Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn mới nhất năm 2021


Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn mới nhất năm 2021 dành cho các nhân viên, lao động tham gia công đoàn tại doanh nghiệp

Sau khi lập danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn thì bộ phận nhân sự gửi mẫu đơn xin gia nhập công đoàn cho các nhân viên để các thành viên nhập thông tin và ký tên vào đơn

1. Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn mới nhất năm 2021

mẫu đơn xin gia nhập công đoàn

2. Hướng dẫn viết mẫu gia nhập công đoàn 

Tôi tên là : ........ Nam/Nữ: ........
Sinh ngày : ........ Nơi sinh: ........
Dân tộc : ........ Tôn giáo: ........
Hiện ngụ tại : ........
Chức vụ : ........ Bộ phận: ........
Làm việc tại: ........
Lấy ý kiến và xác nhận của đơn vị
Bạn cần nhập chính xác các thông tin trên đơn xin gia nhập công đoàn và ký ghi rõ họ tên
Tải mẫu đơn xin gia nhập công đoàn: Tại đây
Tham gia khóa học kế toán online về mảng tiền lương, nhân sự, chỉ trong 16h đảm bảo học viên nắm rõ toàn bộ quy trình với mức phí chỉ 599.000 VNĐ
dịch vụ báo cáo tài chính