Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2022

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2022 và hướng dẫn cách lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp


Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2022 là mẫu mà bất kỳ các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nào cũng dùng khi giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ

mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2022

CÔNG TY………

      ------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                              --------------------

Số:……………………..

……., ngày….., tháng……., năm……

 

 BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
 

-  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa giữa bên bán và bên mua;
-  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…. tháng.....năm ......... Tại………………………. , chúng tôi gồm có:

  1. Bên A (Bên mua): ...............................................................................................
-       Địa chỉ           : ............................................................................................ 

-       Số chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân: (kê khai với trường hợp bên mua là cá nhân)  :……………………………………………………………………………. 

-       Điện thoại      :   .....................................      Fax: (Nếu có)...........................................
-       Đại diện         :   ......................................     Chức vụ: ....................................

2. Bên B (Bên bán): ...............................................................................................
-       Địa chỉ    : ........................................................................................................

-       Số chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân: (kê khai với trường hợp bên mua là cá nhân)  :……………………………………………………………………………. 

-       Điện thoại      : ........................                         Fax: (Nếu có)............................
-       Đại diện         :  ......................                          Chức vụ: ................................

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ......... đến ngày ................. chi tiết  như sau:

1. Đối chiếu công nợ

STT

Diễn giải

Số tiền

1

Số dư đầu kỳ

0

2

Số phát sinh tăng trong kỳ

...................

3

Số phát sinh giảm trong kỳ

........................

4

Số dư cuối kỳ

.........................

(Bằng chữ:…………………………………………….).
2. Công nợ chi tiết.
- .......................................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................................... 
3. Kết luận: Tính đến hết ngày ................ (bên A ) còn phải thanh toán cho (bên B) số tiền là: ................VNĐ .(Bằng chữ:................................................)
- Biên bản này được lập thành 02 bản. Các bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.
 

ĐẠI DIỆN BÊNA
(Ký tên, đóng dấu)                                    

                                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B
                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

Trên là mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2022, bạn cần tải mẫu này: Tại đây
 CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh
Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhăt 2021 dành cho các công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên hoặc các công ty cổ phần

Ngày đăng: 11/06/2021 09:47:25
Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán năm 2021
Tải mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán mới nhất dành cho các kế toán khi tiếp nhận công việc kế toán tại doanh nghiệp bắt buộc phải làm biên bản bàn giao sổ sách kế toán để tránh rủi ro

Ngày đăng: 23/12/2020 12:37:51
Mẫu giấy giới thiệu đi công tác mới nhất
Anh chị nhân viên của công ty được cử đi công tác tại đơn vị khác cần có giấy thông hành. Giấy thông hành ở đây chính là Giấy giới thiệu của công ty chủ quản với nơi bạn sẽ đến công tác, làm việc trong thời gian tới.

Ngày đăng: 24/11/2020 16:19:00
Hồ sơ tạm dừng hoạt động kinh doanh công ty TNNH 2TV
Năm 2020 là năm nhiều biến cố với mọi người và cả doanh nghiệp vì đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới cũng như Việt Nam. Đặc biệt các doanh vừa và nhỏ với quy mô chưa lớn, vốn hóa chưa nhiều, nguồn cung cấp nguyên vật liệu và đầu ra sản phẩm gặp muôn vàn khó khăn.

Ngày đăng: 24/11/2020 11:21:29
Mẫu thông báo số tài khoản ngân hàng nên sở kế hoạch, thuế quản lý
Mẫu thông báo số tài khoản ngân hàng nên sở kế hoạch, thuế quản lý Từ năm 2018 đến nay mẫu này đã bỏ thay vào đó chúng ta phải làm thông báo số tài khoản ngân hàng nên sở kế hoạch đầu tư.

Ngày đăng: 20/11/2020 14:12:19

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.