​Nêu phương pháp xác định thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu


Nêu phương pháp xác định thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu và cho ví dụ cụ thể minh họa cho phương pháp xác định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa NK
​Nêu phương pháp xác định thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu

Nêu phương pháp xác định thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu

- Thuế GTGT được xác định theo công thức sau:
Thuế GTGT nhập khẩu = Giá tính thuế GTGT nhập khẩu  x Thuế suất thuế GTGT
- Trong đó, Thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định:
Thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu x Thuế suất
Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu ( nếu có) + Thuế TTĐB ( nếu có ) + Thuế Bảo vệ môi trường ( nếu có ).
Giá tính thuế nhập khẩu về nguyên tắc là giá trị phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên ở Việt Nam và được quy định trong luât thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Thuế TTĐB và thuế Bảo vệ môi trường được xác định theo pháp luật về các sắc thuế đó.
Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu: tùy theo mặt hàng nhập khẩu mà áp dụng thuế suất 5% hoặc 10%.
Ví dụ, nếu hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục được áp dụng thuế suất GTGT là 5%, thì công thức tính thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ là:
Thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu x Thuế suất thuế GTGT (5%)
Tương tự, nếu hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục được áp dụng thuế suất GTGT là 10%, thì công thức tính thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ là:
Thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu x Thuế suất thuế GTGT (10%)
Lưu ý rằng danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất GTGT được quy định trong pháp luật về thuế GTGT và có thể được cập nhật thay đổi theo từng thời điểm.
Như vậy tóm lược lại phương pháp xác định thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu bạn cần thực hiện các bước
b1.Xác định giá tính thuế nhập khẩu: Giá tính thuế nhập khẩu là giá trị phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên ở Việt Nam và được quy định trong luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Giá tính thuế nhập khẩu bao gồm:
Giá tiền hàng nhập khẩu
Thuế nhập khẩu (nếu có)
Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) (nếu có)
Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)
b2. Xác định thuế GTGT hàng nhập khẩu: Thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định như sau:
Thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu x Thuế suất GTGT
b3. Xác định thuế suất GTGT hàng nhập khẩu: Tuỳ theo mặt hàng nhập khẩu mà áp dụng thuế suất GTGT là 5% hoặc 10%.
b4. Xác định giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu: Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu được tính bằng cách cộng dồn các khoản sau:
Giá tính thuế nhập khẩu (đã xác định ở bước 1)
Thuế nhập khẩu (nếu có)
Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) (nếu có)
Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

Ví dụ minh họa phương pháp xác định thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu

Công ty A nhập khẩu hàng hoá X, giá tính thuế nhập khẩu quy đổi theo đồng Việt Nam là 4.000.000 đồng. Thuế suất nhập khẩu là 30%, thuế suất GTGT là 10%. Hàng hoá không chịu thuế TTĐB. Trong trường hợp này, thuế GTGT được tính như sau:
Xác định giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu:
Giá tính thuế GTGT: 4.000.000 + 4.000.000 x 30% = 5.200.000 đồng.
Xác định thuế suất thuế GTGT:
Thuế suất GTGT: 10%.
Tính toán thuế GTGT hàng nhập khẩu:
Thuế GTGT phải nộp: 5.200.000 x 10% = 520.000 đồng.
Vậy, công ty ABC phải nộp 520.000 đồng làm thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu.
Trên là bài viết nêu phương pháp xác định thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu, nếu bạn chưa có kiến thức về kế toán thuế, chưa biết gì về kế toán thì có thể tham khảo các khóa học kế toán thực hành của chúng tôi qua các địa chỉ đào tạo trực tiếp kế toán thuế chuyên sâu do đội ngũ kế toán thuế lâu năm chuyên làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho các doanh nghiệp trực tiếp cầm tay chỉ việc:
Học kế toán tại Thanh Xuân
Học kế toán tại Long Biên
Học kế toán tại Bắc Ninh
Học kế toán tại Thủ Đức
 
dịch vụ báo cáo tài chính