Mẫu tờ khai thuế môn bài năm 2023


Mẫu tờ khai thuế môn bài năm 2023 có tên là mẫu 01/LPMB áp dụng từ ngày 01/01/2022 theo thông tư 80/2021/TT-BTC
Mẫu tờ khai thuế môn bài năm 2023 đã được cơ quan thuế công bố, mang đến sự thuận tiện cho việc nộp thuế của doanh nghiệp và cá nhân. Tờ khai thuế môn bài năm 2023 được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu và quy định mới nhất trong lĩnh vực thuế.
Tờ khai này bao gồm các thông tin cần điền và kê khai như tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ và số điện thoại liên hệ
Bước tiếp theo là điền số tiền thuế môn bài đã nộp trong kỳ. Mẫu tờ khai cũng yêu cầu bạn cung cấp nội dung kê khai chi tiết về các khoản thuế môn bài đã nộp. Bạn cần điền thông tin về từng khoản thuế và số tiền tương ứng để đảm bảo tính chính xác và đúng quy định.
Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn cần tính toán tổng số tiền thuế môn bài từ các khoản đã điền. Cuối cùng, hãy ký tên và cam kết rằng các thông tin được cung cấp trong tờ khai là chính xác và tuân thủ quy định của cơ quan thuế.
Nhớ rằng, mẫu tờ khai thuế môn bài năm 2023 chỉ là một hướng dẫn tổng quát và cần phải tuân thủ quy định và hướng dẫn chi tiết từ cơ quan thuế. Để đảm bảo tính chính xác và tránh vi phạm, hãy tham khảo thông tin cập nhật từ cơ quan thuế hoặc tìm sự tư vấn từ chuyên gia thuế.

Khi doanh nghiệp mới thành lập thì bắt buộc phải lập mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất theo mẫu 01/LPMB năm 2022

Mẫu tờ khai thuế môn bài năm 2023 là mẫu 01/LPMB

mẫu tờ khai thuế môn bài năm 2022

Cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2022

Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.

Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.

Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.

Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).

Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

Trên là mẫu tờ khai thuế môn bài năm 2023 mới nhất 01/LPMB, các bạn căn cứ vào mức thuế môn bài để lập tờ khai lệ phí môn bài 01/LPMB, xem mức đóng tại: Mức đóng thuế môn bài năm 2023

Bạn chưa biết cách lập tờ khai thuế môn bài 2023 qua mạng tham khảo: Cách lập tờ khai thuế môn bài 2022
 

Tham khảo thêm:

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

dịch vụ báo cáo tài chính