Mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân mới nhất 2023


Mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân mới nhất năm 2023 là một bản ghi nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện của việc vay tiền giữa người vay và người cho vay. Thông thường, mẫu hợp đồng này sẽ gồm các thông tin về số tiền vay, lãi suất, thời hạn và phương thức trả nợ. Việc sử dụng mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân giúp cho cả hai bên đều có sự hiểu biết rõ ràng về các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận, tránh những tranh chấp về sau
mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân mới nhất 2023
Mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân thường bao gồm các thông tin cơ bản như tên của người vay, số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay và các điều kiện đặc biệt khác như phạt trễ hạn, cơ chế trả nợ và bảo đảm trả nợ.

Mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân mới nhất 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------
 
HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN
 
Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..
Tại địa điểm: ………………………………… 
Chúng tôi gồm có:
Bên A: (bên cho vay)
-          Địa chỉ: ………………………………………
-          Điện thoại: ………………………..
-          Đại diện là: ………………………………………
 
Bên B: (bên vay)
-          Ông (bà): ………………………………………
-          Địa chỉ: ………………………………………….
-          Điện thoại: ………………………..
Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:
 
Điều 1: Về số lượng tiền vay
Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:
-          Bằng số: ………………………………………
-          Bằng chữ: ……………………………………

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay
1.     Thời hạn vay là ………… tháng
-          Kể từ ngày … tháng … năm ….
-          Đến ngày … tháng … năm ….
2.     Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):
-          Chuyển khoản qua tài khoản: ………………………
-          Mở tại ngân hàng: ………………………………………
-          Cho vay bằng tiền mặt
Chuyển giao thành ……… đợt
+ Đợt 1: ………………………………………………
+ Đợt 2: …………………………………………

Điều 3: Lãi suất
1 - Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.
2 - Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.
3 - Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm …………………
4 - Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.
5 - Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng.
6 - Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. Ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.

Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng
    1. Bên B bằng lòng thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là …… và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành)…

      2. Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên này sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.

     3. Bên B thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …. Ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.

Điều 5: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng.
Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có trách nhiệm thanh toán.

Điều 6: Những cam kết chung
1 - Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.
2 - Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.
3 - Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân… nơi hai bên vay cư trú.

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …
Hợp đồng này được lập thành … bản. Mỗi bên giữ … bản.

 
ĐẠI DIỆN BÊN A   ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ     Chức vụ
 (Ký tên, đóng dấu)  (Ký tên, đóng dấu)
 

Những lưu ý quan trong khi lập mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân

Khi muốn vay tiền, người vay cần phải xem xét kỹ các điều kiện và cam kết trong hợp đồng. Việc hiểu rõ các điều khoản sẽ giúp người vay tránh được những rủi ro và tránh những phiền toái trong quá trình vay và trả nợ.
Ngoài ra, người vay cũng cần phải chú ý đến lãi suất và các khoản phí khác như phí xử lý hồ sơ, phí trả trước nợ, phí chuyển khoản và các khoản phí khác. Việc tính toán các khoản phí này sẽ giúp người vay đưa ra quyết định đúng đắn về việc vay tiền.
Trong tổng số các tài liệu cần chuẩn bị khi vay tiền, mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân là một trong những tài liệu quan trọng nhất. Việc hiểu rõ và tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng sẽ giúp người vay tránh được những rủi ro và đưa ra quyết định đúng đắn trong việc vay và trả nợ.
Ngoài ra, khi vay tiền, người vay cần phải chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết như giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ chứng minh thu nhập và tài sản. Các giấy tờ này sẽ được ngân hàng hoặc tổ chức tài chính yêu cầu để đánh giá khả năng vay của người vay.
Trước khi ký hợp đồng, người vay cần phải đọc kỹ toàn bộ nội dung hợp đồng và hỏi ý kiến của các chuyên gia tài chính nếu cần. Việc này sẽ giúp người vay có được một cái nhìn tổng quan về các điều khoản và cam kết trong hợp đồng, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn và tránh được các rủi ro.
Cuối cùng, khi ký hợp đồng, người vay cần chú ý đến việc lưu giữ các tài liệu quan trọng như hợp đồng, biên nhận thanh toán và các giấy tờ liên quan đến vay và trả nợ. Việc lưu giữ tài liệu đầy đủ và chính xác sẽ giúp người vay có thể kiểm tra lại thông tin và giải quyết các tranh chấp nếu có.
Tóm lại, mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân là một tài liệu quan trọng khi muốn vay tiền. Việc hiểu rõ các điều khoản và cam kết trong hợp đồng sẽ giúp người vay đưa ra quyết định đúng đắn và tránh được những rủi ro trong quá trình vay và trả nợ.
Nếu bạn cần tìm hiểu một khóa học kế toán thực tế ngắn hạn thì có thể đăng ký học trực tiếp tại các địa điểm của chúng tôi tham khảo tại: Khóa học kế toán tổng hợp thực hành
Nếu bạn không thể xếp được thời gian đi học thì có thể tham khảo khóa: Học kế toán thực hành online
Ngoài mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân năm 2023 các bạn có thể xem thêm: ​Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn
Tải mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân: Tại đây
dịch vụ báo cáo tài chính