Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định năm 2023


Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định năm 2023 dùng cho các doanh nghiệp mới thành lập khi mua TSCĐ về bắt buộc phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Như chúng ta biết hiện nay có 3 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

+  Phương pháp khấu hao đường thẳng

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Doanh nghiệp sử dụng phương pháp nào thì đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với thuế

1/ Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định năm 2023

Dưới đây là mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định các bạn tùy vào thực tế để làm thủ tục

mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

2/ Cách viết mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định năm 2021

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TRƯỜNG PHÁT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 01/2021/ĐK

Bình Dương,ngày 14 tháng 06 năm 2021

 

ĐĂNG KÝ

PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Kính gửi: Chi cục Thuế TP Dĩ An

 

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TRƯỜNG PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Số 1, Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Thị trấn Dĩ An, Huyện Dĩ An, Bình Dương

Mã số thuế: 3702817623

Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TRƯỜNG PHÁT thông báo đến Chi Cục thuế Chi cục Thuế TP Dĩ An phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau:

+ Phương pháp khấu hao đường thẳng

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

(Đánh dấu X vào phương pháp lựa chọn)

Xin chân thành cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Chi cục Thuế TP Dĩ An

- Lưu Công ty

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

NGUYỄN VĂN ĐỊNH

 

 

Trên là mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định năm 2023, các bạn cần xác định được số năm trích khấu hao để phân bổ  tại bảng: Khung trích khấu hao tài sản cố định

Bạn mới bắt đầu làm kế toán nhưng chưa vững nghiệp vụ thì lựa chọn một khóa học kế toán thực hành sẽ giúp bạn tự tin làm chủ hoàn toàn công việc kế toán

Tải mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định năm 2023: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính