Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân đi nộp hồ sơ 2023


Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân đi nộp hồ sơ dùng trong việc ủy quyền cá nhân ra ngân hàng đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty, hoặc đăng ký các thủ tục ban đầu về thuế và kế toán

Sau khi làm thủ tục thành lập công ty bạn cần phải ra ngân hàng đăng ký tài khoản ngân hàng, do vậy giám đốc sẽ ủy quyền cho kế toán phụ trách làm mảng này, do vậy phải lập giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân 2023 đi nộp hồ sơ

Tùy theo tình hình thực tế của từng doanh nghiệp thì các bạn soạn mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân đi nộp hồ sơ theo mẫu dưới đây

mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

Cách viết mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân đi nộp hồ sơ minh họa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***µ***

Bình Dương, ngày 08 tháng 07 năm 2021

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Tôi là: NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Số giấy chứng thực cá nhân: 037090001121

Ngày cấp: 15/07/2014

Nơi cấp:  Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày hết hạn:

Chỗ ở thường trú: 15, Thị trấn Dĩ An, Huyện Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 15, Thị trấn Dĩ An, Huyện Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 0911566222

Fax (nếu có): ........

Email (nếu có): ........

Là người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TRƯỜNG PHÁT

Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho: Ông / Bà Lê Thị Hà

Số giấy chứng thực cá nhân: 164418275

Ngày cấp: 06/07/2005

Nơi cấp: Ninh Bình

Ngày hết hạn: ........

Chỗ ở hiện tại: 356, Thị trấn Dĩ An, Huyện Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 0985662312

Fax (nếu có): ........

Email (nếu có):

Với nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Phạm vi ủy quyền:

Ông / Bà Lê Thị Hà được quyền thay mặt CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TRƯỜNG PHÁT liên hệ Chi cục Thuế TP Dĩ An để nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thuế lần đầu cho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TRƯỜNG PHÁT

Ông / Bà Lê Thị Hà được quyền lập, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

2. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi thực hiện xong các công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

 

 

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Tải mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân đi nộp hồ sơ: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính