​Mức giảm trừ gia cảnh năm 2023


Theo quy định giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, thu nhập từ tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú, trong bài viết này ketoantaichinh sẽ cùng bạn tìm hiểu về mức giảm trừ gia cảnh năm 2023 có gì thay đổi so với năm cũ không nhé
mức giảm trừ gia cảnh năm 2023

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2023

Tóm lược mức giảm trừ gia cảnh năm 2023
1. Giảm trừ bản thân: mức giảm trừ bản thân hiện nay là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).
2. Giảm trừ người phụ thuộc: mức giảm trừ mỗi người phụ thuộc hiện nay là 4,4 triệu đồng/năm. Người phụ thuộc bao gồm vợ/chồng, con và cha/mẹ (nếu cha/mẹ không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức giảm trừ).
3. Giảm trừ các khoản bảo hiểm: gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động….
Mức giảm trừ gia cảnh năm 2023
Căn cứ pháp lý về mức giảm trừ gia cảnh năm 2023 được quy định chi tiết tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC; Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, Công văn 801/TCT-TNCN và Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 quy định về việc giảm trừ gia cảnh như sau:
Đối tượng  Mức giảm trừ gia cảnh 2023
- Mức giảm trừ bản thân người nộp thuế. 11 triệu đồng/tháng
(132 triệu đồng/năm).
- Mức giảm trừ người phụ thuộc. 4,4 triệu đồng/tháng.
 

Cách tính giảm trừ gia cảnh năm 2023

TH1: Đối với người nộp thuế

- Mức giảm trừ gia cảnh 2023 cho bản thân người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi tức là bạn có đăng ký hợp đồng lao động ở nhiều công ty đi chăng nữa thì bạn cũng chỉ được tính mức giảm trừ gia cảnh ở 1 nơi thôi
- Nếu trong năm tính thuế cá nhân, người đó chưa được giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì sẽ được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế. Tuy nhiên, giảm trừ này chỉ áp dụng cho thu nhập chịu thuế trong năm đó.
Ví dụ: Bạn vào làm Công ty H từ tháng 7/2023 thì hàng quý (hoặc hàng tháng) công ty H sẽ tính giảm trừ bản thân từ tháng 7/2023.
Tức là sao: Nếu tôi vào làm Công ty H từ tháng 7/2023, thì hàng quý (hoặc hàng tháng) công ty H sẽ tính giảm trừ bản thân của tôi từ tháng đó trở đi. Thông thường, giảm trừ bản thân là một khoản tiền được trích ra từ mức lương hàng tháng của bạn để trả các khoản thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản phí khác. Tuy nhiên, phương thức tính toán và mức độ giảm trừ sẽ phụ thuộc vào quy định của luật pháp và chính sách của công ty.
-> Đến cuối năm Quyết toán:
    - Trường hợp bạn Không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán cho Cty -> Tức là Cty sẽ chỉ quyết toán phần thu nhập mà Cty trả cho bạn, lúc này thì giảm trừ bản thân = 11 triệu đồng/tháng  x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm -> Khi Bạn tự đi quyết toán trực tiếp với Cơ quan thuế thì sẽ được tính đủ 12 tháng là 132 triệu đồng/năm.
    - Trường hợp bạn đủ điều kiện được ủy quyền quyết toán cho Cty -> Tức là Cty sẽ Quyết toán thay cho Bạn thì được tính đủ 12 tháng là 132 triệu đồng/năm.
- Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).
Ví dụ: Ông A là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc liên tục từ ngày 01/3/2023.
- Đến ngày 15/11/2023, ông A kết thúc Hợp đồng lao động và về nước.
Dựa trên thông tin trên, ông A đã có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 01/3/2023 đến ngày 15/11/2023. Vậy ông A đã có thời gian làm việc tại Việt Nam liên tục trong 1 năm và có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam
 Như vậy, năm 2023, ông A là cá nhân cư trú và được giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 đến hết tháng 11 năm 2023.
Ví dụ: Bà B là người nước ngoài đến Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 21/9/2022.
- Ngày 15/6/2023, Bà B kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam.
- Trong khoảng thời gian từ ngày 21/9/2022 đến ngày 15/6/2023 Bà B có mặt tại Việt Nam 187 ngày.
 Như vậy trong năm tính thuế đầu tiên (từ ngày 21/9/2022 đến ngày 20/9/2023), Bà B được xác định là cá nhân cư trú của Việt Nam và được giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 9/2022 đến hết tháng 6/2023.

TH2: Đối với người phụ thuộc

 - Người nộp thuế có thể được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của mình nếu họ đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế người phụ thuộc.
- Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và tính toán tạm thời giảm trừ gia cảnh trong năm kế tiếp từ thời điểm đăng ký. Tuy nhiên, để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định.
- Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.
Ví dụ: Bà A sinh con vào tháng 3/2023.
- Tháng 8/2023 Công ty đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc cho Bà A -> Thì bà A sẽ được tính giảm trừ từ tháng 8/2023.
-> Cuối năm khi quyết toán bà A được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ tháng 3/2023 đến hết tháng 12/2023
- Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.
Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.
Chú ý:
- Người phụ thuộc gồm những ai như: (Con, Vợ, Chồng, Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi, Anh ruột, chị ruột, em ruột, Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột, Cháu ruột...) -> Điều kiện để được giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc; Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc ...
- Cá nhân đăng ký người phụ thuộc sẽ nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc tại Doanh nghiệp đăng ký nhé (DN có trách nhiệm lưu giữ và xuất trình khi cơ quan thuế thanh kiểm tra)
    - Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).
    - Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.
- Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 11 triệu đồng/tháng trở xuống không cần phải đăng ký người phụ thuộc (Vì giảm trừ bản thân là 11tr/tháng -> Nên chưa đến mức phải nộp thuế TNCN)
- Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh.
Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.
Trên là bài viết mức giảm trừ gia cảnh năm 2023, nếu bạn nào chưa biết tính thuế TNCN có thể tham khảo thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2023
Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức các khóa học kế toán tổng hợp thực hành trực tiếp tại trung tâm và các khóa học kế toán online 1 kèm nếu bạn không có thời gian đi học
dịch vụ báo cáo tài chính