​Nộp báo cáo tài chính trắng có bị phạt không


Nộp báo cáo tài chính trắng có bị phạt không ? là câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn kế toán khi sắp tới kỳ 31/3 phải nộp

Nộp báo cáo tài chính trắng có bị phạt không ?

Theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế tại mỗi quốc gia, nộp báo cáo tài chính trắng là nghĩa là tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, bao gồm việc ghi đúng, đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin trong báo cáo tài chính. Việc nộp báo cáo tài chính trắng đúng có bị phạt không ?
Hầu hết các doanh nghiệp đều phải có ít nhất một số giao dịch phát sinh trong năm để duy trì hoạt động kinh doanh và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và thuế. Các hoạt động kinh doanh như bán hàng, mua hàng, thanh toán lương, đóng thuế, đóng các khoản phí pháp lý, phí quản lý tài khoản ngân hàng, đóng phí môn bài và các khoản chi phí hoạt động khác đều có thể dẫn đến phát sinh giao dịch trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
nộp báo cáo tài chính trắng có bị phạt không
Như vậy việc nộp báo cáo tài chính trắng là không phù hợp với thực tiễn
Việc có hay không có số liệu trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp vẫn cần phải nộp báo cáo tài chính kèm các báo cáo quyết toán tương ứng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh trong năm và không có số liệu kế toán để báo cáo, doanh nghiệp cần cung cấp giải trình rõ ràng trong báo cáo tài chính về tình trạng hoạt động kinh doanh và không có số liệu kế toán phù hợp. Công ty cần tuân thủ đúng quy định về báo cáo tài chính và được cơ quan thuế chấp thuận việc không có số liệu kế toán trong báo cáo tài chính của mình.
Theo quy định tại Việt Nam, các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính kèm theo các báo cáo quyết toán thuế đúng hạn theo quy định của pháp luật. Việc không nộp báo cáo tài chính hoặc nộp báo cáo tài chính không đúng hạn có thể bị xem là vi phạm và chịu mức phạt theo quy định của pháp luật.
Theo Nghị định số 129/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và lập báo cáo tài chính, các vi phạm liên quan đến báo cáo tài chính có thể bị phạt từ 5.000.000 VND đến 30.000.000 VND
Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tránh bị phạt, các doanh nghiệp cần chuẩn bị và nộp đúng hạn báo cáo tài chính kèm theo các báo cáo quyết toán thuế theo quy định của pháp luật. Nếu không thể hoàn thành báo cáo tài chính trước hạn, doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan quản lý thuế để xin gia hạn hoặc giải trình rõ ràng lý do không thể hoàn thành báo cáo tài chính đúng hạn để tránh bị xử phạt

Cách xử lý tránh trường hợp nộp báo cáo tài chính trắng

Đó là chúng ta cần phải làm báo cáo tài chính tạm để nôp cho đúng hạn
Nguyên tắc làm báo cáo tài chính "tạm" như mô tả của bạn là các bước đối chiếu số dư của các tài khoản trong bảng cân đối kế toán để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin được báo cáo. Các nguyên tắc này có thể giúp đối chiếu dữ liệu trong bảng cân đối kế toán với các tài liệu và thông tin khác như sổ phụ, sao kê, tờ khai thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, để đảm bảo tính khớp nhau và phù hợp với quy định hiện hành.

Cụ thể, các nguyên tắc làm báo cáo tài chính "tạm" như sau:

