Mẫu giấy đề nghị mua vật tư mới nhất 2021


Khi doanh nghiệp có nhu cầu mua vật tư nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ doanh nghiệp lập giấy đề nghị mua vật tư

Mẫu giấy đề nghị mua vật tư mới nhất 2021 

mẫu giấy đề nghị mua vật từ mới nhất 2021

Ví dụ công ty MTP có nhu cầu mua Gỗ CN Đp 9 ly 1220 x 2440 x 2,8mm với số lượng là 50 tấm

Cách lập mẫu giấy đề nghị mua vật tư 

Công ty TNHH MTP

124 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
 

                Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

                                                GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA VẬT TƯ

 Kính gửi : Phòng kế hoạch vật tư

Đơn vị đề nghị : Ban vật tư

Mục đích sử dụng: Phục vụ gia công cho một số đơn hàng đã được khách hàng duyệt giá

TT

Tên vật tư

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Gỗ CN Đp 9 ly 1220 x 2440 x 2,8mm

Tấm

50

 

 

                                                                                            Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

 

Giám đốc

(Đã ký)

Phòng kế hoạch vật tư

(Đã ký)

Người đề nghị

(Đã ký)

Sau khi lập giấy đề nghị mua vật tư tiến hành ký kết hợp đồng và mua vật tư, sau khi vật tư về tới nơi tiến hành lập phiếu nhập kho

Tải mẫu giấy đề nghị mua vật tư: Tại đây

Để tìm hiểu rõ hơn về vật tư, nguyên vật liệu các ban tham khảo thêm tại: Hàng tồn kho là gì

dịch vụ báo cáo tài chính