Mã ngành 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Mã ngành 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động như: inh doanh nhà hàng ăn uống, Quán cà phê; Nhà hàng, không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường

Kinh doanh nhà hàng

Dịch vụ ăn uống

1. Căn cứ pháp lý khi đăng ký Mã ngành 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định danh mục mã ngành nghề kinh doanh, ban hành ngày 06/07/2018, có hiệu lực thi hành ngày 20/08/2018
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ban hành ngày 04/01/2021, có hiệu lực thi hành ngày 04/01/2021
Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, ban hành ngày 16/03/2021, có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2021
 
 
2. Chi tiết các mặt hàng được kinh doanh buôn bán tại Mã ngành 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động như sau:
 

5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Nhóm này gồm: Hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống tới khách hàng, trong đó khách hàng được phục vụ hoặc khách hàng tự chọn các món ăn được bày sẵn, có thể ăn tại chỗ hoặc mua món ăn đem về. Nhóm này cũng gồm hoạt động chuẩn bị, chế biến và phục vụ đồ ăn uống tại xe bán đồ ăn lưu động hoặc xe kéo, đẩy bán rong.
Cụ thể:
- Nhà hàng, quán ăn;
- Quán ăn tự phục vụ;
- Quán ăn nhanh;
- Cửa hàng bán đồ ăn mang về;
- Xe thùng bán kem;
- Xe bán hàng ăn lưu động;
- Hàng ăn uống trên phố, trong chợ.
Nhóm này cũng gồm: Hoạt động nhà hàng, quán bar trên tàu, thuyền, phương tiện vận tải nếu hoạt động này không do đơn vị vận tải thực hiện mà được làm bởi đơn vị khác.
Loại trừ: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh đồ ăn được phân vào nhóm 56290 (Dịch vụ ăn uống khác).

 

56101 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

Nhóm này gồm: Hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống. Khách hàng được phục vụ hoặc khách hàng tự chọn các món ăn được bày sẵn, có thể ăn tại chỗ hoặc mua món ăn đem về.

 

56102 Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi của hàng ăn nhanh

Nhóm này gồm:
Hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống tại các cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh (fast-food chain).

 

56109 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

Nhóm này gồm: Hoạt động chuẩn bị, chế biến và phục vụ đồ ăn uống tại xe bán đồ ăn lưu động hoặc xe kéo, đẩy bán rong như: Xe thùng bán kem và xe bán hàng ăn lưu động.

3. Ví dụ cách ghi chi tiết Mã ngành 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khi làm thủ tục đăng ký mới doanh nghiệp hay bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Chi tiết: Dịch vụ nhà hàng.

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

(không bao gồm kinh doanh quán bar, không hoạt động tại trụ sở)

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

(Chi tiết: Quán cà phê; Nhà hàng)

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
 
.......Và còn rất nhiều cách ghi chi tiết khác nữa.
 
Quý doanh nghiệp đang cần bổ sung ngành nghề kinh doanh Mã ngành 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động trên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi được hỗ trợ dịch vụ với chi phí tốt nhất.
 
Tel/Zalo: 0862.662.530
 
Xin chân trọng cảm ơn !

 


Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.