Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất 2022


Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất 2022 về việc hủy hóa đơn GTGT theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Trường hợp các doanh nghiệp phải sử dụng tới mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử là thường xuyên bởi vì một lý do nào đó không thực hiện đơn hàng được thì khi xuất hóa đơn rồi doanh nghiệp lại phải lập biên bản hủy hóa đơn điện tử

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất 2022

mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử năm 2022

Cách viết mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT theo thông tư 39

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
 
BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Số 001/BBTHHĐ
 

 
         - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
         - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 
Hôm nay, ngày 10/08/2020. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Trường Phát
Địa chỉ :  60 Hồ Tùng Mậu, Cầu giấy, Hà Nội
Điện thoại : 0822 566 350               MST: 0101833566
Do Ông (Bà) : Lê Xuân Tùng             Chức vụ : Giám đốc
 
BÊN BÁN:  Công ty cổ phần Sao Kinh

Địa chỉ :  B11 - KĐT Mỹ Đình – Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 0981 225 226        MST: 0109478899
Do Ông (Bà): Phạm Thanh Thủy       Chức vụ : Giám đốc
 
Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: HN/18E, số 0000115, phát hành ngày 01/08/2020.
2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 1

 Điều hòa Daikin18PTU2020

 chiếc

 20

 10.000.000

 200.000.000

2

Điều hòa Daikin10PTU2020

chiếc

5

7.000.000 

   35.000.000

 

 

 

 

 

 

                                      Cộng tiền hàng:                                                   235.000.000

Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                23.500.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                           258.500.000
Số tiền viết bằng chữ:           Hai trăm năm tám triệu năm trăm nghìn đồng


3. Lý do huỷ hoá đơn: Do không thực hiện hợp đồng mua bán nữa.

     Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.
     Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
 
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA      

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Trên là mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử năm 2021 mới nhất, bạn nào cần tải: Tại đây

Đối với các bạn mới bắt đầu học kế toán thực hành nhưng chưa nắm rõ cách viết hóa đơn điện tử, hóa đơn GTGT tham khảo thêm: Cách viết hóa đơn GTGT mới nhất
 

dịch vụ báo cáo tài chính