Người bán hàng trên Tiktok có phải đóng thuế không


Người bán hàng trên Tiktok có phải đóng thuế không? Câu trả lời phụ thuộc vào quy định thuế của quốc gia hoặc khu vực mà người bán hàng trên TikTok đang hoạt động. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã có các quy định về việc đóng thuế đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến, bao gồm cả việc bán hàng trên TikTok.
Ví dụ, ở một số quốc gia, người bán hàng trên TikTok có thể được yêu cầu đăng ký kinh doanh, có mã số thuế, và nộp thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh của mình. Ngoài ra, các quy định khác như thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc thuế nhập khẩu cũng có thể áp dụng đối với các hoạt động mua bán hàng hóa trên TikTok, tùy theo quy định của từng quốc gia.

Ở việt Nam người bán hàng trên Tiktok có phải đóng thuế không ?

Theo quy định của Thông tư 40/2021/TT-BTC, người bán hàng trên TikTok là cá nhân phải đóng thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nếu có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên trong năm. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 4 của Thông tư này, khi cá nhân có doanh thu từ việc bán hàng trên TikTok đạt hoặc vượt qua ngưỡng 100 triệu đồng trong năm, thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm đăng ký và nộp thuế GTGT và TNCN tương ứng với hoạt động kinh doanh trên TikTok. Việc đăng ký, khai thuế và nộp thuế GTGT, TNCN là trách nhiệm của cá nhân bán hàng trên TikTok, dù là cá nhân đã đăng ký hoạc chưa đăng ký thuế tại Việt Nam.
Người bán hàng trên Tiktok có phải đóng thuế không
 Theo quy định hiện tại, nếu người bán hàng trên TikTok đã đăng ký mã số thuế tại Việt Nam và cung cấp mã số thuế đó cho TikTok, TikTok sẽ không thu các khoản thuế phát sinh từ các giao dịch của người bán tại Việt Nam sau khi mã số thuế của người bán được xác minh. Người bán sẽ có trách nhiệm tự khai thuế và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh từ các giao dịch mua của người bán.
Tuy nhiên, nếu người bán là doanh nghiệp chưa đăng ký thuế tại Việt Nam hoặc mã số thuế do người bán cung cấp chưa được xác minh, TikTok sẽ thu 5% thuế GTGT và 5% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ người bán và nộp lại cho Tổng cục Thuế Việt Nam.
Số tiền thuế GTGT phải nộp được xác định bằng cách tính doanh thu tính thuế GTGT nhân với tỷ lệ thuế GTGT. Tương tự, số tiền thuế TNCN phải nộp được xác định bằng cách tính doanh thu tính thuế TNCN nhân với tỷ lệ thuế TNCN. Các tỷ lệ thuế GTGT và TNCN hiện đang được quy định tại Luật Thuế GTGT và Luật Thuế TNCN của Việt Nam, có thể thay đổi theo từng thời điểm. Người bán cần tuân thủ quy định thuế hiện hành và đúng thời hạn nộp thuế quy định.
Cụ thể công thức như sau:
Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN
Theo quy định của Thông tư 40/2021/TT-BTC, tỷ lệ tính thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng online là 1% và tỷ lệ thuế TNCN là 0,5%. Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN là tổng giá trị của tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế). Trong trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế, doanh thu tính thuế sẽ được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn. Nếu cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế, cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán.

Mức phạt nếu không đóng thuế khi bán hàng trên Tiktok

Nếu thuộc trường hợp phải đóng thuế mà không đóng thì người bán hàng trên Tiktok có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, người bán hàng trên TikTok nếu không đóng thuế theo quy định có thể bị xử phạt. Theo Điều 13 của Nghị định này, vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế sẽ bị xử phạt từ 10% đến 30% số tiền nộp chậm hoặc không nộp thuế đúng hạn, tính trên số thuế chưa nộp hoặc nộp chậm
Hình thức xử lý Mức phạt Hành vi vi phạm
Cảnh cáo - Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 - 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ
Phạt tiền Từ 02 - 05 triệu đồng Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 - 30 ngày, trừ trường hợp cảnh cáo ở trên
Từ 05 - 08 triệu đồng Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 - 60 ngày
Từ 08 - 15 triệu đồng - Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61 - 90 ngày.
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
Từ 15 - 25 triệu đồng Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn > 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.
Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp 11.5 triệu đồng.
 
Ngoài xử phạt về mặt tài chính, người vi phạm còn có thể bị buộc nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế. Đồng thời, người vi phạm cũng có thể bị buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hai hành vi sau:
- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
- Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đây là các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo người vi phạm phải đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ thuế, đồng thời đẩy mạnh việc nộp thuế đúng, đủ và đúng hạn, đồng thời tăng cường tính minh bạch và chấp hành đúng quy định của pháp luật thuế.

Lập Tiktok Shop có cần mã số thuế không?

Khi lập TikTok Shop, việc có cần mã số thuế hay không phụ thuộc vào loại hình kinh doanh. Nếu đăng ký TikTok Shop dưới tên công ty, thì cần cung cấp mã số thuế. Tuy nhiên, nếu hoạt động kinh doanh dưới dạng "Hộ gia đình" hoặc "Doanh nghiệp do cá nhân sở hữu", thì không cần mã số thuế.
 Vì vậy, nếu không có mã số thuế và không kinh doanh dưới dạng công ty, bạn có thể chọn "Hộ gia đình" hoặc "Doanh nghiệp do cá nhân sở hữu" khi tạo tài khoản trên TikTok Shop.
Sau đó, trong bước yêu cầu nhập mã số thuế, bạn có thể vào mục Hồ sơ người bán, chọn Thông tin doanh nghiệp, sau đó chọn ô "Không" (Không sử dụng tính năng báo cáo về thuế) để hoàn thành quy trình.
Trên là bài viết người bán hàng trên tiktok có phải đóng thuế không ? Nếu bạn chưa có kinh nghiệm thực tế về kế toán, bạn muốn tự học có thể tự quản lý công tác tài chính trong việc kinh doanh của mình thì có thể tham khảo các khóa học kế toán thực hành thực tế của chúng tôi do chính đội ngũ chuyên làm dịch vụ báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp trực tiếp cầm tay chỉ việc
dịch vụ báo cáo tài chính