Mẫu nội quy phòng kế toán năm 2022


Mẫu nội quy phòng kế toán năm 2022 dành cho các tổ chức, doanh nghiệp có tổ chức thi hành nội quy của phòng kế toán

mẫu nội quy phòng kế toán năm 2022

Mẫu nội quy phòng kế toán năm 2022

Công Ty .............................                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: ................................                                                   ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Bộ phận: Phòng kế toán

 

 

NỘI QUY PHÒNG KẾ TOÁN

 

Cán bộ công nhân viên phòng kế toán của Công Ty ........ thực hiện theo các điều theo nội qui.

 1. Đi làm đúng giờ qui đinh, nghỉ phải có đơn xin phép trước 1 ngày (trừ trường hợp đột xuất phải thông báo cho trưởng bộ phận).
 2. Tác phong văn minh, lịch sự nhã nhận khi tiếp xúc với đồng nghiệp.
 3. Mặc đồng phục theo qui định (nếu chưa có đồng phục thì mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần).
 4. Thái độ vui vẻ niềm nở đối với đối tác.
 5. Đoàn kết nội bộ, hỗ trợ đồng nghiệp trong phòng, đảm bảo tốt công việc của phòng khi cấp trên giao.
 6. Làm việc có kế hoạch cụ thể, có ý thức học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
 7. Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung sạch sẽ, ngăn nắp, giữ gìn và bảo vệ tài sản trong phòng.
 8. Không làm việc riêng, không tiếp khách trong phòng, không sử dụng điện thoại Công Ty vào việc riêng trong giờ làm việc.
 9. Không được hút thuốc lá trong phòng làm việc.
 10. Khi đi ra ngoài phải có giấy ra vào cổng phải báo cáo lãnh đạo trực tiếp quản lý phòng.

Cán bộ công nhân viên trong phòng có nhiệm vụ thực hiện theo nội qui này, nội qui có hiệu lực từ ngày ký.

                                                                                                                                                                                                                                                    Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020.

                                                           Người lập                           Giám đốc

Nơi nhận:

 • Như trên.
 • Lưu văn phòng Cty.

Tải mẫu nội quy phòng kế toán năm 2022: Tại đây                                                                                                            

 

dịch vụ báo cáo tài chính