​Mô tả công việc của kế toán bán hàng


Mô tả công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp là một công việc phù hợp cho những kế toán mới ra trường, vì nó không yêu cầu quá nhiều kỹ năng hay kinh nghiệm làm kế toán. Đối với vị trí này, chỉ cần có hiểu biết về hóa đơn, sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel để thực hiện các tính toán trong các doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm quản lý bán hàng.
​Mô tả công việc của kế toán bán hàng
Kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp. Công việc của kế toán bán hàng tập trung vào việc ghi chép và phân tích các giao dịch bán hàng, từ việc xuất hóa đơn cho khách hàng đến quản lý tiền hàng và theo dõi khách nợ.

Mô tả công việc của kế toán bán hàng 

STT Công việc của Kế toán bán hàng
1 Ghi chép thông tin giao nhận hàng hóa: Cập nhật kịp thời thông tin về giao nhận hàng hóa hàng ngày, kiểm tra số lượng và đơn giá của từng sản phẩm để lập hoá đơn chính xác cho khách hàng.
2 Tổng hợp báo cáo bán hàng: Cuối ngày, nhập thông tin vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng, tính tổng giá trị hàng đã bán, bao gồm cả thuế GTGT nếu có, trong ngày để cung cấp cái nhìn tổng quan về doanh thu bán hàng.
3 Phân tích doanh thu và thuế GTGT: Phản ánh chính xác doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra của từng nhóm hàng, từng hoá đơn khách hàng và từng đơn vị trực thuộc để đo lường hiệu quả bán hàng và đóng góp của từng khách hàng.
4 Xác định giá mua và hiệu quả bán hàng: Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã tiêu thụ và phân bổ phí thu mua cho hàng tiêu thụ, nhằm đánh giá hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận từ việc bán hàng.
5 Quản lý khách nợ và tiền hàng: Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng, bao gồm theo dõi chi tiết từng khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ để đảm bảo tình hình tài chính ổn định.
6 Tổng hợp chi phí bán hàng: Tập hợp đầy đủ, chính xác và kịp thời các khoản chi phí bán hàng, phát sinh và kết chuyển (hoặc phân bổ), nhằm cung cấp cơ sở cho việc xác định kết quả kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp.
7 Cung cấp thông tin kinh doanh: Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo bán hàng có thể được thực hiện theo các tiêu chí khác nhau.
8 Đối chiếu với thủ kho: Thường xuyên đối chiếu với thủ kho về số lượng hàng xuất và tồn kho để đảm bảo sự khớp lệch và tránh sai sót trong quá trình ghi chép.
9 Quản lý hợp đồng giao dịch với khách hàng: Đảm bảo các thỏa thuận mua bán được thực hiện đúng thời hạn và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng.
10 Hỗ trợ công việc cho kế toán trưởng: Tham gia hỗ trợ các công việc liên quan đến kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính cho kế toán trưởng.
Với những công việc trên, kế toán bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi, phân tích và quản lý các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, góp phần định hình thành tích kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Yêu cầu của công việc kế toán bán hàng

Tinh thần trách nhiệm: Kế toán bán hàng phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc của mình. Việc ghi chép và phân tích thông tin bán hàng chính xác là rất quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp có dữ liệu đáng tin cậy để ra quyết định kinh doanh.
Cẩn thận và chính xác: Việc làm kế toán yêu cầu sự cẩn thận và chính xác, và công việc của kế toán bán hàng không phải là một ngoại lệ. Một sai sót nhỏ trong việc ghi chép hoặc tính toán có thể dẫn đến kết quả không chính xác và ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhanh nhẹn và linh hoạt: Kế toán bán hàng thường phải làm việc với nhiều số liệu và thông tin hàng ngày. Do đó, sự nhanh nhẹn và linh hoạt trong việc xử lý và phân tích dữ liệu là rất quan trọng để đảm bảo công việc được hoàn thành kịp thời.
Hiểu biết về hóa đơn và kỹ năng tin học văn phòng: Kế toán bán hàng cần hiểu biết về các loại hóa đơn và cách lập hoá đơn cho khách hàng một cách đúng quy định. Họ cũng cần có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, để thực hiện các tính toán và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.
Tính cẩn thận và chi tiết: Kế toán bán hàng phải làm việc với nhiều số liệu và thông tin chi tiết, và họ cần có tính cẩn thận trong việc kiểm tra và xác minh tính chính xác của các thông tin này.
Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin: Kế toán bán hàng cần có khả năng phân tích và tổng hợp các dữ liệu bán hàng để đưa ra những thông tin quan trọng và đáng tin cậy cho việc quản lý và ra quyết định kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp: Kế toán bán hàng thường phải làm việc với nhiều bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp, bao gồm bộ phận kinh doanh, bộ phận bán hàng, thủ kho, v.v. Do đó, kỹ năng giao tiếp tốt là rất quan trọng để truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và hiệu quả.
Như vậy, công việc kế toán của bán hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi và quản lý các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Để thực hiện công việc này một cách hiệu quả, kế toán bán hàng cần phải có các yêu cầu và đức tính trên để đảm bảo công việc được thực hiện một cách chính xác và đáng tin cậy.
Nếu bạn chuẩn bị xin việc kế toán bán hàng thì có thể tham khảo mẫu cv xin việc kế toán để tạo 1 bộ hồ sơ ấn tượng cho nhà tuyển dụng
Trên là bài viết mô tả công việc của kế toán bán hàng phải làm tại doanh nghiệp, nếu bạn chưa biết gì về kế toán cần tìm một khóa học kế toán ngắn hạn thực tế thì có thể tìm hiểu các khóa học tại Kế Toán Minh Việt do trực tiếp đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ kế toán, dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm, dịch vụ quyết toán thuế cho các doanh nghiệp sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc
Có 2 hình thức học mà bạn có thể tham khảo:
Học trực tiếp tại trung tâm ở các địa điểm
Học kế toán tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán tại Long Biên
⇒ Học kế toán tại Bắc Ninh
⇒ Học kế toán tại Thủ Đức
Học trực tuyến 1 kèm 1: Học kế toán online
Ngoài công việc kế toán bán hàng các bạn có thể xem thêm: Công việc của kế toán thuế
dịch vụ báo cáo tài chính