Mẫu thông báo cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp


Không chỉ những vậy với thông báo bổ sung cập nhật lại thông tin đăng ký doanh nghiệp như: ngành nghề kinh doanh bị lỗi, doanh nghiệp thay đổi số điện thoại, email, fax, website thì cũng sử dụng mẫu thông báo sửa đổi bổ sung thông tin đăng ký này.

Mẫu thông báo cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THUẬN NGUYÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/TB

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Tp.Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THUẬN NGUYÊN

Mã số doanh nghiệp: 0107880879                       

Ngày cấp: 08/06/2017     Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp.Hà Nội

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

I.Cập nhật một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký do có sự thay đổi hệ thống ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg như sau:

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành

 1.  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

0990

 1.  

Sản xuất các loại dây bện và lưới

1394

 1.  

Xây dựng nhà để ở

4101

 1.  

Xây dựng công trình thủy

4291

 1.  

Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4512

 1.  

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

 1.  

Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị trung tâm thương mại

4719

 1.  

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

 1.  

Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu

9529

 1.  

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với

khách hàng

5621

 1.  

Đào tạo sơ cấp

8531

 1.  

Đào tạo trung cấp

8532

 1.  

Giáo dục nhà trẻ

8511

 1.  

Giáo dục tiểu học

8521

 1.  

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

7990

 1.  

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị công nghiệp

cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng

7730

 1.  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt

5221

 

II.Cập nhật thông tin tại trường Người quản lý khác như sau:

1.Họ Và Tên : NGUYỄN THỊ HOÀN

2.Chức danh : Giám đốc

3. Sinh Ngày : 03/03/1987      Giới Tính: Nữ    Dân Tộc: Kinh   Quốc Tịch: Việt Nam

4.Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

5.Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 162878631

6.Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định.    Ngày cấp: 21/05/2011

7.Nơi đăng ký HKTT:  Số 2/226, đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

8.Chỗ ở hiện tại:  Số 71, ngõ 230 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HOÀN

 

Linkdownload: mẫu thông báo cập nhật thông tin

dịch vụ báo cáo tài chính