Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200


Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 có tên là mẫu 04-LĐTL được ban hành kèm theo phụ lục III thông tư 200/2014/TT-BTC, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lập mẫu giấy đi đường 04-LĐTL

1. Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp.

mẫu giấy đi đường theo thông tư 200

2. Cách lập mẫu giấy đi đường 04-LĐTL theo thông tư 200

Sau khi có lệnh cử cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính làm thủ tục cấp giấy đi đường. Người đi công tác có nhu cầu ứng tiền tàu xe, công tác phí... mang giấy đi đường đến phòng kế toán làm thủ tục ứng tiền.

Cột 1: Ghi nơi đi, nơi đến công tác.
Cột 2: Ghi ngày đi và ngày đến.
Khi đến nơi công tác, cơ quan đến công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi  (đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm ở cơ quan đến công tác).
Cột 3: Phương tiện sử dụng: Cần ghi rõ đi ô tô cơ quan,  ô tô khách, tàu hoả, máy bay ...
Cột 5: Ghi thời gian công tác.
Cột 6: Ghi lý do lưu trú.
Cột 7: Lấy chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của nơi cán bộ, người lao động đến công tác.
Khi đi công tác về người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Sau đó đính kèm các chứng từ trong đợt công tác (như vé tàu xe, vé phà, hoá đơn thanh toán tiền phòng nghỉ...) vào giấy đi đường và nộp cho phòng kế toán để làm thủ tục thanh toán công tác phí, thanh toán tạm ứng. Sau đó chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi thanh toán, Xem thêm quy trình tạm ứng tiền đi công tác tại: Kế toán tạm ứng là gì
Giấy đi đường và các chứng từ liên quan được lưu ở phòng kế toán.  
Tải mẫu giấy đi đường theo thông tư 200: Tại đây
dịch vụ báo cáo tài chính