Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định năm 2023


Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất năm 2023 dành cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị thanh lý tài sản cố định 

Theo quy định trước khi thanh lý tài sản cố định thì doanh nghiệp cần lập quyết định thanh lý tài sản cố định có đóng dấu và chữ ký của giám đốc và các thành viên liên quan sau khi họp hội đồng thành viên

1/ Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định năm 2023

mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định 2023

2/ Hướng dẫn viết mẫu quyết định thanh lý TSCĐ

Dựa vào mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định sau:

mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định

Bạn cần lưu ý như sau:

Tên TSCĐ: Cần ghi rõ Tên dựa trên chứng từ thực tế

Ghi rõ nhãn hiệu

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Cụ thể

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế sau khi kiểm tra chiếc xe Honda Civic RS 1.5 AT 2019 không phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty : 
1. Tên: Honda Civic RS 1.5 AT 2019
Nhãn hiệu : Honda
Nước sản xuất: Nhật Bản
Và tiến hành đóng dấu, chữ ký của giám đốc

Tải mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định: Tại đây


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

⇒ Tài khoản 211 theo thông tư 200

⇒ Khung trích khấu hao tài sản cố định

dịch vụ báo cáo tài chính