Mẫu thông báo số tài khoản ngân hàng nên sở kế hoạch, thuế quản lý


Quý doanh nghiệp lưu ý trước kia chúng ta có sử dụng mẫu 08 để thông báo số tài khoản ngân hàng nên thuế quản lý. Từ năm 2018 đến nay mẫu này đã bỏ thay vào đó chúng ta phải làm thông báo số tài khoản ngân hàng nên sở kế hoạch đầu tư. Bên sở sau khi xử lý hồ sơ thấy đúng sẽ gửi sang thuế quản lý để cập nhật thông tin. Hệ thống đăng ký kinh doanh, hệ thống thuế được kết nối tự động với nhau.

Mẫu thông báo số tài khoản ngân hàng nên sở kế hoạch, thuế quản lý

Mẫu thông báo số tài khoản ngân hàng nên sở kế hoạch, thuế quản lý

Phụ lục II-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSWORLDS VIỆT NAM

Số : 01/20TBTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSWORLDS VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0109398685

Ngày cấp: 29/10/2020   Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hà Nội

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/

thông báo thay đổi và gửi kèm)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):

Điện thoại:

2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:  HÀ THỊ THẢO

Điện thoại:  038955xxxx

3

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: L7-30 Athena Fulland, KĐT Đại Kim

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Đại Kim

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố: Tp. Hà Nội

Điện thoại:  03895xxxx                           Fax (nếu có):

Email (nếu có): osworldxxx@gmail.com

4

Ngày bắt đầu hoạt động: 29/10/2020  

5

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập                                                    Hạch toán phụ thuộc

6

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7

Tổng số lao động: 3

8

Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có                                                                                                   Không

 

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):

 

Khấu trừ

 

9

Trực tiếp trên GTGT

 

 

Trực tiếp trên doanh số

 

 

 Không phải nộp thuế GTGT

 

10

Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

228094382

 

 
       Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).
Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 
CỦA DOANH NGHIỆP
 
(Ký, ghi họ tên)
 
 
 
Lưu ý: Nếu người thực hiện việc thông báo này nên sở không phải là người đại diện theo pháp luật thì quý doanh nghiệp cần có văn bản ủy quyền cho người thực hiện công việc trên.
 
dịch vụ báo cáo tài chính