Người lao động nghỉ ốm BHXH trả bao nhiêu phần trăm


Người lao động nghỉ ốm BHXH trả bao nhiêu phần trăm? (How much does BHXH pay when an employee takes sick leave?) là một chủ đề quan trọng và đáng quan tâm trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Khi một người đối diện với tình trạng ốm đau và cần thời gian để hồi phục, câu hỏi thường được đặt ra là: "Người lao động nghỉ ốm BHXH trả bao nhiêu phần trăm?"
Người lao động nghỉ ốm BHXH trả bao nhiêu phần trăm
Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại Việt Nam, mức thanh toán chế độ ốm đau của BHXH được quy định theo từng đối tượng và thời gian nghỉ ốm cụ thể. Điều này đặt ra sự phân biệt trong việc thanh toán cho các nhóm người lao động khác nhau
Trong bài viết Người lao động nghỉ ốm BHXH trả bao nhiêu phần trăm sẽ trình bày 3 vấn đề chính như sau:
Nghỉ ốm BHXH trả bao nhiêu phần trăm?
Nghỉ ốm có được công ty trả lương không?
Tiền bảo hiểm ốm đau bao lâu thì có?
Người lao động nghỉ ốm Bảo hiểm xã hội (BHXH) trả bao nhiêu phần trăm? Câu hỏi này thường được đặt ra khi người lao động đối mặt với tình trạng ốm đau và cần thời gian để hồi phục. Tỷ lệ thanh toán của BHXH khi người lao động nghỉ ốm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và nó được quy định riêng theo luật bảo hiểm xã hội chúng ta sẽ đi vào chi tiết để hiểu rõ vấn đề nhé

Người lao động nghỉ ốm BHXH trả bao nhiêu phần trăm?

- Theo Điều 28 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, chế độ thanh toán tiền ốm đau của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) được áp dụng dựa trên các đối tượng sau đây:
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan công an, cũng như người tham gia công tác cơ yếu và hưởng lương như quân nhân khi nghỉ ốm, BHXH sẽ chi trả 100% mức tiền lương mà họ đã đóng bảo hiểm xã hội trong tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
- Người lao động khác nếu nghỉ ốm thông thường hoặc nghỉ ốm dài ngày trong khoảng thời gian tối đa 180 ngày, BHXH sẽ trả 75% của mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
- Đối với những người lao động mắc bệnh dài ngày và đã nghỉ ốm hết 180 ngày nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị, BHXH sẽ thanh toán mức hưởng theo tỷ lệ sau:
+ 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc đối với người đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên.
+ 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc đối với người đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
+ 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc đối với người đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
Nghỉ ốm có được công ty trả lương không?
- Người lao động nghỉ ốm thường muốn biết liệu họ có được công ty trả lương trong thời gian nghỉ ốm hay không. Theo quy định tại Điều 25 của Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động bị ốm đau hoặc tai nạn (không phải là tai nạn lao động) và có xác nhận từ cơ sở khám, chữa bệnh, mà phải nghỉ việc, thì họ sẽ được nghỉ hưởng chế độ ốm đau do cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh toán.
- Tiền chế độ ốm đau được tính dựa trên thời gian nghỉ cụ thể của từng người, với mức hưởng theo tháng tính chung bằng 75% tiền lương tháng mà họ đã đóng BHXH (trừ trường hợp công an, bộ đội được thanh toán 100% tiền lương tháng đóng BHXH).
- Khi người lao động đã nghỉ ốm và được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, công ty không phải trả lương cho họ nữa. Điều này được quy định rõ ràng trong khoản 2 của Điều 168 của Bộ luật Lao động, trong đó quy định rằng trong thời gian nghỉ việc và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động, trừ khi có các thỏa thuận khác.
Bài liên quan: Mẫu bảng lương trên excel mới nhất 2023
- Tuy nhiên, nếu trước đó đã có thỏa thuận giữa công ty và người lao động về việc trả lương khi nghỉ ốm hoặc nếu công ty tự nguyện muốn hỗ trợ thêm thu nhập cho người lao động trong thời gian nghỉ ốm, thì pháp luật không cản trở điều này. Trong trường hợp đó, người lao động có thể nhận đủ lương khi nghỉ ốm dựa trên thỏa thuận hoặc quyết định của công ty.

Tiền bảo hiểm ốm đau bao lâu thì có?

 Thời gian nhận tiền bảo hiểm ốm đau được quy định theo Điều 100 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và hướng dẫn tại Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019. Quy trình này thường bao gồm các bước sau:
- Gửi yêu cầu đến cơ quan BHXH: Người lao động sau khi trở lại làm việc cần nộp hồ sơ và giấy tờ liên quan cho người sử dụng lao động trong khoảng thời gian 45 ngày kể từ khi trở lại làm việc.
- Hoàn thiện hồ sơ: Phía công ty sẽ hoàn thiện hồ sơ và gửi cho cơ quan BHXH trong thời hạn 10 ngày. Trong trường hợp nộp hồ sơ muộn hơn thời gian quy định, người sử dụng lao động cần cung cấp văn bản giải trình lý do việc nộp muộn.
- Xử lý và thanh toán: Nếu công ty đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan BHXH, tiền bảo hiểm ốm đau sẽ được giải quyết trong thời hạn tối đa 06 ngày làm việc.
Người lao động có thể nhận tiền bảo hiểm ốm đau theo hình thức đã đăng ký hưởng với cơ quan BHXH. Các hình thức thông thường bao gồm:
- Nhận tiền mặt tại công ty: Sau khi cơ quan BHXH đã chuyển tiền ốm đau cho công ty, công ty sẽ trao tiền mặt cho người lao động.
Nhận tiền chuyển khoản qua thẻ ATM của người lao động: Tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản thẻ ATM của người lao động.
Nhận tiền mặt tại cơ quan BHXH: Nếu người lao động chưa nhận tiền tại công ty và công ty đã chuyển lại cho cơ quan BHXH, họ có thể đến cơ quan BHXH để nhận tiền mặt.
Quy trình này giúp đảm bảo rằng người lao động sẽ được hưởng tiền bảo hiểm ốm đau một cách nhanh chóng và tiện lợi sau khi trở lại làm việc.
Trên là bài viết người lao động nghỉ ốm BHXH trả bao nhiêu phần trăm nếu bạn chưa có kinh nghiệm thực tế cần tìm một khóa học kế toán thực hành thực tế thì có thể tham khảo các địa chỉ học của Minh Việt do trực tiếp đội ngũ kế toán trưởng chuyên dịch vụ kế toán thuế cầm tay chỉ việc:
Học kế toán thực hành tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán thực hành tại Long Biên
⇒ Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh
⇒ Học kế toán thực hành tại Thủ Đức
Bài trước: Lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn xử lý thế nào
dịch vụ báo cáo tài chính