Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023


Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 viết như thế nào

(1) Ghi đầy đủ, chính xác họ tên và quốc tịch cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
(2) Mã số thuế: Cá nhân ghi chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân của mình:
Trường hợp không nhớ mã số thuế có thể tham khảo cách tra cứu mã số thuế.
(3) Tích vào ô vuông nếu chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty cần ủy quyền.
(4) Tích vào ô vuông nếu năm trước có thu nhập chịu thuế tại đơn vị khác (với người lao động có từ 02 nơi làm việc trở lên) và cam kết là đơn vị đó đã khấu trừ thuế.

Một số lưu ý khi lập mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023

Để lập mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 thì cần tuân thủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?
Theo quy định taị khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập nếu thuộc các trường hợp sau:
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.
Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
- Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.
Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.
Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.
Trên là bài viết mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 dành cho các bạn tham khảo, bạn nào chưa hiểu rõ về các tính thuế TNCN có thể tham khảo thêm bài: Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2023
Đối với các đơn vị chưa được hỗ trợ về thuế có thể tham khảo thêm gói dịch vụ kế toán thuế trọn gói của KTMV ngoài ra chúng tôi còn tổ chức các khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế dành cho các bạn chưa biết gì về kế toán
dịch vụ báo cáo tài chính