Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023


Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 là mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN được ban hành tại phụ lục II của thông tư 80/2021/TT-BTC

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023

mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023

Cách lập mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN số 08/UQ-QTT-TNCN

Cách lập mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023 như sau

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                         

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm 2022

Tên tôi là: Dương Thị Phương

Mã số thuế: 225965436

Năm 2022 tôi thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau :

(1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Trường Phát và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;

 Đề nghị Công ty/đơn vị Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Trường Phát (Mã số thuế: 3702817623) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Sau đó ký và ghi rõ họ tên là xong
Trên là bài viết mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 áp dụng theo thông tư 80, từ ngày 01/01/2022 khi cá nhân tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022 ủy quyền cho doanh nghiệp tổ chức quyết toán thay, ngoài ra cũng đã cập nhật mẫu quyết toán thuế TNCN tham khảo tại: Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022

Liên tục mở các lớp học kế toán thực hành online 1 kèm 1 trên chứng từ gốc, không giới hạn số buổi dạy lên bctc mới kết thúc khóa học

dịch vụ báo cáo tài chính