Đối với bảng cân đối kế toán:
- Số dư Tiền gửi ngân hàng (TK 112): Cần đối chiếu với số dư trong tài khoản ngân hàng hoặc được ghi nhận trên sổ phụ, sao kê để đảm bảo tính chính xác của số liệu.
- Số dư Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133): Cần khớp với chỉ tiêu [43] trong Tờ khai thuế tháng 12 hoặc Quý 4 để đảm bảo tính chính xác của số liệu.
- Số dư Thuế TNCN phải nộp (TK 3335): Cần khớp với Tờ khai thuế tháng 12 hoặc Quý 4 để đảm bảo tính chính xác của số liệu.
- Số dư vốn điều lệ (TK 411): Cần đối chiếu với số vốn thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác của số liệu.
Việc đối chiếu và kiểm tra tính khớp nhau của các tài khoản trong bảng cân đối kế toán là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị báo cáo tài chính, giúp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin được báo cáo, đồng thời đáp ứng đúng quy định hiện hành của pháp luật.
Đối với báo cáo kết quả kinh doanh:
- Số liệu doanh thu được cộng hết từ các Tờ khai thuế GTGT các tháng/quý hoặc đối chiếu với bảng kê hóa đơn điện tử đầu ra tại website https://hoadondientu.gdt.gov.vn/.
- Tổng chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, quản lý (Chi phí quản lý kinh doanh) đối chiếu với bảng kê hóa đơn điện tử đầu vào tại website https://hoadondientu.gdt.gov.vn/.
- Chi phí tiền lương đối chiếu với số thu nhập chịu thuế của tờ khai quyết toán thuế TNCN.
- Hạch toán lệ phí môn bài: Nợ TK Chi phí (642)/Có TK Thuế và các khoản phải nộp (333), sau đó căn cứ theo chứng từ nộp tiền ghi Nợ TK 333/Có TK Tiền (111 hoặc 112...).
- Hạch toán phí ngân hàng: Nợ TK Chi phí (642)/Có TK Tiền gửi (TK 112...).
- Hạch toán lãi ngân hàng không kỳ hạn: Nợ TK Tiền gửi (TK 112...)/Có TK Doanh thu tài chính (TK 515).
Lưu ý: Báo cáo tài chính "tạm" là báo cáo có tính tạm thời, chưa hoàn chỉnh và có thể được điều chỉnh lại trong báo cáo tài chính cuối kỳ. Việc đối chiếu số liệu trong báo cáo tài chính "tạm" với các nguồn thông tin chính xác như bảng kê hóa đơn điện tử, tờ khai thuế, chứng từ nộp tiền và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của báo cáo tài chính "tạm".
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
Để đảm bảo tính khớp nhau giữa khoản mục "Tiền và tương đương tiền" trên bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn cần tuân thủ các quy tắc sau:
Đầu kỳ: Số dư "Tiền và tương đương tiền" đầu kỳ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải khớp với số dư "Tiền và tương đương tiền" đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán của cùng kỳ tài chính.
Cuối kỳ: Số dư "Tiền và tương đương tiền" cuối kỳ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng phải khớp với số dư "Tiền và tương đương tiền" cuối kỳ trên bảng cân đối kế toán của cùng kỳ tài chính.
Ngoài ra, cần điền đúng số tiền đầu kỳ năm nay khớp với số cuối kỳ năm trước (Có thể tải báo cáo tài chính các năm trước xuống để điền cho chính xác)
Sau khi đã lên được báo cáo tài chính, kế toán cần rà soát và nộp lại hồ sơ khai thuế bổ sung trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót, nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra, theo quy định của Luật quản lý thuế 2019 - Điều 47. Bên cạnh đó, báo cáo tài chính cũng cần được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời, không phân biệt trong kỳ doanh nghiệp có phát sinh hay không phát sinh giao dịch, theo quy định của Luật Kế toán 2015 số 88/2015/QH13.
Như vậy bài viết trên đã nói rõ việc nộp báo cáo tài chính trắng có bị phạt không ? và cách xử lý trong trường hợp tạm nộp báo cáo tài chính, nếu bạn chưa có ai hỗ trợ thì có thể tham khảo ngay: Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm
Sau đó nếu bạn muốn tự làm báo cáo tài chính ở các năm tiếp theo thì có thể tìm hiểu thêm về các khóa học kế toán tổng hợp thực hành của chúng tôi với 2 hình thức học:
Trực tiếp: Các bạn đến đăng ký học tại các địa điểm gần khu vực nhà bạn như sau
- Học kế toán thực tế tại Thanh Xuân
- Học kế toán thực tế tại Long Biên
- Học kế toán thực tế tại Bắc Ninh
- Học kế toán thực tế tại Thủ Đức
Online: Chúng tôi chỉ mở duy nhất khóa học kèm online 1 kèm 1 các bạn tham khảo thêm tại: Học kế toán thực hành online
dịch vụ báo cáo tài chính