Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất 2022

Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất và hướng dẫn cách lập bảng lương thực tế trên excel bao gồm cả tính thuế thu nhập cá nhân và các khoản bảo hiểm


Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất năm 2022 và cách lập bảng lương bằng công thức excel

Công việc tính lương, tính thưởng và các khoản khác phải trả cho người lao động được thực hiện tập trung tại phòng kế toán doanh nghiệp. Trên thực tế khi thiết kế mẫu bảng lương trên excel thì sẽ thiết kế gộp các khoản lương và thưởng, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương, tính thuế tncn để tiện theo dõi.

Thời gian để tính lương, tính thưởng và các khoản phải trả cho người lao động là hàng tháng. Căn cứ để tính là các chứng từ theo dõi thời gian lao động, kết quả lao động và các chứng từ khác có liên quan (như giấy nghỉ phép, biên bản ngừng việc). Tất cả các chứng từ trên phải được kế toán kiểm tra trước khi tính lương, tính thưởng và phải đảm bảo được các yêu cầu của chứng từ kế toán. “Bảng thanh toán tiền lương” là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lương, phụ cấp cho người lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất – kinh doanh. Mẫu bảng lương trên excel được lập cho từng bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm) tương ứng với “Bảng chấm công”.            

Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất năm 2022

mẫu bảng lương trên excel mới nhất 2022

Căn cứ vào chứng từ sau để lập bảng lương trên excel

- Bảng chấm công;
- Bảng chấm công làm thêm giờ;
- Bảng thanh toán tiền lương;
- Bảng thanh toán tiền thưởng;
- Phiếu xác nhận sản phẩm/công việc hoàn thành;
- Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ;
- Bảng tổng hợp tiền lương;
-  Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Cách lập bảng lương trên excel như sau:

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của phần thù lao lao động mà người sử dụng lao động trả cho người lao động vì những đóng góp, cống hiến của họ đối với kết quả hoạt động của người sử dụng lao động.
- Đối với người sử dụng lao động: Tiền lương là yếu tố cấu thành nên chi phí sản xuất kinh doanh.
- Đối với người lao động: Tiền lương là yếu tố cấu thành nên thu nhập.
Các khoản thanh toán với người lao động
cách lập mẫu bảng lương trên excel

Mẫu bảng lương trên excel thể hiện các yếu tố

- Họ và tên, Ngày công bắt buộc trong tháng, Ngày Công thực tế, Lương tháng/ lương cơ bản, Lương thực tế, Các khoản phụ cấp(Xăng xe,  Điện thoại, Ăn Trưa), Tổng phụ cấp, Tổng lương thực tế, Lương đóng BH, Khoản trích tính vào CPSXKD (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ –DN chịu)), Giảm trừ(Gia cảnh, bản thân) Các khoản trừ vào lương(Tổng các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ), "Cộng BH bắt buộc", Thu nhập chịu thuế, Thu nhập tính thuế, "Thuế TNCN", Tổng Cộng, Thực Lĩnh, Ký Tên

- Chữ ký của các bộ phận

Ví dụ:  Cách lập mẫu bảng lương trên excel thực tế tại một công ty gồm 2 bộ phận là bộ phận quản lý và bộ phận kinh doanh

Dựa vào các hàm trong excel để thiết lập bảng lương trên excel

B1: Tính lương bằng công thức excel

Lương thực tế=(Lương cơ bản/26)*Ngày công thực tế

mẫu bảng lương trên excel

Tổng phụ cấp   = Xăng xe + Điện thoại + Ăn trưa

mẫu bảng lương trên excel 2022           

Tổng lương thực tế = Lương thực tế + Tổng Phụ cấp

mẫu bảng lương trên excel 2022

B2: Tính lương đóng bảo hiểm và các khoản trích theo lương trên bảng lương excel

Lương đóng bảo hiểm = Lương cơ bản + Phụ cấp trách nhiệm, chức vụ, độc hại,... , Xăng xe, điện thoại, ăn trưa không được tính đóng bảo hiểm xã hội các bạn xem tại: Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH

mẫu bảng lương trên excel 2022

Khoản trích bảo hiểm tính vào CPSXKD  
BHXH= Lương đóng BH x 17,5% = AA13*17,5% = 3.500.000 (lưu ý là đang có giảm mức bảo hiểm xã hội giảm 0,5% còn 17% từ 1/7/2021 đến hết 1/7/2022) trong bài này ta vẫn tính mức cũ 17.5%
BHYT = Lương đóng BH x 3%=AA13*3%=600.000
BHTN= Lương đóng BH x 1%=AA13x1%=200.000
KPCĐ = Lương đóng BH x 2% =AA13 x 2% = 400.000
Cộng BHXH (AF13) =  3.500.00 + 600.000 + 200.000 + 400.000 = 4.700.000
Phần bảo hiểm này hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh và không bị trừ vào lương của người lao động
mẫu bảng lương trên excel 2022
 
