề kinh doanh, ban hành ngày 06/07/2018, có hiệu lực thi hành ngày 20/08/2018
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ban hành ngày 04/01/2021, có hiệu lực thi hành ngày 04/01/2021
Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, ban hành ngày 16/03/2021, có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2021
 
Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
 
2. Chi tiết các mặt hàng được kinh doanh buôn bán tại Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu như sau:
 
96310 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Nhóm này gồm:
- Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
- Cắt, tỉa và cạo râu;
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm...
Loại trừ: Làm tóc giả được phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa được phân vào đâu).

3. Ví dụ cách ghi chi tiết Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu khi làm thủ tục đăng ký mới doanh nghiệp hay bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

+ Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc da mặt (trừ các hoạt động gây chảy máu, xông hơi, xoa bóp, day ấn huyệt tại trụ sở chi nhánh).

+ Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Chi tiết: Săn sóc da mặt (trừ hoạt động các dịch vụ gây chảy máu).

+ Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Chi tiết: Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc khác, làm móng chân, móng tay, trang điểm.

+ Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Chi tiết: - Cắt tóc, gội đầu, uốn nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc, và các dịch vụ làm tóc khác (cho các khách hàng nam, nữ, người lớn và trẻ em) - Làm móng chân, móng tay, trang điểm.

+ Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc da mặt( trừ hoạt động gây chảy máu ), Dịch vụ cắt uốn tóc (không sử dụng lao động nữ phục vụ nam), Dịch vụ trang điểm .
 
.......Và còn rất nhiều cách ghi chi tiết khác nữa.
 
Quý doanh nghiệp đang cần bổ sung ngành nghề kinh doanh Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu trên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi được hỗ trợ dịch vụ với chi phí tốt nhất.
 
Tel/Zalo: 0862.662.530
 
Xin chân trọng cảm ơn !

 

dịch vụ báo cáo tài chính