Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh năm 2023


Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt dành cho các cá nhân tham gia góp vốn chung để thành lập công ty
Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất năm 2023 là một trong những tài liệu quan trọng được sử dụng trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. Biên bản này ghi lại những thoả thuận, cam kết của các bên tham gia góp vốn, bao gồm cả số tiền vốn góp, hình thức vốn góp, thời gian vốn góp, cổ phần sở hữu, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình điều hành và phát triển doanh nghiệp.
Việc lập mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh đúng cách và chính xác sẽ giúp cho quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi và tránh được những rủi ro liên quan đến vốn góp. Ngoài ra, biên bản cũng là một công cụ hữu ích giúp cho các bên tham gia góp vốn hiểu rõ và đồng ý với nhau về các quy định và điều kiện trong quá trình kinh doanh.
Tuy nhiên, để lập mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh đúng cách và chính xác, các bên cần phải nắm vững các quy định, luật pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh và giao dịch góp vốn. Nếu không, việc lập biên bản có thể dẫn đến những tranh chấp và rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

 

Hôm nay, vào lúc …. giờ, ngày....................... tại..........................................................

Chúng tôi gồm những Ông, Bà có tên sau:

1. Ông, Bà:.............................................. Giới tính:.......... Quốc tịch:....................................................

Sinh ngày:................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................... Ngày cấp:......... Nơi cấp:.......................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................................

2. Ông, Bà:.............................................. Giới tính:.......... Quốc tịch:....................................................

Sinh ngày:................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................... Ngày cấp:......... Nơi cấp:.......................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................................

3. Ông, Bà:.............................................. Giới tính:.......... Quốc tịch:....................................................

Sinh ngày:................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................... Ngày cấp:......... Nơi cấp:.......................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................................

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn:...............................................................................................................................

2. Số vốn góp, loại tài sản góp vốn của từng thành viên:.........................................................................

3. Thời hạn góp vốn:................................................................................................................................

4. Cử người quản lý phần vốn góp: .........................................................................................................

5. Cam kết của các bên:...........................................................................................................................

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận:..................................................................................................................

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

 

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

Ngoài ra, biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh cũng là một phần quan trọng của hồ sơ thành lập và đăng ký doanh nghiệp. Để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của thông tin trong biên bản, các bên tham gia góp vốn nên thận trọng trong quá trình thương lượng và đưa ra những quyết định hợp lý và cân nhắc kỹ lưỡng.

Việc lưu trữ và bảo quản biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh cũng rất quan trọng, đặc biệt trong trường hợp có những thay đổi trong việc góp vốn hoặc tham gia điều hành doanh nghiệp. Điều này giúp cho các bên liên quan có thể kiểm tra và xác minh thông tin khi cần thiết, đồng thời giúp cho quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp diễn ra một cách minh bạch và đáng tin cậy.
Tóm lại, mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh là một tài liệu quan trọng trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. Việc lập biên bản đúng cách và chính xác sẽ giúp cho quá trình kinh doanh diễn ra một cách thuận lợi và tránh được những rủi ro pháp lý liên quan đến góp vốn.
Nếu bạn là chủ doanh nghiệp thì việc tìm hiểu một khóa học kế toán thực tế để hiểu rõ về kế toán tài chính trong doanh nghiệp là hoàn toàn hợp lý, nếu chủ doanh nghiệp không có thời gian thì có thể lựa chọn khóa học kế toán online 1 kèm 1 của chúng tôi do đội ngũ chuyên viên kế toán lâu năm trực tiếp giảng dạy, ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho các doanh nghiệp có thể tham khảo

Trên là mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh năm 2023, các bạn có thể tải: Tại đây

Bài viết liên quan:
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

⇒  Mẫu phiếu thu theo thông tư 200

Hạch toán tài khoản 411 theo thông tư 200
 

dịch vụ báo cáo tài chính