Các khoản trích bảo hiểm trừ vào tiền lương của người lao động
Khoản trích tính vào lương của ng lao động
BHXH= Lương đóng BH x 8% = AA13*8% = 1,600.000
BHYT = Lương đóng BH x 1,5%=AA13*1,5%=300.000
BHTN= Lương đóng BH x 1%=AA13x1%=200.000
mẫu bảng lương trên excel năm 2022
 

Chi tiết về các khoản trích theo lương các bạn tham khảo tại: Các khoản trích theo lương

B3: Tính thuế TNCN trên bảng lương Excel

Thu nhập chịu thuế (AM13) = Tổng lương thực tế -- điện thoại  (theo quy chế lương)- ăn trưa (<730.000) = Z13 - J13- P13 = 19.730.769

mẫu bảng lương trên Excel năm 2022

Xem thêm: Các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN

Thu nhập tính thuế (AN13)= Thu nhập chịu thuế (AM13)-- Giảm trừ gia cảnh (AG13)-Giám trừ bản thân (AH13) - Cộng BH bắt buộc(AL13) = 2.230.000

mẫu bảng lương trên excel 2022

Thuế TNCN=IF(AND(AN14<=5000000;AN14>0);

AN14*5%;IF(AND(AN14>5000000;AN14<=10000000);

(AN14*10%-250000);

IF(AND(AN14>10000000;AN14<=18000000);

(AN14*15%-750000);

IF(AND(AN14>18000000;AN14<=32000000);(AN14*20%-1650000);

IF(AND(AN14>32000000;AN14<=52000000);(AN14*25%-3250000);

IF(AND(AN14>52000000;AN14<-80000000);(AN14*30%-5850000);

IF(AN14>80000000;(AN14*35%-9850000);0)))))))

Dùng hàm if để tính thuế thu nhập cá nhân trên bảng lương excel

Để hiểu công thức trên bạn cần xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

B4: Tính tổng lương thực lĩnh trên excel

Lương thực lĩnh = Tổng lương thực tế  - Các khoản bảo hiểm ng lao động chịu - thuế TNCN

Trên là mẫu bảng lương trên excel dành cho các bạn mới bắt đầu học kế toán thực hành bắt đầu học để ra làm kế toán thực tế tại các doanh nghiệp, Các bạn tải mẫu bảng lương trên excel mới nhất về để tham khảo: Tại đâyCÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo thông tư 200
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo thông tư 200 và hướng dẫn cách lập mẫu 06-LĐTL trên Excel

Ngày đăng: 03/09/2021 13:24:28
Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200
Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 và cách lập giấy đi đường theo mẫu 04-LĐTL

Ngày đăng: 03/09/2021 12:58:10
Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán
Mẫu biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán có mẫu 09-LĐTL được ban hành kèm phụ lục III thông tư 200 và hướng dẫn cách lập biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Ngày đăng: 03/09/2021 12:15:07
Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu 05-LĐTL
Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành và cách lập 05-LĐTL theo thông tư 200 trên Excel

Ngày đăng: 03/09/2021 11:10:04
Mẫu bảng phân bổ chi phí trả trước năm 2021
Mẫu bảng phân bổ chi phí trả trước năm 2021 mới nhất hiện nay và cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước trên excel công cụ dụng cụ

Ngày đăng: 27/08/2021 01:26:46
Kế toán tạm ứng là gì
Kế toán tạm ứng là gì ? Tài khoản kế toán tạm ứng, chứng từ, các nghiệp vụ định khoản liên quan tới tạm ứng 141

Ngày đăng: 26/08/2021 20:30:48
Kế toán tiền đang chuyển là gì
Kế toán tiền đang chuyển là gì ? công việc của kế toán tiền đang chuyển ? Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan tới tiền đang chuyển

Ngày đăng: 26/08/2021 19:10:04
Kế toán tiền gửi ngân hàng là gì
Kế toán tiền gửi ngân hàng là gì ? Công việc kế toán tiền gửi ngân hàng là gì ? Trình tư ghi sổ tiền gửi ngân hàng

Ngày đăng: 25/08/2021 21:47:27
Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200
Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200 và hướng dẫn cách lập sổ tiền gửi ngân hàng mẫu số S08-DN

Ngày đăng: 25/08/2021 21:38:46
Sao kê ngân hàng là gì
Sao kê ngân hàng là gì ? Khi nào thì cần in sao kê ngân hàng ? Các hình thức sao kê ngân hàng ?

Ngày đăng: 25/08/2021 16:01:46

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.