Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200


Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200 trên Excel dùng để theo dõi ngày công thực tế của nhân công làm thêm ngoài giờ từ đó kế toán căn cứ thanh toán cho người lao động

1/ Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200

mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

2/ Cách viết mẫu bảng chấm công làm thêm giờ trên Excel

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm...) có phát sinh làm thêm ngoài giờ làm việc theo quy định thì phải lập bảng chấm công làm thêm giờ. 
Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người làm việc thêm giờ trong bộ phận công tác. 
Cột 1 đến cột 31: Ghi số giờ làm thêm của các ngày (Từ giờ...đến giờ...) từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng. 
Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày thường trong tháng. 
Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật. 
Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày lễ, tết. 
Cột 35: Ghi tổng số giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp luật) không thuộc ca làm việc của người lao động.
 
Hàng ngày tổ trưởng (phòng ban, tổ nhóm...) hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào số giờ làm thêm thực tế theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm giờ làm thêm cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.
Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để thanh toán (trường hợp thanh toán tiền). Kế toán căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.
Tải mẫu bảng chấm công trên excel theo thông tư 200: Tại đây
Căn cứ vào bảng chấm công làm thêm giờ để xây dựng bảng lương và thanh toán lương cho người lao động xem thêm: Cách xây dựng bảng lương
dịch vụ báo cáo tài chính